Klage over manglende behandling af meniskskade.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 18. oktober 2001 på ortopædkirurgisk ambulatorium, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0233618

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2003

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 18. oktober 2001 på ortopædkirurgisk ambulatorium, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløbblev den 19. juni 2001 undersøgt i ortopædkirurgisk ambulatorium, , på grund af aflåsningstilfælde af venstre knæ af minutters varighed. Den undersøgende læge fandt ingen objektive symptomer ved undersøgelse af knæet, men ultralydundersøgelse gav mistanke om medial menisklæsion i venstre knæ, hvorfor blev henvist til MR-skanning på .

MR-skanningen blev foretaget den 11. oktober 2001, og på grundlag af gennemgang af denne samt beskrivelsen heraf fandt overlæge ifølge journalen den 18. oktober 2001, at MR-skanningen havde vist to forandringer bagtil i mediale menisk, hvilket han vurderede ikke gav anledning til artroskopi. Overlæge havde ikke selv undersøgt s knæ, og hun blev herefter afsluttet.


Efter henvisning fra praktiserende læge blev den 31. januar 2002 undersøgt på andet sygehus. Her noterede man resultatet af den tidligere foretagne MR-skanning, og fandt ved undersøgelse ømhed svarende til den mediale ledlinie herunder rotationsømhed ved udadrotation samt tiltagende smerter ved sidebøjning af knæet (valgisering).

Den 2. maj 2002 blev der foretaget kikkertundersøgelse af venstre knæ. Undersøgelsen viste ifølge operationsbeskrivelsen en såkaldt "bucket-handle læsion" helt fra den inderste menisks baghornsfæste til forreste fæste. På dette grundlag blev den inderste menisk fjernet.

KlagenDer er klaget over følgende:

- at overlæge ikke fandt indikation for foretagelse af yderligere undersøgelse, herunder kikkertundersøgelse.


Nævnets afgørelse af klagenOverlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 18. oktober 2001.

Begrundelse


Det er nævnets vurdering, at overlæge på baggrund af sygehistorien måtte mistænke en meniskskade, hvilket ved forundersøgelsen var blevet bekræftet ved ultralydscanning.

Ved MR-skanningen, der blev foretaget den 11. oktober 2000, fandt man ifølge beskrivelsen ikke mistanke om korsbåndslæsion. Der var mistanke om en gennemgående læsion af den indre menisk (muligvis en grad 3 læsion). Forandringerne strakte sig fortil i den inderste menisk, og der kunne ind mod kropsmidten i forhold til menisken ses en lille bløddelshævelse med adskillelse mellem menisk og ledkapsel (meniskocapsulær separation). Der blev fundet let øget ledvæske strækkende sig op bag knæskallen.

Det er nævnets vurdering, at begge dele tydede på, at der forelå en behandlingskrævende meniskskade.

Nævnet finder, at der på dette grundlag burde være iværksat yderligere undersøgelse (kikkertundersøgelse).

Nævnet kan oplyse, at behandlingsplan for patienter mistænkt for meniskskader ofte fastlægges på baggrund af dels subjektive klager, dels objektive fund og ved tvivl ofte efter yderligere ultralydundersøgelse eller MR-skanning.

Det er nævnets vurdering, at burde have været indkaldt til fornyet vurdering for at sammenholde hendes gener med MR-skanningen og kliniske fund, før der kunne gives et behandlingstilbud.

Sammenfattende finder nævnet anledning til kritik af overlæge , idet den foretagne behandling ikke blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.