Klage over mangelfuld information i forbindelse med næsekorrektion

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi for hans information af i forbindelse med behandlingen den 28. februar 2000, i , jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi for hans behandling af den 28. februar 2000, i .

Sagsnummer:

0234308

Offentliggørelsesdato:

1. december 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi <****> for hans information af <****> i forbindelse med behandlingen den 28. februar 2000, i <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi <****> for hans behandling af <****> den 28. februar 2000, i <****>.

Hændelsesforløbvar generet af en skæv og for stor næse samt en fremtrædende næseryg.

opsøgte derfor den 17. december 1999 med henblik på operation for disse gener.

Den 28. februar 2000 blev opereret af speciallæge .

Ved ambulant kontrol den 28. marts 2000 konstaterede speciallæge , at næsen var lige, at næseskillevæggen var midtstillet, og at næsespidsen var mindre.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med korrektion af hans næse.

Herunder har anført, at næseryggen efter operationen var væk, og at han nu stopper let til samt har svært ved at pudse næse.

2. At ikke har fået en tilstrækkelig information inden operationen.

har blandt andet anført, at lægen havde fjernet brusk mellem overlæbe og næsetip, og havde sænket næseryggen og ikke som aftalt havde rettet skævheden.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktSpeciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 28. februar 2000 i .

BegrundelseAf operationsbeskrivelsen og speciallæge s udtalelse fremgår, at der blev foretaget knoglekirurgi på næseknogler med afmejsling af næseryg og samling af næseknogler fra siden til sikring af let sænkning og afsmalling af næseryggen. Næseskillevæggen blev frilagt fortil og nedadtil, og den bruskede del af skillevæggen blev sat på plads i midtlinien, efter en mindre afkortning nedadtil og fortil for at gøre næsen lige. Herefter blev næsefløjbruskene formindsket i højde ca. 7 mm. og længden af disse forkortet 5 mm. for at gøre næsetippen kortere og svarende til sænkningen af næseryggen. Operationen forløb uden komplikationer.

Patientklagenævnet er af den opfattelse, at operationen blev udført efter normen for almindelig anerkendt faglig standard og del-elementeme i indgrebet har tjent til at afhjælpe de tilstande, som , ifølge det præoperative notat, havde ønsket ændret.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at indgrebet ikke er udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, såfremt man efter et kosmetisk indgreb ikke er tilfreds med det opnåede resultat, men det kan i lige så høj grad være udtryk for, at forventningerne ikke er indfriede.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af speciallæge for den foretagne operation den 28. februar 2000.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktSpeciallæge har overtrådt lov om patienters retstillings § 6, jf. lægelovens § 6 ved sin information af i forbindelse med operationen den 28. februar 2000.

BegrundelseDen 17. december 1999 blev informeret af en medhjælp i henhold til et udleveret informationsark ved operationer.

Samme dag fik udleveret pjecen ”Velkommen til ”. Af dette papir fremgår, at kirurgen inden operationen vil gennemdrøfte hele forløbet, drøfte forventninger og eventuelle komplikationer.

Den forudgående information blev således givet af en medhjælp.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det ikke er i strid med lægeloven, at læger anvender medhjælp. Ved anvendelsen af medhjælp er lægen dog ansvarlig for udvælgelse, instruktion, og tilsyn med videre, ligesom lægen er ansvarlig for de handlinger, han bemyndiger sin medhjælp til at foretage. Lægen kan i princippet delegere opgaver uanset karakter og omfang og uanset medhjælpens uddannelse og baggrund. Lægen kan således benytte såvel lægfolk som autoriserede sundhedspersoner som medhjælp, dog som anført under ansvar efter lægeloven.

Af lov om patienters retsstilling fremgår, at ingen behandling må indledes eller forsættes uden patientens informerede samtykke. Ved informeret samtykke forstås et samtykke, der er givet på grundlag af en fyldestgørende information.

Det vedlagte journalmateriale dokumenterer hverken karakter eller omfang af informationen, det er således ikke beskrevet i journalen, hvilken information eller hvilket informationsmateriale, der blev givet til den 17. december 1999 til forundersøgelsen. Det fremgår således ikke af journalen, at der forud for operationen blev udleveret skriftlig informationsmateriale, der tog udgangspunkt i den type indgreb, som ønskede foretaget.

Patientklagenævnet kan oplyse, at der ved kosmetiske operationer gælder en skærpet oplysningspligt, da patienten som regel ikke har en helbredsforringende sygdom. Informationen skal endvidere journalføres, ligesom det skal angives hvilket skriftligt journalmateriale, der er udleveret, og om patienten er fremkommet med tilkendegivelser på baggrund af den givne information.

Det er nævnets vurdering, at der ikke blev givet tilstrækkelig information til forud operationen.

Ifølge speciallæge s udtalelse informerede han efterfølgende om forløbet af operationen, om mulighed for ”blå øjne” i otte dage samt om lidt bredere næsebor som følge af operationen.

Det var delegeret til en ikke sundhedsfaglig medhjælp at give information inden operationen til . Da det var speciallæge , der skulle foretage operationen, var han den ansvarlige for, at der blev givet behørig information til forud operationen.

Sammenfattende finder nævnet derfor anledning til kritik af speciallæge , idet der ikke blev givet tilstrækkelig information til forud for operationen den 28. februar 2000.