Klage over at protese ikke fungerede, da den sad forkert på implantater

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge for hans behandling af i perioden fra den 21. september 1999 til foråret 2001 på .

Sagsnummer:

0235315

Offentliggørelsesdato:

1. november 2005

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 21. september 1999 til foråret 2001 på <****>.

Hændelsesforløb
blev af egen tandlæge henvist til behandling på , og ved undersøgelse den 21.september 1999 rådede tandlæge til, at 3 – 3 (hjørnetænderne i underkæben) blev trukket ud og erstattet med implantater til fastholdelse af en ny underprotese.

Den 1. februar 2000 blev 3 – 3 trukket ud, og den 17. februar 2000 lagde tandlæge ny bund i den daværende underprotese.

Den 29. februar 2000 blev der på afdeling for Tand – Mund – og Kæbekirurgi indsat implantater til erstatning 3 – 3, og efter opheling blev implantaterne frilagt den 14. juni 2000.

Den 23. juni blev kugle-abutments (AstraTech Ball-abutments) påsat implantaterne, hvorefter tandlæge tog aftryk til ny bund (duplikering) i underprotesen.

Den 28. juni 2000 blev den duplikerede protese (hybridprotese) indsat.

var den 17. september 2000 til kontrol, da der havde været mange problemer med underprotesen i sommerens løb. Da der var rødme og hævelse (ødem) af slimhinden under protesen, aflastede (sleb) tandlæge protesens bund.

Ved kontrol den 12. oktober 2000 var rødme og ødem forsvundet. blev anmodet om at medtage sin ”gamle” polykarbonat overprotese for at få den tilpasset underprotesen. Samme dag blev der lagt ny bund i underprotesen med uretanminmetakrylat (Uffigel), som burde kunne tåles, når ødem og rødme formodentlig skyldtes en allergisk reaktion.

Den 1. november 2000 blev der taget aftryk til ny bund (rebasering) i overprotesen af polykarbonat, og blev anmodet om næste gang at medtage sin ”gamle” polykarbonat underprotese.

Den 16. november 2000 blev den rebaserede overprotese indsat, og den medbragte underprotese blev brugt til aftryk til en ny hybrid protese til inderkæben.

Den 12. december 2000 blev den nye underprotese indsat. Ved påsætningen af tryklåsmatricerne i underprotesen blev disse forskubbet, og de måtte fjernes og påsættes på ny i korrekt position.

I foråret 2001 blev der igen lagt ny bund i den gamle polykarbonat protese, men kunne ikke vænne sig til den, og fik i stedet fremstillet en ny overprotese hos en anden behandler.

tilbagekøbte herefter proteserne.

Klagen
Der er klaget over følgende:

1. At implantaterne tilhørende protese i undermunden ikke fungerer, idet den hviler forkert på implantaterne, og er fremstillet med for lav bidhøjde.

2. At der ikke blev foretaget koordinering mellem over – og undermundens proteser.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt
Tandlæge har ikke overtrådt tandlægeloven ved sin behandling af i perioden fra den 21. september 1999 til foråret 2001 på .

Begrundelse
Det fremgår af journaloplysningerne fra , at tidligere havde været i behandling på i perioden fra 1985 til 1987, hvor det blev konstateret, at der var vanskeligheder med at fungere med en helprotese i overkæben og en delvis protese i underkæben. Behandlingen blev dengang afsluttet i 1987 med tilfredsstillende resultat, efter at der var fremstillet nye proteser i polykarbonat i stedet for den sædvanlige proteseakryl, idet der var overvejende sandsynlighed for overfølsomhed (allergi) overfor proteseakrylen.

I september 1999 blev igen undersøgt på, idet der forelå en henvisning med henblik på afklaring af de problemer, som nu forekom med brugen af det sæt proteser, som hun anvendte.

Der var i tiden siden fremstillingen af proteserne i 1987 sket justering og tilpasning af proteserne. I forbindelse med behov for to implantater i underkæben, som forankring af underkæbeprotesen, blev der ifølge journaloptegnelserne iværksat relevante undersøgelser.

Det er nævnets vurdering, at tandlæge iværksatte nødvendige og tilstrækkelige undersøgelser i forbindelse med s ønske om at genbruge de eksisterende proteser i videst mulig omfang og om at benytte materialet polykarbonat i stedet for den normale proteseakryl.

Da der efter aflevering af proteserne i december 2000 og frem til april 2001 var problemer med at acceptere behandlingen blev behandlingen på afsluttet med tilbagekøb af de sidst fremstillede polykarbonatproteser, og fik fremstillet en ny protese til overkæben hos anden tandlæge.

anvender således ikke de af tandlæge fremstillede proteser og har ikke gjort dette i mere end 1 år.

Nævnet finder, at behandlingen udført af tandlæge foregik i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. Nævnet har dog ikke mulighed for at fastslå, hvorvidt de fysiske forhold i relation til bidhøjde og pasform til implantaterne var hensigtsmæssige, idet dette havde krævet en besigtigelse på et tidspunkt, hvor proteserne var forsøgt anvendt og tæt på den dato, hvor behandlingen blev afbrudt og proteserne blev tilbagekøbt.

Sammenfattende finder nævnet det således ikke sandsynliggjort, at tandlæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af .