Klage over mangelfuld kontrol af brud i albue

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge for hans behandling af den 27. september og den 11. oktober 2001 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0235511

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2003

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans behandling af <****> den 27. september og den 11. oktober 2001 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb

Den 26. august 2001 væltede med sin cykel og landede på venstre arm, som herefter var løs med voldsomme smerter. Ved indlæggelsen på ortopædkirurgisk afdeling, , blev der fundet et brud på venstre overarm lige over albueleddet.

Den 27. august 2001 foretog afdelingslæge A operation af bruddet med anlæggelse af en gipsskinne.

Den 27. september 2001 fjernede afdelingslæge A operationsmateriale, og den 11. oktober 2001 fjernede han gipsskinnen.

Ved efterfølgende kontrol den 9. november 2001 ved afdelingslæge B var der betydelig bevægelsesindskrænkning, og ved efterfølgende kontrol den 23. november 2001 var der fortsat betydelig bevægelsesindskrænkning og ingen fremskridt ved fysioterapi. En røntgenundersøgelse den 23. november 2001 viste et betydeligt skred af bruddet, der vinklede 35

Klagen

Der er klaget over følgende:

- At afdelingslæge A den 27. september og den 11. oktober 2001 ikke foretog korrekt undersøgelse og behandling af s brækkede venstre arm.

Det er hertil anført, at det efterfølgende viste sig, at bruddet ikke var vokset sammen og derfor skred, da man begyndte at arbejde med s arm. Det er endvidere anført, at der burde have været taget røntgenbillede af s venstre arm i forbindelse med, at gipsskinnen blev fjernet den 11. oktober 2001.

Nævnets afgørelse af klagen

Afdelingslæge A har overtrådt lægeloven i forbindelse med kontrol af s brud i venstre albue den 27. september og 11. oktober 2001 i ortopædkirurgisk ambulatorium, .

Begrundelse:

Det fremgår af journalen den 27. august 2001, at afdelingslæge A ved operationen af s arm isatte 3 K-tråde, hvoraf den ene sad yderligt.

Det fremgår af journalen, at røntgenbilleder af s arm taget den 28. august samt den 6. september 2001 viste god stilling.

Det fremgår af journalen den 27. september 2001, at afdelingslæge A fjernede K-tråd og clips i s arm. Pindene havde godt fat og blev fjernet. Lægen anlagde gips igen, og det blev aftalt, at gipsen skulle fjernes 2 uger senere.

Det fremgår af journalen den 11. oktober 2001, at afdelingslæge A fjernede gipsskinnen, og at der som ventet var betydelig bevægeindskrænkning. Lægen henviste til ergoterapi med henblik på ubelastede øvelser.

Nævnet kan oplyse, at på skadestidspunktet var en næsten fuldvoksen 14 år gammel pige, der var cirka 164 cm høj og vejede godt 58 kg, hvorfor man bør behandle og kontrollere hende som en næsten voksen, da helingstiden og risikoen for skred i frakturen kan være næsten som hos en voksen.

Nævnet kan oplyse, at det, at K-trådene ved fjernelse den 27. september 2001 sad fast, ikke er et indicium for, at frakturen var helet, idet K-trådene kan sidde fast af andre årsager, for eksempel hvis de sidder i en større del af knoglebarken, eller hvis de er bøjede blot en anelse, hvilket kan ske, hvis frakturen skrider, efter at pindene er sat i.

Det er nævnets opfattelse, at det ikke var korrekt af afdelingslæge A på baggrund af røntgenbilleder taget efter operation den 28. august 2001 og 10 dage efter operationen, den 6. september 2001, at vurdere, at der ikke kunne forekomme skred i frakturen og på den baggrund undlade yderligere røntgenkontrol af armen.

Ved operationen blev der isat 3 K-tråde, hvoraf den ene sad yderligt, hvorfor det videre er nævnets opfattelse, at fiksationen ikke kan betragtes som optimal. På denne baggrund burde afdelingslæge A have antaget, at der forelå en risiko for at frakturen kunne skride. Der burde derfor have været planlagt flere røntgenkontroller i forløbet og i hvert fald ved K-tråds fjernelse den 27. september 2001 eller gipsfjernelsen den 11. oktober 2001, så det kunne dokumenteres, at bruddet var helet i en acceptabel stilling.

Nævnet finder på det grundlag, at afdelingslæge A den 27. september og den 11. oktober 2001 ikke har behandlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.