Klager over plastikkirurgiske indgreb på bryster

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge for hendes behandling af i perioden fra den 19. til den 22. oktober 2001 på plastikkirurgisk afdeling, .Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af de læger på plastikkirurgisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 23. oktober 2001 til den 4. januar 2002.

Sagsnummer:

0233604

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2004

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den 19. til den 22. oktober 2001 på plastikkirurgisk afdeling, <****>.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af de læger på plastikkirurgisk afdeling, <****>, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 23. oktober 2001 til den 4. januar 2002.

Hændelsesforløb

blev den 6. juni 1995 for første gang undersøgt på plastikkirurgisk afdeling, , på grund af store og nedhængende bryster, der var fysisk hæmmende. Hun blev skrevet op på venteliste til en brystformindskende operation.

Den 29. august 2001 var til undersøgelse på plastikkirurgisk afdeling, og der var fortsat grundlag for en brystformindskende operation.

Den 1. oktober 2001 blev indlagt, hun blev undersøgt, og der blev påvist bindevævsforandringer i brystet. På denne baggrund blev der foretaget en mammografi og ultralydscanning, der ikke viste tegn på ondartede forandringer.

Den 19. oktober 2001 blev indlagt på ny, og den 22. oktober 2001 foretog afdelingslæge en brystformindskende operation på hende.

blev udskrevet den 26. oktober 2001. To dage efter kontaktede afdelingen på grund af smerter og hævelse, og da der var løbet puslignende væske fra venstre bryst. Der blev indledt antibiotisk behandling med Diclocil tabletter.

Ved kontrol den 29. oktober 2001 var der overfladisk vævsdød med hudafløsning og blæredannelse omkring brystvorten, og den antibiotiske behandling blev fortsat.

Ved kontrol den 31. oktober 2001 var tilstanden bedre. Den antibiotiske behandling blev videreført og såret blev skiftet daglig af hjemmesygeplejerske.

Den 2. november 2001 henvendte sig akut på grund af tiltagende smerter fra venstre bryst. blev indlagt med henblik på intensiveret antibiotisk behandling, indgivet via blodåre. I de følgende dage blev hendes tilstand observeret og såret tilset.

Den 12. november 2001 var der ikke klinisk tegn på betændelse og den antibiotiske behandling ophørte, og den 14. november 2001 blev opereret med bortskæring af områder med vævsdød.

Den antibiotiske behandling ophørte herefter og den 15. november 2001 blev udskrevet til fortsat sårskifte via hjemmesygeplejen og jævnlig kontrol i plastikkirurgisk ambulatorium.

Den 14. december 2001 var såret stort set helet op.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At der ikke blev iværksat antibiotisk behandling før og efter den første operation. har oplyst, at hun var type 2 diabetiker.

2. At der blev begået fejl i forbindelse med operationen. har oplyst, at der efterfølgende opstod dødt væv på grund af snoede blodårer og at lægerne først sent reagerede herpå.

3. At der ikke blev iværksat antibiotisk behandling på et tidligere tidspunkt. har oplyst, at der efterfølgende gik infektion i operationssåret.

Nævnets afgørelse af klagen

Afdelingslæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i perioden fra den 19. til den 22. oktober 2001 på plastikkirurgisk afdeling, .

De læger på plastikkirurgisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 23. oktober til den 4. januar 2002, har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 29. august 2001, at var til undersøgelse på plastikkirurgisk ambulatorium med henblik på en brystformindskelse. Ifølge journalen havde hun sukkersyge, der blev behandlet med tabletter, og hun havde i mange år været på diæt.

Ifølge journalen fra den 1. oktober 2001 blev informeret om operationen samt om eventuelle risici og accepterede dette.

Nævnet kan oplyse, at komplikationer i form af infektion efter en operation på grund fedtvævsdød, og delvis brystvorte opløsning er kendte komplikationer til operationer i brystvæv.

Det fremgår af journalen den 19. oktober 2001, at blev indlagt med henblik på operationen.

Det fremgår af journalen den 22. oktober 2001, at afdelingslæge ikke gav forebyggende antibiotika inden indgrebet.

