Klage over manglende indlæggelse af mand, der viste sig at have meningitis.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge for hans behandling af den 21. april 2002 i vagtlægekonsultationen i .

Sagsnummer:

0235906

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2003

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 21. april 2002 i vagtlægekonsultationen i <****>.

HændelsesforløbDen 21. april 2002 henvendte s bror, sig til lægevagten.

Det fremgår af journalen, at var alment skidt tilpas med hoste og vejrtrækningsbesvær. Han blev derfor henvist til undersøgelse i konsultationen i .

blev i vagtlægekonsultationen i undersøgt af læge , som blev oplyst om, at forinden havde haft 2 lungebetændelser, som var blevet behandlet med antibiotika. Læge ordinerede penicillin og opfordrede til at henvende sig til sin praktiserende læge med henblik på kontrol.

Den følgende dag var hos sin praktiserende læge, og den 23. april 2002 blev han indlagt med meningitis, som han døde af 2 uger senere.

KlagenDer er klaget over følgende:

- At lægevagten den 21. april 2002 undlod at indlægge , da han havde overfladisk respiration, høj feber, var sorttalende og ikke havde spist eller indtaget væske i en uge samt var i behandling for lungebetændelse.


Nævnets afgørelse af klagenLæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 21. april 2002 i vagtlægekonsultationen i .

BegrundelseDet fremgår af journalen den 21. april 2002, at henvendte sig til lægevagten og blev set i konsultationen med feber hoste og alment utilpas. blev undersøgt af læge , som ifølge sin udtalelse til sagen blev oplyst om, at forinden havde haft 2 lungeinfektioner, som var blevet behandlet med antibiotika. Han fandt ikke tegn på kommunikationsbesvær eller væskemangel, ligesom der ikke var tegn på påvirkning af nervesystemet.

Det fremgår af journalen, at læge ved den objektive undersøgelse fandt let svedende med hyppig vejrtrækning (polypnoe), og ved den stetoskopiske undersøgelse fandtes tegn på lungebetændelse. Læge ordinerede derfor penicillin og opfordrede til at henvende sig til sin praktiserende læge med henblik på kontrol.

Nævnet kan oplyse, at meningitis ofte udvikles så hurtigt, at sygdommen ikke erkendes i tide, og ikke sjældent som en komplikation til en luftvejsinfektion.

Det ville have forudsat en betydelig påvirket almentilstand, såfremt skulle have været indlagt på undersøgelsestidspunktet.

Det er nævnets vurdering, at har haft en lungebetændelse og blev undersøgt og behandlet korrekt herfor. I journalnotater er anført usikkerheden om feber, og at var let svedende, hvilket er en beskrivelse af en let sygdomspåvirket patient.

Almentilstanden fremgår desuden indirekte af efterkontrolplanen, idet fik besked om efterkontrol hos egen læge en uge senere, hvilket støtter, at der ikke var tegn til sværere almenpåvirkning.

På denne baggrund finder nævnet, at vagtlæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med sin behandling af den 21. april 2002.