Klager inden for neurokirurgi

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hendes behandling af den 9. april 2002 på neurokirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0233518

Offentliggørelsesdato:

20. december 2004

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 9. april 2002 på neurokirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

Den 24. august 2001 fik ved en CT-scanning påvist forsnævring af rygmarvskanalen mellem 4. og 5. lændehvirvel.

Den 15. marts 2002 blev hun henvist til neurokirurgisk afdeling, , hvor hun fik foretaget yderligere en røntgenundersøgelse. På baggrund af denne blev der planlagt operation, og 1. reservelæge orienterede om den forestående operation og om risici forbundet hermed.

Den 9. april 2002 blev under røntgengennemlysning opereret af 1. reservelæge . Hun foretog operationen på og omkring, hvad hun mente var 4. lændehvirvel.

Den 12. april 2002 blev der foretaget en kontrolrøntgenundersøgelse, som viste, at var blevet opereret på forkert niveau, idet hun var blevet opereret på 3. lændehvirvel i stedet for på 4. lændehvirvel. blev orienteret om dette, og der blev planlagt en ny operation. Denne blev udført den 22. april 2002 i forbindelse med samme indlæggelse.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At 1. reservelæge på neurokirurgisk afdeling, , den 9. april 2002 ikke foretog en korrekt behandling af .

Det er herved anført, at 1. reservelægen ved den første operation opererede på et forkert niveau i ryggen, og at hun derfor måtte reopereres.

Nævnets afgørelse af klagen

1. reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin operation af den 9. april 2002 på neurokirurgisk afdeling, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at siden 1993 havde haft lændesmerter med udstråling til begge ben, dog mest på højre side. Smerterne var tiltaget fra september 2001, og ved en CT-scanning af lænden den 24. august 2001 var der fundet forsnævring af rygmarvskanalen ud for mellemrummet mellem 4. og 5. lændehvirvel. Endvidere var der på samme niveau fundet forsnævring mellem hvirvelbuerne med mulighed for tryk på rygmarvsnerverne under deres passage. s gangdistance blev ved indlæggelsen den 15. marts 2002 angivet til 100-200 m ved anvendelse af krykkestokke og med behov for op til 30 minutters hvile efter gangen.

Det er herefter nævnets opfattelse, at s symptomer i form af smerter i benene, lændesmerter og kort gangdistance var vel forklaret ved de gjorte røntgenfund, og at det planlagte indgreb med fjernelse af den tilstødende del af hvirvelbuen på 4. og 5. lændehvirvel var velbegrundet.

Endvidere fremgår det af journalen, at under operationen den 9. april 2002 lå i bugleje, og at der til identifikation af det korrekte hvirvelniveau blev anvendt røntgennemlysning. Det fremgår af operationsbeskrivelsen, at røntgengennemlysningen blev udført på et tidspunkt, hvor hvirvlernes torntappe var synlige.

Det fremgår ikke af sagsakterne, at der var problemer med billedkvaliteten under røntgengennemlysningen.

Det er herefter nævnets vurdering, at en forkert niveaubestemmelse ved en korrekt anvendelse af røntgenapparaturet, uanset om der blev anvendt vandret eller lodret røntgenstrålegang, alene kan skyldes en forkert tolkning af gennemlysningsbilledet.

På denne baggrund finder nævnet, at 1. reservelæge s operation af den 9. april 2002 på neurokirurgisk afdeling, , var under almindelig anerkendt faglig standard.