Klage over, at operation ikke genskabte symmetri mellem brysterne

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 20. december 2001 på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge for hendes behandling af den 25. december 2001 på .

Sagsnummer:

0233617

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 20. december 2001 på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hendes behandling af <****> den 25. december 2001 på <****>.

Hændelsesforløb

blev i 1992 opereret for kræft i højre bryst med en såkaldt lumpektomi og fik efterfølgende strålebehandling samt forebyggende kemoterapi. Hun blev i 1998 indstillet til en brys- rekonstruerende operation.

Den 11. august 1998 blev undersøgt af en speciallæge i plastikkirurgi, og der blev aftalt en brystreduktionsplastikoperation.

I oktober 2001 blev på ny indkaldt til undersøgelse, og aftalen om operation blev nu ændret således, at det højre bryst skulle forstørres, i stedet for som tidligere aftalt at formindske det venstre. Den brystforstørrende operation skulle foretages ved hjælp af en stilket lap fra ryggen. forventede operationen foretaget af samme speciallæge, som havde undersøgt hende i 1998 og igen i oktober 2001.

Imidlertid var det ikke muligt for den pågældende speciallæge at operere på det af hende ønskede tidspunkt kort før jul 2001, hvorfor operationen i stedet blev foretaget af overlæge . Han undersøgte den 19. december 2001 og vurderede, at en såkaldt modificeret Göteborgplastik ville være et mere hensigtsmæssigt og mindre indgreb end det planlagte.

Operationen blev udført den 20. december 2001. Det lykkedes ikke at opnå optimal kompensation for asymmetrien.

Da det sidste dræn blev fjernet den 12. januar 2002, blev efter eget ønske sat til kontrol den 22. januar 2002.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med rekonstruktion af højre bryst, idet der stadig er stor forskel på brysterne. Det højre bryst er således markant mindre end det venstre bryst og sidder markant højere oppe. Der er endvidere kommet et ar på 27 cm fra et stykke under brystet til hen over ryggen.

2. At der ikke blev planlagt efterkontrol.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 20. december 2001.

Begrundelse

blev i 1998 henvist til plastikkirurgisk afdeling for at opnå bedre symmetri mellem højre og venstre bryst. Hun blev undersøgt af speciallæge i plastikkirurgi, som på dette tidspunkt anbefalede en reduktion af det raske, venstresidige bryst for at matche det behandlede og derfor mindre højre bryst.

blev genindkaldt til forundersøgelse i forbindelse med afvikling af ventelister. Ved undersøgelsen den 4. oktober 2001 blev mulighederne for operativ behandling igen gennemgået og man enedes om, at den mulighed, der passede bedst, vil være at gøre det højre bryst større med en såkaldt lap-plastik. På dette tidspunkt blev det vurderet, at en såkaldt latissimus lap med ryghud ville kunne løse hendes problem.

blev indlagt i december 2001 og blev den 19. december 2001 undersøgt af overlæge , der konstaterede, at hun manglede en væsentlig del af laterale, nedre kvadrant af højre bryst, og at det ikke ville være muligt at genskabe korrektion alene ved en kontralateral reduktionsplastik.

Der var således mulighed for at korrigere det højre bryst ved flere metoder, hvoraf de 2 mest nærliggende blev diskuteret, nemlig en modificeret Göteborg-plastik og en latissimus plastik. OverLæge vurderede forud for operationen, at Göteborg-plastikken ville være den simpleste metode og ville give mindst påvirkning af s helbred, og hun blev ifølge journalen informeret om bivirkninger og komplikationer. Ifølge journalen accepterede hun behandlingsplanen.

Nævnet kan oplyse, at valget af behandling bygger på en tilstrækkelig undersøgelse og en vurdering af, at det er den behandling, som med mindst gener for patienten vil give det bedste resultat.

Nævnet kan videre oplyse, at den anvendte operationstype er almindelig anerkendt.

Det er nævnets vurdering, at operationen blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Sammenfattende finder nævnet således ikke anledning til kritik af overlæge , idet den foretagne undersøgelse og behandling blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Afdelingslæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 25. december 2001.

Begrundelse

fik den 23.december 2001 lov til at gå på juleorlov og skulle møde igen den 25. december 2001 til kontrol af det sidste dræn.

Ved kontrollen den 25. december 2001 fandt afdelingslæge , at drænproduktionen var lav, og drænet blev fjernet.

Ifølge journalen blev der i forbindelse med udskrivelsen aftalt fjernelse af sting i sygeplejeambulatoriet. Ved denne fjernelse anmodede om en ny kontroltid hos den læge, hun forud for operationen havde talt med.

fik således på grund af ønske herom en kontroltid på et tidligere tidspunkt end hun ellers ville have fået. Havde hun ikke anmodet om denne kontrol, ville der alligevel være aftalt anden kontrol til foretagelse på et senere tidspunkt.

Sammenfattende finder nævnet ikke anledning til kritik af afdelingslæge , idet den foretagne undersøgelse og behandling blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.