Klage over, at vagtlæge ikke tilså 1½ år gammel pige med fortsat pus i øje efter endt behandling

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 23. februar 2002 ved en telefonkonsultation, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0234014

Offentliggørelsesdato:

20. november 2002

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 23. februar 2002 ved en telefonkonsultation, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


var 1½ år, da hun den 13. februar 2002 hos egen læge blev sat i behandling med Fucithalmic i 6 dage på grund af øjenbetændelse.

Lørdag den 23. februar 2002 kontaktede s mor telefonisk vagtlæge , idet hun fortsat havde tegn på øjenbetændelse. På baggrund af sin udspørgen ordinerede læge en anden øjensalve, og henvendelse til egen læge to dage senere, hvis symptomerne ikke var forsvundet.

blev mandag den 25. februar 2002 henvist akut af egen læge til praktiserende speciallæge i øjensygdomme på grund af tegn på hornhindebetændelse i venstre øje. Denne henviste akut videre til indlæggelse på øjenafdeling. På øjenafdelingen fandt man indikation for akut vurdering af øjet i fuld narkose. blev herefter sat i antibiotisk behandling og udskrevet den 26. februar 2002 til fortsat kontrol i øjenambulatoriet.

På grund af forværring af tilstanden, blev den 11. marts 2002 efter ambulant kontrol på øjenafdelingen henvist til med henblik på vurdering. fik den 10. april 2002 foretaget hornhinde transplantation på denne afdeling.

Klagen


Der er klaget over følgende:

At vagtlæge den 23. februar 2002 ikke foretog en korrekt vurdering af s tilstand, idet han ikke anså en konsultation for nødvendig.

Nævnets afgørelse af klagen


Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 23. februar 2002.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at s mor lørdag den 23. februar 2002 kontaktede lægevagten og talte med vagtlæge . Det fremgår videre, at moderen oplyste, at pigen havde været forkølet den seneste uge, at hun hostede meget, samt at hun havde haft øjenbetændelse, der var blevet behandlet med Fuithalmic til onsdag den 20. februar 2002, men at pigen stadig havde purpulent sekret. Endelig fremgår det af notatet, at læge foreslog skift til oculentum kloramfenicol (andet middel mod øjenbetændelse), som man havde i hjemmet, samt gav almindeligt råd.

Af afskriften af båndet fra lægevagten den 23. februar 2002 fremgår det, at moderen ved samtalen oplyste, at pigen havde øjenbetændelse i venstre øje, hvor der havde lagt sig en grå hinde henover, og at hun skulle stoppe med øjendråberne onsdag (den 20. februar 2002), men at det var ligesom at det blev ved med at tage til, og lukke øjet på pigen. Moderen oplyste videre, at der sad et korn af noget gråt lidt længere nede end pupilen, og at øjet på intet tidspunkt havde været renset helt ud. Moderen fik råd om at henvende sig til egen læge efter weekenden (mandag den 25. februar 2002), hvis symptomerne ikke var forsvundet.

Nævnet kan oplyse, at øjenbetændelse typisk findes i to former, en bakteriel og en viral.
Den bakterielle skyldes bakterier og er meget smitsom. Der ses ved den kliniske undersøgelse pus i øjet, ligesom det hvide i øjet er rødsprængt. Behandlingen er øjendråber med antibiotika. Ubehandlet kan infektion brede sig fra øjets ydre overflade til det indre øje. Tegn på dette kan være uklarhed af øjet eller grå/mælkehvid pupil. Endvidere kan nævnet oplyse, at den virale øjenbetændelse skyldes virus og ses oftest sammen med øvre luftvejsinfektion (forkølelse). Ved den kliniske undersøgelse ses der pus i øjet, ofte er det hvide ikke rødt, men det kan være det. Behandlingen er afvaskning med lunkent vand, og infektionen går over af sig selv ligesom forkølelsen.

Det er nævnets opfattelse, at moderens oplysning om, at der lå en hel grå hinde over øjet, sammen med oplysningen om, at Fucithalmic var givet i 1 uge og ikke havde renset øjet helt, burde have medført tilbud om, at pigen blev klinisk undersøgt enten i vagtlægens konsultation eller ved sygebesøg.

På denne baggrund finder nævnet ikke, at læge har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af ved telefonkonsultationen den 23. februar 2002.