Ifølge plastikkirurgisk afdelings instruks vedrørende infektionsprofylakse inden et indgreb, blev der kun givet antibiotika ved ren kirurgi ved indsættelse af fremmedlegemer.

Det er nævnets vurdering, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ikke at give antibiotika ved en brystformindskende operation.

Ifølge journalen den 22. oktober 2001 blev opereret af afdelingslæge . Det fremgår af operationsbeskrivelsen, at begge bryster blev formindsket efter Orlandometoden. Det blev fjernet 1080 g. væv på venstre bryst og 866 g. på højre bryst. Der blev ordineret dræn, indtil at produktion af væske var under 20 ml. og støtte BH.

Nævnet kan oplyse, at Orlandometoden blandt andet indebærer, at der dannes en stilket vævslap indbefattende brystvorte-området.

Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af afdelingslæge , idet behandlingen blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af journalen, at forløbet umiddelbart efter operationen var ukompliceret. Først den 26. oktober 2001 var der under 20 ml. i drænene, og de blev derfor fjernet. Ved undersøgelse samme dag, var brystvorterne var lidt mørke, men varme og med respons ved blodkarrene. blev udskrevet samme dag.

Nævnet kan oplyse, at varme brystvorter og blodkar respons er tegn på, at der er aktivt kredsløb.

Det fremgår af journalen den 28. oktober 2001, at ringede på grund af, at venstre bryst var varmt og smertefuldt og at der var kommet lidt pusagtig væske ud af såret. Hun blev herefter undersøgt, hvor hendes bryst var varmt, rødt og spændt. Der blev iværksat antibiotisk behandling.

Det fremgår endvidere af journalen den 29. oktober 2001, at havde en del smerter i venstre bryst, og at der var sekret fra sårene. Ved undersøgelse af brysterne var det underliggende væv vitalt, men huden var ved at løsne sig fra begge sider af brystvorten. Der blev iværksat en antibiotika (Diclocil) behandling på grund af mistanke om infektion. Samme dag var der endvidere mistanke om overfladisk vævsdød, og der blev foretaget dyrkning af bakteriefloraen fra sårsekret.

Ifølge journalen blev fulgt tæt ved kontrol i plastikkirurgisk ambulatorium.

Det fremgår af journalen den 2. november 2001, at havde tiltagende smerter, begge brystvorter var påvirket og der var løsning af overhuden og blæredannelse. Der blev på denne baggrund iværksat en akut ultralydsundersøgelse.

Ultralydsundersøgelsen viste ikke større ansamlinger og der blev i stedet iværksat tests af vitaliteten i venstre bryst, da brystvorten var skorpebelagt, men der var frisk blødning fra stik ved brystvorten på både højre og venstre side. På grund af tiltagende smerter blev indlagt til øgning af den antibiotiske behandling, således at hun fik behandling med dels Diclocil, dels Ciproxin igennem en blodåre.

Det fremgår af journalen den 5. november 2001, at havde færre smerter, og at der var overfladisk vævsdød, specielt på venstre brystvorte.

Ifølge journalen den 12. november 2001 var der dødsvæv svarende til området omkring brystvorten, og i den lodrette sårrand. Der blev på denne baggrund fundet indikation for kirurgisk behandling. Dagen efter blev ifølge journalen informeret om, at et stort cigaretforbrug gav øget risiko for både dødt fedtvæv og hud (nekrose).

Det fremgår af journalen den 14. november 2001, at der blev foretaget et indgreb med fjernelse af den døde hud og fedtvæv.

Ifølge journalen den 15. november 2001 blev blev udskrevet fra plastikkirurgisk afdeling.

Nævnet kan oplyse, at rygning, sukkersyge og overvægt alle er faktorer, der medvirker til at øge risikoen for infektion.

Det er nævnets vurdering, at der blev iværksat relevant undersøgelse, herunder podning for infektion, og der blev iværksat relevant antibiotika behandling, da podningen viste, at der var infektion.

Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af de læger på plastikkirurgisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 23. oktober 2001 til den 4. januar 2002.