Klage over et ikke-diagnosticeret brud i underbenet

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge i forbindelse med behandlingen af den 10. april 2002 på .

Sagsnummer:

0233919

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2004

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge <****> i forbindelse med behandlingen af <****> den 10. april 2002 på <****>.

HændelsesforløbDen 10. april 2002 blev væltet omkuld af sin hund og forvred herved venstre knæ. blev undersøgt hos sin praktiserende læge, der henviste hende til vurdering på skadestuen, .

blev undersøgt af en medicinstuderende, der var ansat som lægevikar. Lægevikaren afsluttede sin behandling med at anlægge støttebind samt aftale kontrol i ortopædkirurgisk ambulatorium 10 dage senere, da på dette tidspunkt ville være tilbage fra en uges ophold i USA.

Den 20. april 2002 blev undersøgt i ortopædkirurgisk ambulatorium. Der blev foretaget en røntgenundersøgelse, der viste et brud i underbenet. blev herefter indlagt til supplerende undersøgelser og behandling.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At den læge, der var involveret i behandlingen af den 10. april 2002 på , ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse af hende.

har herved anført, at hendes egen læge havde henvist hende til sygehuset på mistanke om et brud, men at lægen på overså bruddet på skinnebenet. Hun kom herved til at gå med store smerter, indtil bruddet 10 dage senere blev konstateret.

Nævnets afgørelse af klagenOverlæge har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med sin supervision og instruktion til den medicinstuderende ansat som lægevikar.

BegrundelsePatientklagenævnet kan oplyse, at behandling udført af den medicinstuderende, der fungerede som lægevikar, ikke er omfattet af nævnets kompetence. Dette følger af Bekendtgørelse om persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed samt om klagevejledning i statsamterne (Bekendtgørelse nr. 544 af 14. juni 2001). Klage over dette hører under Sundhedsstyrelsens kompetence.

Nævnet kan i sin bedømmelse af sagen alene tage stilling til, om administrerende overlæge har sikret muligheder for tilstrækkelig supervision af lægevikaren, og om der foreligger relevant instruks for lægevikarens arbejde.

Administrende overlæge har oplyst, at medicinstuderende, der ansættes som lægevikarer superviseres af en autoriseret læge. En medicinstuderende har altid mulighed for at rådføre sig med eller tilkalde hjælp fra en ældre læge. Dette fremgår af afdelingens interne instruks for medicinstuderende lægevikarer.

Endvidere har administrende overlæge anført, at den medicinstuderende lægevikar overfor ham har oplyst, at denne ikke konfererede med mellem- eller bagvagt, fordi han skønnede, at der var tale om en bløddelsskade, der skulle kontrolleres i ambulatoriet. fik derfor en tid 10 dage senere.

Af journalnotatet fra s kontrol i ambulatoriet den 20. april 2002 fremgår det, at der blev taget et røntgenbillede af knæet for at udelukke et brud. Dette viste, at der var et brud på underbenet.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at administrende overlæge har levet op til sin forpligtelse omkring mulighed for supervision i forbindelse med ansættelse af studentervikarer i afdelingen. Der foreligger en skriftlig instruks for studentervikarer, der omtaler en række procedurer, hvor der skal konfereres bagud med bagvagt. Den lægelige funktion i afdelingen er endvidere organiseret således, at en medicinstuderende altid i givet fald kan rådføre sig med eller blive hjulpet af en mere erfaren læge.

Nævnet finder, at overlæge har levet op til sædvanlig anerkendt faglig standard i forbindelse med supervision og instruktion til medicinstuderende ansat på ortopædkirurgisk afdeling .