Klage over mangelfuld behandling af delvis overrevet achillessene

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 25. marts samt den 2. og 8. april 2002, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0235510

Offentliggørelsesdato:

20. april 2003

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 25. marts samt den 2. og 8. april 2002, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

pådrog sig i forbindelse med et badmintonstævne en delvis overrivning af achillessenen på venstre ben. konsulterede af den grund praktiserende læge mandag den 25. marts 2002. Lægen anbefalede aflastning af foden.

Ved fornyet konsultation den 2. og 8. april 2002, anbefalede praktiserende læge , at benet blev holdt i ro, idet der fortsat var smerter og blodansamling (hæmatom).

Da det ved konsultation den 24. april 2002 blev oplyst, at det ikke gik fremad, blev henvist til , hvor benet blev undersøgt den 7. maj 2002, og foden blev lagt i gips, først i spidsfod i 4 uger og derefter yderligere 2 uger med foden bøjet tilbage.

Klagen

Der er klaget over følgende:

- At lægen ikke undersøgte og behandlede s achillessene i venstre ben korrekt.

Det er herved anført, at achillessenen var delvist revet over. Det er videre anført, at lægen mente, at blot skulle holde benet i ro, og ved gang have støtte under hælen, og han fik ikke sat bind eller anden støtte om benet og foden. Det er desuden anført, at lægen ved flere konsultationer ikke ville sende ham til scan-ning eller undersøgelse på . Det er endelig anført, at s fod og ben efter 6 uger var kraftigt hævet og med smerter, og at han herefter blev undersøgt på sygehuset, hvor der blev behandlet med gips i 6 uger.

Nævnets afgørelse af klagen

Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6 i forbindelse med sin undersøgelse og behandling af den 25. marts samt den 2. og 8. april 2002.

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 25. mart 2002, at praktiserende læge vurderede, at der var tale om en delvis overrivning af achillessenen, og han anbefalede aflastning af benet (holde det i ro).

Det fremgår af journalen den 2. april 2002, at der fortsat var smerter og blodansamling (hæmatom). Behandlingen var, at skulle holde benet i ro og at han blev sygemeldt i 1 uge.

Det fremgår af journalen den 8. april 2002, at det gik langsomt fremad, og at skulle holde foden i ro to uger endnu.

Det fremgår af journalen den 22. april 2002, at blev sygemeldt til den 6. maj 2002.

Praktiserende læge har til sagen oplyst, at han på baggrund af et kursus om idrætsskader fandt det mest hensigtsmæssigt at behandle foden mere dynamisk i form af kort tids løftning (elevation) af benet og herefter en langsom, gradvis genoptræning.

Det fremgår af journalen den 24. april 2002, at der ikke var særlige fremskridt i forløbet, og blev derfor henvist til ortopædkirurgisk ambulatorium, .

Praktiserende læge har til sagen oplyst, at han ved den kliniske undersøgelse af s ben den 25. marts 2002 fandt en læsion af venstre achillessene med delvis overrivning. Han vurderede overrivningen til at være 50%.

Nævnet kan oplyse, at achillessenen er seneforbindelsen mellem den store lægmuskel på underbenet og hælbenet, og dens funktion er at vippe foden nedad (strække vrist). Overrivning af senen medfører smerter, hævelse og blodansamling, samt nedsat evne til at vippe foden nedad. En delvis overrivning af achillessenen er en yderst sjælden læsion - senen overrives almindeligvis fuldstændigt. Derimod kan man pådrage sig en delvis overrivning i den muskulære del af sene-muskelkomplekset. Overrives senen helt, kan patienten ofte beskrive et smæld i underbenet.

Nævnet kan videre oplyse, at graden af overrivning bedømmes ved den kliniske undersøgelse samt ved en ultralydscanning. Er senen revet helt over, syes den sammen ved en operation, og benet lægges i gips først med foden vippet nedad ( spidsfodsstilling). Senere rettes foden op i normalstilling ved ny gipsbandagering. Når gipsen er fjernet genoptrænes fodens funktion gradvist. For så vidt angår behandlingen af en delvis overrivning af achillessenen er der ingen lægefaglig konsensus. Man vil nok oftest behandle læsionen med en bandage (som om det var en total læsion) i 6-8 uger – først med foden i ca. 30 grader spidsfod. Der er dog acceptabelt at behandle uden bandage med aflastning og støtte på hælen, såfremt man har en sikker information om, at læsionen er partiel.

Det er nævnets vurdering, at praktiserende læge ved sin kliniske undersøgelse af s ben muligvis stillede den rigtige diagnose, som var delvis overrivning af venstre achillessene. Det er imidlertid videre nævnets vurdering, at lægen ikke på baggrund af sine egne undersøgelser kunne vide sig sikker på, at den af ham stillede diagnose var korrekt, hvorfor han burde have henvist til nærmere undersøgelse for at vurdere graden af overrivning (for eksempel ved ultralydsscanning) og sikre sig den rigtige behandling af benet.

Nævnet finder på denne baggrund, at praktiserende læge ikke har handlet i overensstemmelse med almindelige anerkendt faglig standard ved sin undersøgelse og behandling af den 25. marts samt den 2. og 8. april 2002, idet han burde have henvist til nærmere undersøgelse for at vurdere graden af overrivning samt behandlingsmulighederne.