Klage over manglende erkendelse af hofteskred hos nyfødt

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge for retningslinjerne vedrørende børneundersøgelser på fødeafdelingen .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere jordemoder for hendes behandling af den 5. august 1999 på fødeafdelingen .

Sagsnummer:

0234029

Offentliggørelsesdato:

1. december 2003

Faggruppe:

Jordemødre

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge <****> for retningslinjerne vedrørende børneundersøgelser på fødeafdelingen <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere jordemoder <****> for hendes behandling af <****> den 5. august 1999 på fødeafdelingen <****>.

 

HændelsesforløbDen 5. august 1999 fødte en datter, .

Jordemoder og en medicinstuderende var til stede under fødslen. Umiddelbart efter fødslen blev undersøgt af den medicinstuderende og af jordemoder , der begge fandt normale forhold.

Ved en undersøgelse i ortopædkirurgisk afdeling, den 12. januar 2000 blev der fundet tegn på abnormitet af venstre hofteskål (dysplasi), samt stramning af muskelsenerne på den pågældende side.

Klagen


• At ikke modtog tilstrækkelig undersøgelse og behandling, idet det ikke efter fødslen blev konstateret, at hun havde hofteskred.
s moder har anført, at den 12. januar 2000 på fik konstateret hofteskred og måtte gennemgå en operation herfor.

Nævnets afgørelse af klagenJordemoder har ikke overtrådt lov om jordemødre ved sin behandling af den 5. august 1999 på fødeafdelingen, .

Administrerende overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved retningslinjerne vedrørende børneundersøgelser på fødeafdelingen .

BegrundelsePatientklagenævnet kan oplyse, at klager over medicinstuderende ikke er omfattet af nævnets kompetence, men hører under Sundhedsstyrelsens kompetence. Nævnet kan således i sin bedømmelse af sagen alene tage stilling til, om den læge, der havde ansvaret for den studerendes behandling, har udvist tilstrækkelig omhu ved delegationen af opgaver til den studerende og ved udarbejdelsen af sin instruks.

Det fremgår af barnejournalen den 5. august 1999, at jordemoder undersøgte det nyfødte barn, og fandt normale forhold herunder god bevægelighed i benene og negativ ortolani.

Nævnet kan oplyse, at en ortolanis-undersøgelse er en undersøgelse for medfødt hofteskred. Undersøgelsen udføres kort efter fødslen med barnet liggende i rygleje. Hofterne bøjes 90 grader hvorefter lårbenet føres ud til siden ned mod underlaget. Ved denne bevægelse vil der i tilfælde af medfødt hofteskred føles og eventuelt høres et klik, når det forskudte ledhoved smutter tilbage i hofteteskålen.

Det fremgår endvidere af fødselsanmeldelsen, at der er anført et nej udfor misdannelser.

Ifølge jordemoder udtalelse til sagen observerede hun, at den medicinstuderede foretog objektiv undersøgelse af , herunder for medfødt hofteskred. I umiddelbar forlængelse af denne undersøgelse foretog jordemoder tillige en objektiv undersøgelse af . Ifølge jordemoder udtalelse ville være blevet henvist til nærmere undersøgelse, såfremt der havde været det mindste smule i tvivl om, at undersøgelsen var unormal.

Ifølge den medicinstuderendes udtalelse til sagen havde hun modtaget undervisning samt deltaget og udført adskillige børneundersøgelser, omfattende den såkaldte ortolanis-undersøgelse for hoftedysplasi.

Ifølge administrerende overlæge s udtalelse til sagen, blev barnet undersøgt efter de gældende retningslinjer, og de objektive fund blev afkrydset på det ordinære check-skema.

Det fremgår af journalen den 12. januar 2001 fra , at egen praktiserende læge havde konstateret stramning i venstre hofte og henvist til videre behandling på hospitalet, samt at lægen ved indlæggelsen den 12. januar 2001 fandt negativ ortolani.

Det er nævnets opfattelse, at det må anses for tilstrækkeligt godtgjort, at blev undersøgt i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, og nævnet finder ikke anledning til kritik af administrerende overlæge s retningslinjer vedrørende børneundersøgelserne på fødeafdelingen, .

Det er endvidere nævnets opfattelse, at jordemoder undersøgte og behandlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard den 5. august 1999 på fødeafdelingen, .