Klage over behandling

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 28. februar 2001 på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hendes behandling af den 25. april og den 16. maj 2001 i hendes konsultation.

Sagsnummer:

0233812

Offentliggørelsesdato:

1. december 2004

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 28. februar 2001 på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hendes behandling af <****> den 25. april og den 16. maj 2001 i hendes konsultation.

HændelsesforløbI 1994 fik fjernet fedtknuder i begge armhuler.

blev af egen læge henvist til overlæge , fordi der efter fødsel og amning var kommet en øm kunde i venstre bryst. Undersøgelsen blev udført den 28. februar 2001 af begge bryster og viste ikke ondartede forandringer.

Efter henvisning fra egen læge blev den 25. april 2001 undersøgt hos speciallæge i kirurgi , der fandt en svulst i venstre armhule målende 4 x 4 x 8 cm. Speciallæge mente, at det drejede sig om en fedtknude. Den blev fjernet den 2. maj 2001, og mikroskopisk undersøgelse viste degenuative forandringer i brystvævet.

Ved operationen fandt speciallæge en dybereliggende infektion, der blev behandlet med antibiotikum.

Ved konsultationen den 16. maj 2001 hos speciallæge fandtes operationsarret helet og stingene blev fjernet. Ved undersøgelsen fandt speciallæge en 3 x 4 x 5 cm stor udfyldning under venstre brystvorte, hvorfor hun henviste til røntgen og ultralydundersøgelse på , idet ikke ønskede henvisning til hospital.

Da speciallæge ikke hørte om resultatet af de ordinerede undersøgelser kontaktede hun i august 2001. oplyste, at de ordinerede røntgenundersøgelser skulle udføres den 8. august 2001.

Imidlertid ses disse undersøgelser ikke at være blevet udført.

I begyndelsen af november 2001 blev henvist til og fik den 3. december 2001 fjernet vestre bryst og lymfeknuder i venstre armhule for kræft.

Fra den 30. december 2001 fik kemoterapi på onkologisk afdeling, .

Klagen


Der er klaget over følgende:

1) At de involverede læger på s, ikke diagnosticerede korrekt ved undersøgelse i februar 2001.

her herved anført, at der ikke blev foretaget biopsi.

2) At speciallæge ved konsultationerne i maj 2001 ikke fjernede hele knuden, og ej heller sørgede for at sende knuden til mikroskopiundersøgelse.

3) At speciallæge ikke sørgede for at følge yderligere op på konsultationerne i maj 2001.

her herved oplyst, at hun i oktober 2001 fik konstateret kræft.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktOverlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 28. februar 2001 på .

BegrundelseRøntgenbillederne dateret den 28. februar 2001 er af tilstrækkelig teknisk kvalitet. Der foreligger 3 forskellige optagelser af hvert bryst. Strukturen er tæt som følge af kirtel og bindevævsdannelser og en smule tættere på venstre side end på højre. Der er ingen mistænkelige knudedannelser, og der er heller ikke forkalkninger eller andet, der kunne give mistanke om ondartede forandringer.

Overlæge s beskrivelse af mammografibillederne er således korrekt.

Nævnet kan oplyse, at Sundhedsstyrelsen i sin vejledning om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på, eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft, anbefaler, at man følger princippet for såkaldt triple-diagnostik. Herved forstås en kombination af 1) udvendig brystundersøgelse, 2) mammografisk billeddiagnostik, ofte suppleret med ultralydscanning, samt 3) celle/vævsprøve af lokaliseret forandring eller knude.

Det fremgår af journalen, at ikke ønskede sig undersøgt af en mandlig læge, og at der på røntgenklinikken ikke var ansat kvindelige læger, og man var derfor ude af stand til at gennemføre en udvendig brystundersøgelse, ligesom det ikke var muligt at foretage en supplerende ultralydundersøgelse og en eventuel celle/vævsprøve. Af denne grund er retninglinierne afveget.

Mammografibesvarelsen og røntgenbillederne blev efterfølgende videresendt til klagers praktiserende læge, som således har haft det videre forløbsansvar med stillingtagen til yderligere undersøgelse, inklusive henvisning til kirurg.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge i forbindelse med sin undersøgelse og beskrivelse af røntgenbillederne på den 28. februar 2001 har levet op til normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2. og 3. klagepunktSpeciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 25. april og den 16. maj 2001 i hendes konsultation. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, at speciallæge havde foretaget en vævsundersøgelse fra det pågældende område i dybden.

Den 2. maj 2001 fjernede speciallæge det, hun beskriver som et subkutant lipom (godartet fedtknude i underhuden) fra armhule. Det hun fjernede, sendte hun til mikroskopisk undersøgelse. Denne mikroskopiske undersøgelse viste ingen tegn på ondartet lidelse. Ved operationen fandt speciallæge det, hun betragtede som en betændelsestilstand dybt i operationsfeltet. Nævnet finder derfor, at det havde været hensigtsmæssigt, at speciallæge havde foretaget en vævsundersøgelse fra det pågældende område i dybden, idet en isoleret betændelse i armhulen er en usædvanlig tilstand, som krævede af- eller bekræftelse ved en vævsundersøgelse.

Ved konsultation den 16. maj 2001 konstaterede speciallæge et stort infiltrat (fortykkelse) i venstre bryst. Dette kliniske fund sammenholdt med hævelse i dybden i armhulen, krævede yderligere udredning for enten at bekræfte speciallæge s mistanke om, at det drejede sig om en betændelse eller at afkræfte den anden sandsynlighed, nemlig brystkræft. Begge tilstande kan vise sig med en primær hævelse i brystet