Klage over fejlagtig henvisning og over operation alene på grund af mistanke om kræft

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 25. april 2001 på medicinsk afdeling, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge for hendes operation af den 14. maj 2001 på , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0235823

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2003

Speciale:

Brysthulekirurgi (thoraxkirurgi), Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 25. april 2001 på medicinsk afdeling, <****> jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hendes operation af <****> den 14. maj 2001 på <****>, jf. lægelovens § 6.

blev den 26. marts 2001 indlagt på Sygehus 1 på grund af vægttab, hoste og åndenød samt påvisning af en skygge i venstre lunge ved røntgenundersøgelse.


Røntgenundersøgelsen af brystkassen gav stærk mistanke om en svulst i venstre lunge.

Den 27. marts 2001 blev der udført kikkertundersøgelse af bronkierne, der var normale.

Samme dag udførtes i lokalbedøvelse en finnålsprøve af den påviste forandring i venstre lunge. Denne undersøgelse mislykkedes og blev gentaget den 3. april 2001.

Mikroskopisk undersøgelse af det fjernede væv viste celler, der gav mistanke om kræft (muligvis højt differentieret adenokarcinom).

CT-skanning af brystkassen den 28. marts 2001 viste en svulst i venstre lunges overlap, muligvis med udbredning til mellemlappen og til lymfeknuder centralt.

Kikkertundersøgelse for at bedømme lymfeknuderne omkring bronkierne ( mediastinoskopi ) blev udført den 25. april 2001 og viste normale forhold.

På denne baggrund skrev overlæge en henvisning til Sygehus 2 den 25. april 2001.

I brevet anførte overlæge , at mikroskopisk undersøgelse af det fjernede væv ved finnålsundersøgelsen viste højt differentieret adenokarcinom, og at var fuldt informeret om sin sygdom.

Den 6. april 2001 blev og hans hustru informeret af en anden overlæge om, at der var tale om lungekræft.

blev indlagt på Sygehus 2 den 9. maj 2001 og blev opereret af afdelingslæge den 14. maj 2001.

Ved operationen fandtes en proces (infiltrat), der strakte sig ind i midten af venstre lunges overlap og ned i underlappen bagfra.

Ifølge udtalelse fra afdelingslæge var processens beskaffenhed mindre egnet til frysemikroskopi.

Venstre lunge og lymfeknuder blev fjernet.

Operationen forløb uden komplikationer.

Mikroskopisk undersøgelse af den fjernede proces viste kroniske skrumpende forandringer uden tegn til kræft.

De ved operationen fjernede lymfeknuder viste ingen tegn til kræft.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At overlæge , Sygehus 1, på henvisningen til sygehus 2 anførte, at havde kræft, selv om svarene fra patologerne viste, at der kun var mistanke om kræft.

2. At afdelingslæge , Sygehus 2, ikke læste journalen fra Sygehus 1 forud for operationen den 14. maj 2001 og ikke lavede en frysemikroskopi.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktOverlæge har overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 25. april 2001 på medicinsk afdeling, Sygehus 1.

Begrundelseblev den 26. marts 2001 henvist til indlæggelse på medicinsk afdeling, Sygehus 1, efter at røntgenbillede havde vist et infiltrat opadtil i venstre lungefelt, som var mistænkt for at være svulstvæv. Gennem de senere måneder havde han haft hoste og tiltagende åndenød samt vægttab på 3 - 4 kg.

Ved den kliniske undersøgelse fandtes noget afpillet med normal hjerte- lungestetoskopi.

Dagen efter foretog en overlæge finnålsaspirationsbiopsi fra lungeinfiltratet. Efterfølgende blev udskrevet, idet der blev bestilt en CT-skanningundersøgelse af brystet.

Den 30. marts 2001 noterede en overlæge i journalen, at vævsprøven var negativ, men at der næppe var tvivl om, at det drejede sig om svulst. Således blev genindlagt den 3. april 2001 til en ny undersøgelse med biopsi fra det mistænkte svulstområde. Finnålsbiopsien var stærkt suspekt for formentlig højt differentieret adenokarcinom. Efterfølgende konkluderede overlægen, at der ikke var grund til yderligere vævsdiagnostik, da hele billedet stærkt tydede på lungekræft.

Den 6. april 2001 blev og hans hustru informeret om, at man med baggrund i den nye vævsundersøgelse havde stærk mistanke om lungekræft. Herefter blev henvist til Sygehus 2 med henblik på operation.

Det fremgår af henvisningen til sygehus 2, som blev udfærdiget af overlæge , at finnålsbiopsien viste højt differentieret adenokarcinom, men den korrekte beskrivelse fra patologisk afdeling var, at de sete celler i biopsien var stærkt suspekte, muligt repræsenterende et højt differentieret adenokarcinom.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin udfærdigelse af henvisningen til Sygehus 2 den 25. april 2001.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktAfdelingslæge har overtrådt lægeloven ved sin operation af den 14. maj 2001 på Sygehus 2, jf. lægelovens § 6.

Begrundelse


Inden operationen den 14. maj 2001 var der en mistanke om kræft, men ikke en endelig diagnose.

Det er nævnets vurdering, at afdelingslæge med frysemikroskopi burde have undersøgt, om der var tale om kræft. Hvis frysemikroskopierne ikke havde vist kræftceller, burde man ved indgrebet have indskrænket sig til kun at fjerne det synligt forandrede væv i den øverste lungelap. Skulle den endelige undersøgelse af lappen så have afsløret kræft, ville man kunne tilbyde et fornyet indgreb, hvor resten af lungen blev fjernet.

Nævnet finder derfor, at afdelingslæge s behandling af ved operationen den 14. maj 2001 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.