Klage over, at der efter operation opstod infektion

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi for hans behandling af den 27. februar 2002 i .

Sagsnummer:

0235826

Offentliggørelsesdato:

1. august 2004

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi <****> for hans behandling af <****> den 27. februar 2002 i <****>.

HændelsesforløbDen 8. januar 2002 henvendte sig til speciallæge i plastikkirurgi med ønske om at få indlagt brystproteser. Ved dette besøg samt to efterfølgende besøg i klinikken blev indgrebet drøftet med speciallæge . Den 5. februar 2002 fastholdt sit ønske om en brystforstørrende operation.

Den 27. februar 2002 blev operationen med indsættelse af silikone proteser foretaget af speciallæge . Der blev herefter anlagt dræn.


Den 3. marts 2002 fjernede speciallæge drænene, og den 6. marts 2002 blev trådene fjernet. I forbindelse med fjernelse af trådene blev, der udtømt pus og blod fra arret på venstre bryst og speciallæge foretog en podning herfra.

Den 7. og 8. marts 2002 blev der foretaget sårskift i klinikken. Ved den sidstnævnte konsultation blev orienteret om, at det kunne blive nødvendigt at fjerne protesen i venstre bryst på grund af fortsat betændelse. fik valget imellem at få fjernet begge proteser eller alene den venstre protese, hvorefter der ville kunne blive isat en ny protese efter et halvt år.

Den 13. og den 15. marts 2002 henvendte sig til egen læge på grund af fortsat betændelse samt en formodning om, at protesen på venstre side var ved at blive afstødt.

Den 19. marts 2002 blev reopereret af læge med fjernelse af begge proteser, idet valgte denne løsning frem for alene at få fjernet protesen på venstre side.

s egen læge fjernede trådene den 27. marts 2002, og fandt pæn heling og ingen tegn på infektion.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At der blev begået fejl i forbindelse med brystoperationen. Det er oplyst, at der efterfølgende var betændelse i venstre bryst og at begge proteser blev fjernet.

Nævnets afgørelse af klagen

Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 27. februar 2002 i .

BegrundelseDet fremgår af journalen den 8. januar 2002, at henvendte sig til speciallæge , da hun ønskede en brystforstørrende operation. Han syntes, at hun skulle overveje indgrebet, da hun havde en nydelig barm, mens hun fandt, at den var for lille. Der blev udleveret skriftligt informationsmateriale, der orienterede om risiko for betændelse, som kan medføre, at protesen må fjernes, blødning, grimme ar.

Ifølge journalen den 25. januar 2002 ønskede stadig at få foretaget en brystforstørrende operation.

Det fremgår videre af journalen den 5. februar 2002, at havde besluttet sig for at få operationen. Der blev herefter bestilt silikone proteser. Hun underskrev samme dag en samtykkeerklæring efter, at hun havde modtaget information vedrørende indgrebet.

Patientklagenævnet kan oplyse, at der ved kosmetiske operationer gælder en skærpet oplysningspligt, da patienten som regel ikke har en helbredsforringende sygdom. Informationen skal endvidere journalføres, ligesom det skal angives hvilket skriftligt journalmateriale, der er udleveret og om patienten er fremkommet med tilkendegivelser på baggrund af den givne information.

Det er nævnets vurdering, at forud for operationen i tilstrækkeligt omfang blev informeret.

Det fremgår endvidere af journalen den 27. februar 2002, at speciallæge udførte operationen i fuld narkose. Silikoneproteserne (Mentor 354-2754 275) blev anbragt under brystmuskulaturen, og der blev anlagt dræn ved afslutningen af operationen.

Det er nævnets vurdering, at operationen blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Ifølge journalen den 6. marts 2002 blev trådene fjernet, og i forbindelse hermed blev der udtømt pus og blod ved venstre protese, der blev foretaget dyrkning af pusset, mens blev sat i antibiotikabehandling.

Det fremgår af journalen den 8. marts 2002, at blev informeret om muligheden for, at speciallæge ville fjerne den venstre protese.

Da der opstod betændelse ved venstre bryst blev tilbudt at få fjernet den betændte protese og få indsat en ny efter et halvt år.

Det er nævnets vurdering, at speciallæge på baggrund af de fremførte symptomer har iværksat relevante undersøgelser og har reageret relevant på det ved undersøgelsen konstateret, og nævnet vurderer, at betændelsen i venstre bryst må anses for en hændelig komplikation.

Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af speciallæge , idet behandlingen blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.