Klage over, at lægen ikke opdagede tillukning af endetarmen på nyfødt

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 23. maj 1998 på barselsafdelingen på .

Sagsnummer:

0235125

Offentliggørelsesdato:

1. december 2003

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 23. maj 1998 på barselsafdelingen på <****>.

 

Hændelsesforløbblev født den 23. maj 1998. I løbet af det første døgn blev undersøgt af reservelæge , som fandt normale forhold.

Ca. 14 dage efter fødslen observerede man første gang besvær med at komme af med afføringen. Egen læge begyndte behandling med afføringsmiddel, som kun delvist løste problemet. I oktober måned 1998 var der en vagtlægekontakt og en kontakt med skadestuen på på grund af afføringsbesvær. blev i november 1998 indlagt på pædiatrisk afdeling på på grund af forstoppelse. Man observerede i 4 dage, og konstaterede normale afføringer. Herefter havde familien af og til vagtlægebesøg til på grund af forstoppelse. Der blev givet lavement og afføringsmiddel. Egen læge forsøgte også at behandle med afføringsmiddel.

Fra starten af 2001 fik tiltagende problemer med sivende afføring, og på i fandt en speciallæge blandt andet en indkærvning af endetarmsåbningen og en fistelåbning i området lige bag skedeåbningen. blev herefter henvist til børnekirurgisk afdeling på , hvor man på diagnose om tillukning af endetarmsåbningen med fistelåbning og sivende afføring den 24. juli 2002 foretog den første af en serie operationer for at rekonstruere en normal endetarmsåbning. Ved operationen konstaterede man en ret betydelig medfødt forstørret endetarm.

KlagenDer er klaget over følgende:

• at man på i dagene efter fødslen den 23. maj 1998 ikke opdagede, at havde anal atresi (tillukning af endetarmen).

Det er i klagen anført, at forældrene først i juni 2002 fik oplysning om, at man burde have foretaget en operation for tillukning af endetarmen 2 dage efter fødslen.

Nævnets afgørelse af klagenReservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 23. maj 1998 på barselsafdelingen på .

BegrundelseDet fremgår af journalen, at der under fødslen blev observeret grønt fostervand (blandt andet den 23. maj 1998 kl. 8.30). Nævnet kan oplyse, at grønt fostervandet er et udtryk for, at noget af den første afføring er tømt ud i fostervandet og altså en dokumentation for, at der er passage fra endetarmen og ud.

Videre fremgår det af journalen, at blev født den 23. maj 1998 kl. 15.01, og at hun ved fødslen fik Apgar Score 9, 10 og 10 efter henholdsvis 1, 5 og 10 minutter.

Nævnet kan oplyse, at alle nyfødte bedømmes efter en Apgar Score. Man bedømmer den nyfødtes tilstand på fem forskellige ting, nemlig: hjertelyd, vejrtrækning, reflekser, hudfarve og musklernes spændingstilstand. Der kan gives to point for hver af de fem kategorier, således at den maksimale Apgar Score er 10.

Det fremgår af jordemoderoptegnelserne på barnejournalen, at der var afgået meconium, som er den første særligt farvede afføring efter fødslen.

Det fremgår videre af journalen, at i løbet af det første døgn blev undersøgt af reservelæge , som udfyldte et standardskema på barnejournalen, hvilket er almindelig praksis på afdelingen. Det fremgår heraf, at undersøgelsen var normal, specielt blev det noteret, at de ydre kønsorganer var normale (genitalier extema: nat).

Af sygeplejenotaterne om barnet de tre første levedøgn og i udskrivningsbrevet af 28. maj 1998, er der ikke nævnt noget om problemer med s afføring.

Det er nævnets opfattelse, at når der har været afføring, er det i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ikke at foretage en nøjere beskrivelse af endetarmsåbningen. Endvidere kan nævnet oplyse, at det er ikke almindelig praksis at foretage regulær rectaleksploration (at føre en finger op i tarmen gennem endetarmsåbningen) på et nyfødt barn, der har haft afføring.

Det fremgår af journalen, at en overlæge fra i den 22. april 2002 fandt en indkærvning i huden svarende til endetarmsåbningen, og svarende til området lige bag skedeåbningen fandt han en fistelåbning. Det fremgår videre, at der var lette sår på slimhinden og normal skedeindgang og urinrørsmunding. blev henvist til børnekirurgisk afdeling på under diagnosen tillukning af endetarmsåbningen med fistelåbning og sivende afføring.

På baggrund af ovennævnte er det samlet nævnets opfattelse, at reservelæge undersøgte i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard den 23. maj 1998 på barselsafdelingen på .