Klage over at radiolog ikke opdagede brystkræft

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 20. september 2001 på .

Sagsnummer:

0235102

Offentliggørelsesdato:

1. december 2004

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 20. september 2001 på <****>.

 

HændelsesforløbDen 20. september 2001 blev undersøgt af speciallæge i radiologi på grund af ømhed og hårdhed i højre bryst samt øget følsomhed af brystvorten. Speciallæge fandt ved sine undersøgelser intet abnormt.

Fra den 4. december 2001 blev undersøgt på . Undersøgelserne viste udbredt kræft i højre bryst.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At speciallæge ikke gav en korrekt eller hensigtsmæssig behandling, idet han ikke opdagede, at hun havde brystkræft.

har til sagen oplyst, at hun 2½ måned senere fik konstateret brystkræft på .

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 20. september 2001 på .

Begrundelse


Ifølge journalen foretog speciallæge den 20. september 2001 en undersøgelse af brystet, herunder en mammografi og en ultralydsundersøgelse. Mammografien viste normale vævsstrukturer på begge sider og ingen knudedannelser eller suspekte forkalkninger. Da den udvendige undersøgelse og den supplerende ultralydsscanning af det ømme område ej heller viste noget mistænkeligt, konkluderede speciallæge , at undersøgelsen var normal.

Det er nævnets vurdering, at undersøgelsen den 20. september 2001 blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard med en udvendig undersøgelse, 3 røntgenbilleder af hvert bryst og supplerende ultralydsscanning. Det er endvidere nævnets vurdering, at mammografien, udover en assymmetri med øget vævstæthed opadtil i højre bryst ud mod armhulen i forhold til venstre bryst, viser normale forhold. Specielt er der ingen fortætninger eller mistænkelige forkalkninger, som kunne give mistanke om kræft.

Nævnet skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at røntgenbeskrivelsen fra er en retrospektiv vurdering af undersøgelsen fra 20. september 2001, foretaget i lyset af en ny og oplagt abnorm mammografi. Ligeledes skal nævnet henlede opmærksomheden på, at mammografien fra den 4. december 2001 fortsat ikke med sikkerhed kunne isolere nogen knude i højre bryst. Det var kræftsygdommens spredning i brystet, der var det fremtrædende, og denne kan udvikle sig eksplosivt.

Nævnet finder således samlet, at speciallæge har udvist omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen af den 20. september 2001.