Indberetning om manglede indlæggelse af patient med iskæmisk hjertesygdom

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 11. august 2001 i lægevagtkonsultationen i . jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0234908

Offentliggørelsesdato:

20. december 2002

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 11. august 2001 i lægevagtkonsultationen i <****>. jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

Lørdag den 11. august 2001 kl ca. 1.00 konsulterede lægevagten i . Han blev tilset af læge . Ifølge læge s oplysning til sagen havde klaget over brystsmerter, som var væk ved ankomsten til lægevagten. Læge havde oplyst om, at der ved lægeundersøgelsen ikke fandtes noget umiddelbart unormalt. Læge havde spurgt, om der havde været tidligere hjerteproblemer, og havde forklaret , at der, som han aktuelt havde det, og da der ikke var fundet noget ved undersøgelsen, ikke var noget, der tydede på, at han skulle have problemer med hjertet. Læge havde videre forklaret, at der eventuelt kunne være noget ischæmi (hjertekramper), selv om aldrig tidligere havde haft gener ved aktivitet eller arbejde. Læge havde givet 3 stk. nitroglycerintabeletter med hjem og instrueret ham i at indtage tabletterne. Derudover var blevet instrueret i at kontakte egen læge efter weekenden med henblik på udredning.

I sin udtalelse af 20. januar 2002 har læge yderligere anført, at han orienterede om, at han burde indlægges straks med henblik på EKG, men at på ingen måde ønskede indlæggelse.

Den 11. august 2001 blev om formiddagen indbragt død til . Dødsårsagen var ifølge den retslægelige erklæring af 24. september 2001 svær forkalkning i hjertets kranspulsåre med rest af blodpropdannelse i den forreste, nedadstigende gren og begyndende henfald i hjertemuskulaturen.

Indberetning

Sundhedsstyrelsen har indberettet læge s behandling af den 11. august 2001 til Patientklagenævnet.

Nævnets afgørelse af indberetningen

Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 11. august 2001 i lægevagtkonsultationen i .

Begrundelse

Det fremgår af læge s vagtlægenotat fra konsultationen den 11. august 2001 kl. 1.03, at var vågen og klar, havde fri vejrtrækning og pæne farver og var varm og tør med regelmæssig puls og blodtryk 130/60. Endvidere var der intet abnormt ved stetoskopi af hjerte og lunger, og maven var blød og uøm. Det fremgår desuden, at oplyste, at han umiddelbart før henvendelsen, i sin seng havde haft smerter i venstre side af brystkassen, nærmest som muskelsmerter med udstråling til venstre skulder, og at han havde haft dette flere gange tidligere. På konsultationstidspunktet var der ingen smerter. Det fremgår herefter af journalnotatet, at kunne have noget ischæmia, og at der derfor blev givet nitroglycerin, samt at der blev medgivet tabletter, og orienteret om at bruge disse, hvis smerterne kom igen, og ved fortsatte gener da at kontakte lægevagten.

Læge har i sin udtalelse til sagen supplerende oplyst, at han havde forklaret , at der, som han aktuelt havde det, og da der intet var fundet ved undersøgelsen, ikke var noget, der tydede på, at han skulle have problemer med hjertet. Derudover har læge anført, at han forklarede , at der eventuelt kunne være noget ischæmi (hjertekramper), selvom aldrig havde haft gener ved aktivitet eller arbejde, og at han havde givet tre stk. nitroglycerintabletter med hjem.

Nævnet kan oplyse, at smerter i brystet med udstråling til en eller begge arme på ringe foranledning bør vække mistanke om hjertesygdom. Såfremt en læge ved sin undersøgelse af en hidtil rask person får mistanke om hjertesygdom forårsaget af åreforkalkning (iskæmisk hjertesygdom), bør patienten uden unødig forsinkelse indlægges til nærmere undersøgelse.

Vagtlæge foretog en efter omstændighederne yderst omhyggelig undersøgelse, der i alt væsentligt ikke afslørede abnorme forhold. Specielt blev der fundet normal puls og blodtryk, samt normalt hjerte- lungestetoskopi. På trods af udfaldet af normale undersøgelser og s velbefindende på undersøgelsestidspunktet, konkluderede vagtlæge , at generne kunne være udtryk for iskæmisk hjertesygdom, og udleverede i konsekvens heraf 3 nitroglycerintabletter.

Såfremt man ved undersøgelse af en hidtil rask person har en så bestyrket mistanke om hjertesygdom, at man føler sig foranlediget til at udlevere medicin til behandling af hjerteudløste smerter, bør patienten uophørligt indlægges.

Det er nævnets vurdering, at vagtlæge ved undersøgelsen af , fik mistanke om iskæmisk hjertesygdom. Nævnet finder herefter, at læge ved at undlade akut indlæggelse af har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard.