Klage over, at der efter rekonstruktionsbehandling opstod infektion

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på plastikkirurgisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 10. januar til den 14. februar 2001.Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af afdelingslæge s behandling af den 14. februar 2001 på plastikkirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0233606

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på plastikkirurgisk afdeling, <****>, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 10. januar til den 14. februar 2001.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af afdelingslæge <****>s behandling af <****> den 14. februar 2001 på plastikkirurgisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb

I maj 1979 fik fjernet venstre bryst på grund af kræft. Den 7. maj 1984 blev der indopereret en silicone protese på . Protesen blev aldrig pæn. På grund af smerter i venstre arm ved brug af armen, anbefalede egen læge, at protesen blev fjernet og blev henvist til plastikkirurgisk afdeling, .

På plastikkirurgisk afdeling blev det aftalt at fjerne silicone protesen, og erstatte den med en saltvandsprotese.

Operationen fandt sted den 11. januar 200l, hvor silicone protesen blev fjernet og der blev i stedet indsat en saltvandsprotese. I perioden efter operationen fik flere anfald af hovedsmerter, svimmelhed og blodtryksstigning. Hun blev på denne baggrund henvist til medicinsk afdeling med henblik på nærmere udredning.

Under indlæggelsen på medicinsk afdeling den 14. februar 2001 sprang operationssåret, og der løb vævsvæske ud. Der blev tilkaldt plastikkirurgisk tilsyn, og saltvandsprotesen blev fjernet.

Efterforløbet var kompliceret af infektion. Den planlagte operation den 16. marts 2001 måtte på grund af infektion udsættes, og der blev iværksat intra venøs antibiotisk behandling. fik den 16. januar 2002 foretaget en operation med hudtransplantat.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At lægerne overså, at havde en infektion i venstre bryst.

har hertil anført, at der den 14. februar gik hul på brystet, og det væltede ud med puds og blod.

2. At lægen ikke bedøvede , mens brystet blev renset for betændelse, og protesen blev fjernet.

har oplyst, at hun blev opereret den 19. marts 2001, og at dette gjorde ”afsindigt ondt”.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

De læger på plastikkirurgisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 10. januar til den 14. februar 2001 har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 14. december 2000, at blev undersøgt på plastikkirurgisk ambulatorium, da hun havde problemer efter en rekonstruktion af venstre bryst i 1984. Hun havde i 1979 fået fjernet det venstre bryst på grund af kræft, og havde efterfølgende fået strålebehandling. Der blev fundet indikation for fjernelse af den indlagte protese, og såfremt det var muligt, ville der blive indlagt en saltvandsprotese i stedet.

Det fremgår videre af journalen den 10. januar 2001, at blev indlagt for at få fjernet siliconeprotesen.

Ifølge journalen den 11. januar 2001 blev siliconeprotesen fjernet under dække af antibiotika, og samtidig blev den kapsel, der havde været omkring protesen, delvist fjernet. Der blev i stedet ilagt en saltvandsprotese.

Det fremgår af journalen i perioden fra den 12. til den 22. januar 2001, at det umiddelbare forløb efter operationen var fredeligt, bortset fra at havde flere tilfælde med blodtryksstigning og hovedpine, pulsstigning og varmeøgning i ansigtet, hvorfor der var mistanke om en svulst, som afgiver hormon og øger blodtrykket (fæokromocytom).

Det fremgår endvidere af journalen den 19. januar 2001, at blev henvist til medicinsk afdeling til snarlig udredning for ovennævnte anfald.

Ifølge journalen den 14. februar 2001 sprang såret under indlæggelsen på medicinsk afdeling og protesen var på vej ud gennem en 3 cm. lang åbning. Der var kommet rigelig sekretion i forbindelse med, at såret var sprunget.

Det fremgår af journalen den 14. februar 2001, at saltvandsprotesen blev fjernet i forbindelse med at såret sprang, og der blev skyllet grundigt med saltvand til der var klart skyllevand. Herefter blev der ilagt dræn. fik efterfølgende antibiotisk behandling, da huden var rød med tegn på infektion. Da det ikke var tilstrækkeligt, blev der skiftet til intravenøs antibiotikabehandling.

Det er nævnets vurdering, at der ikke forud for at såret sprang havde været tegn til infektion ved undersøgelserne, og der på denne baggrund ikke var indikation for langvarig, profylaktisk antibiotisk behandling, udover den antibiotiske behandling, der blev givet i forbindelse med operationen den 11. januar 2001.

Nævnet kan oplyse, at det er velkendt, at heling efter strålebehandling kan være stærkt forsinket og give anledning til flere komplikationer og problemer end vanligt.

Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af de læger på plastikkirurgisk afdeling, , der var involveret i behandlingen, idet behandlingen blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Afdelingslæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 14. februar 2001 på plastikkirurgisk afdeling, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 14. februar 2001, at fjernelsen af saltvandsprotesen blev foretaget i lokalbedøvelse med Lidocain med Adrenalin.

Nævnet kan oplyse, at proteser normalt bliver fjernet i lokal bedøvelse, specielt når der i forvejen er en delvis åbning ind til protesen.

Nævnet kan endvidere oplyse, at der imidlertid godt kan være smerter og ubehag forbundet med indgrebet, idet infektion mindsker effekten af lokal bedøvelsen. Der vil altid være en afvejning af fordele og ulemper ved lokal bedøvelse/fuld bedøvelse, og efterfølgende kan der i nogle tilfælde godt have været flere smerter og ubehag forbundet med et indgreb i lokal bedøvelse, end man havde forventet.

Det er nævnets vurdering, at indgrebet sædvanligvis kan foregå i lokal bedøvelse, og at det er et ganske beskedent indgreb set ud fra et kirurgisk synspunkt.

Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af afdelingslæge , idet behandlingen blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.