Klage over manglende information forud for operation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritiserer speciallæge i øjensygdomme for hendes information forud for operationen af den 16. december 1998, jf. lov om patienters retsstilling § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hendes behandling af den 16. december 1998 i hendes klinik.

Sagsnummer:

0234307

Offentliggørelsesdato:

1. december 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritiserer speciallæge i øjensygdomme <****> for hendes information forud for operationen af <****> den 16. december 1998, jf. lov om patienters retsstilling § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hendes behandling af <****> den 16. december 1998 i hendes klinik.

 

Den 8. december 1998 konsulterede , der var 16 år, speciallæge på grund af en lille knude på venstre øjenæble svarende til den ydre øjenkrog.

Den 16. december 1998 fik foretaget en operativ fjernelse af knuden.

Ved de efterfølgende undersøgelser hos speciallæge , senest den 29. december 1998, var der rødme af øjeæblet, men ellers normale forhold. blev efter operationen behandlet med antibiotika.

Den 9. januar 1999 blev undersøgt på et øjenambulatorium på grund af et rødt og irriteret øje, og da han havde en fornemmelse af, at synet på venstre øje var dårligt. Konklusionen på undersøgelsen var, at der var tale om en reaktion efter operationen. Det nedsatte syn kunne forklares ved irritation af hornhinden.

var derefter regelmæssigt til undersøgelse på øjenambulatoriet, hvor han blev behandlet med antibiotika og med binyrebarkhormon indsprøjtet under bindehinden. Kontrollen blev afsluttet ½ år efter operationen. Der var da stadig småproblemer med lette klistrede forhold om morgenen, men ellers var der stort set normale forhold.

Den 24. november 1999 blev undersøgelserne på øjenambulatoriet genoptaget, idet havde gener med helt sløret syn, konstant rødme og lidt betændelse af venstre øje samt lysskyhed. Der blev foretaget en MR-scanning, som viste normale forhold, idet nogle mindre forandringer, der tidligere var set ved MR-scanning, var svundet.

Ved den senere udredning på hospital fandt lægerne, at generne var betinget af et tørt øje, muligvis fordi udførselsgangen fra tårekanalen kunne være blevet beskadiget.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. at speciallæge ikke forud for operationen den 16. december 1998 informerede om risikoen for komplikationer og bivirkninger i forbindelse med indgrebet.

2. at speciallæge fandt grundlag for at foretage fjernelse af knuden ved operation.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktSpeciallæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 6 ved sin information af forud for operationen den 16. december 1998.

BegrundelseIfølge speciallæge s udtalelse havde hun inden operationen informeret og hans forældre om, at det formentlig drejede sig om en medfødt vækst, som lå under slimhinden fast på øjenæblet. Der blev endvidere oplyst, at det meget ofte sker, at en sådan vækst vokser tæt sammen med øjenæblet, så det næsten er umuligt at fjerne hele væksten. Der blev endvidere sendt skriftligt informationsmateriale til og hans forældre den 11. december 1998 om mulige bivirkninger i form af infektion, blødning, og chok.

Speciallæge har endvidere oplyst, at hun altid inden operationer informerer om, at enhver operation indeholder en risiko for komplikationer.

Ifølge klager modtog ingen information om, at der kunne være risiko ved indgrebet.

Nævnet kan oplyse, at der inden et operativt indgreb af en knude i øjet skal informeres om usikkerheden vedrørende knudens art og mulighed for at kunne fjerne denne helt, idet afgræsningen af knuden kan være usikker. Der skal endvidere gives information om, at det er en kendt bivirkning, at der kan være lettere irritationstilstande i forløbet efter operationen hos visse patienter. Det er ikke muligt før operationen at udpege, hos hvilke patienter dette vil opstå. Videre skal der informeres om mulige bivirkninger i form af infektion, blødning og chok.

Det fremgår ikke af journalen, at der forud for operationen blev givet mundtlig information til .

Ifølge journalen blev der den 11. december 1998, fremsendt skriftligt materiale til .

Nævnet kan oplyse, at en skriftlig information aldrig kan stå alene, idet der altid skal suppleres med en mundtlig information, der er tilpasset den enkelte patient, hertil kommer, at den skriftlige information ikke vedrører den aktuelle operation, men operation for skelen.

Sammenfattende finder nævnet anledning til kritik af speciallæge , idet der ikke blev givet tilstrækkelig information til forud operationen den 16. december 1998.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktSpeciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 16. december 1998.

BegrundelseIfølge journalen forløb operationen uden komplikationer, idet knuden kunne fjernes i sin helhed.

Efter operationen 16. december 1998 blev det fjernede væv sendt til histologisk undersøgelse. Undersøgelsen viste at det fjernede væv målte 15 x 10 x 5 mm. Indholdet bestod af kollagent bindevæv, kar, dele af svedkirtler, hårsække og tårekirtelvæv. Der var ingen ondartede celler. Processen blev beskrevet, som havende karakter af hamartom.

Nævnet kan oplyse, at behandling af en sådan knude er om muligt komplet kirurgisk fjernelse af denne, for at undgå mulig efterfølgende reaktion, som betændelse. Ofte er det dog ikke muligt at fjerne hele knuden, idet afgræsningen af denne kan være usikker.

Nævnet kan endvidere oplyse, at der efter en operation kan optræde gener i efterforløbet med ardannelsen efter operationen.

Det er videre nævnets vurdering, at de gener, der opstod efter operationen, er en sjælden, men hændelig komplikation.

Sammenfattende finder nævnet ikke anledning til kritik af speciallæge , idet behandlingen blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt standard.