Klage over mangelfuld undersøgelse af fodtraume ( hælbensbrud)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hendes behandling af den 11. juni 2002 i skadestuen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0235327

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2004

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 11. juni 2002 i skadestuen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

Den 11. juni 2002 henvendte sig på skadestuen, , efter at han kort tid forinden var faldet ned fra en stige og havde slået venstre fod og ikke kunne støtte på foden på grund af smerter.

Han blev undersøgt af reservelæge , som fandt hævelse, især over ydre ankelknyst, men ingen ømhed af knogler i ankel og fod samt normal bevægelighed af foden. Der var ingen tegn på skade på kar eller nerver. Reservelægen fandt derfor ikke grundlag for at ordinere røntgenundersøgelse. fik information om RICE-behandling, det vil sige ro, isbehandling, kompression med støttebind i dagtiden samt at holde foden højt i 1-2 dage. Endvidere blev anbefalet at kontakte egen læge, hvis der ikke var bedring efter en uge.

Den 16. juni 2002 henvendte sig på skadestuen, , på grund af vedvarende smerter. Ved undersøgelsen fandtes kraftig hævelse af foden med blæredannelse på bagsiden af benet. En røntgenundersøgelse viste et svært forskudt brud på venstre hælben. blev sat i behandling med sæbebade og penicillin og blev henvist til med henblik på vurdering af, hvorledes bruddet skulle behandles.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. at ikke fik røntgenfotograferet venstre fod.

Nævnets afgørelse af klagen

Reservelæge har overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 11. juni 2002.

Begrundelse:

Det fremgår af skadesedlen af 11. juni 2002, at var faldet ned fra en stige og havde slået venstre fod, og at han ikke kunnet støtte på foden efterfølgende. Endvidere fremgår, at havde sukkersyge.

Patientklagenævnet kan oplyse, at fald fra en stige er en hyppig årsag til brud på hælbenet. Videre kan nævnet oplyse, at sukkersyge kan forårsage nedsat følsomhed, hvorfor der er udvidet indikation for røntgenundersøgelse.

I en situation som den aktuelle er det almindelig praksis at foretage en grundig føleundersøgelse af alle fodens knogler for at afsløre ømhed forårsaget af brud. Undersøgelsen af foden vil også inkludere undersøgelse af stabiliteten af fodleddets ledbånd, som kræver et fast greb omkring hælbenet, som vil afsløre smerter i dette område.

Sammenfattende finder Patientklagenævnet, at reservelæge ved sin undersøgelse af burde have fået anledning til at mistænke brud på hælbenet, hvilket burde have affødt en røntgenundersøgelse.