Klage over forkert snit ved operation i knæet

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 28. juni 2000 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0235822

Offentliggørelsesdato:

19. januar 2003

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 28. juni 2000 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb


Den 15. maj 2000 blev indlagt på kirurgisk afdeling på til vurdering af højre knæ. Han havde i 1993 pådraget sig en skade med brud på knæskallen og havde siden haft smerter fra knæet. På grund af fortsatte smerter blev der foretaget en kikkertundersøgelse, som viste følger efter brud på knæskallen, men i øvrigt normale forhold.

Ved efterundersøgelse den 24. maj 2000 fandt man tegn til påvirkning af nervus peroneus. For at udelukke påvirkning højere oppefra, blev der foretaget CT-scanning af lænderyggen, som imidlertid viste normale forhold. På grund af de udtalte gener med smerter og føleforstyrrelser fandt overlæge det rigtigt at operere og frilægge nerven.

Overlæge foretog operationen den 28. juni 2000. Det viste sig, at det første snit var anlagt for langt fremme, hvorfor han valgte at lave yderligere et snit. Der fandtes tegn til tryk på nerven, som blev frilagt.

11 dage senere var der betændelse i operationssårene, som helede.

l forbindelse med ambulant besøg den 8. december 2000 havde de samme symptomer, som han havde før operationen den 28. juni 2000, og ved undersøgelse fandtes der igen tegn på påvirkning af nervus peroneus.

Klagen


Der er klaget over følgende:

- At overlæge ved operation af knæet lagde et snit for langt fremme, således at der måtte laves et ekstra snit i området.

har oplyst, at det har bevirket, at han har fået nedsat følelse omkring arret og har fået kosmetiske gener.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 28. juni 2000 på , jf. lægelovens § 6.

Begrundelse


Det fremgår af operationsbeskrivelsen den 28. juni 2000, at snittet primært lægges bagtil og lateralt – men at dette var for langt fremme – hvorfor der måtte lægges et nyt snit længere bagtil.

Det fremgår endvidere af overlæge s henvisning af 7. november 2001 til , at der var foretaget afdækning af operationsområdet inden han kom ind på operationsstuen, hvorfor det første snit blev anlagt for langt fremefter.

Nævnet kan oplyse, at det er den opererende kirurgs ansvar, inden der foretages indskæring i en region, ved planlægning – blandt andet om nødvendigt med optegning på huden af hvorledes indskæringen skal foretages, at sikre sig, at de nødvendige strukturer kan frilægges ved incisionen.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge ved sin operative planlægning af indskæringen igennem huden til regionen med nervus peroneus har handlet under normen for almindelig faglig standard, idet det er almindelig faglig standard at frilægge nervus peroneus på udsiden af knæet igennem en enkelt incision.