Klage over vurdering af røntgenundersøgelse (lungeforandringer)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hans behandling af den 4. november 1999 på .

Sagsnummer:

0236105

Offentliggørelsesdato:

19. januar 2003

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 4. november 1999 på <****>.

Hændelsesforløb


I november 1999 blev henvist til med henblik på foretagelse af røntgenundersøgelse af lungerne på grund af vedvarende hoste.

Røntgenundersøgelsen blev foretaget den 4. november 1999 og beskrevet af 1. reservelæge , der vurderede, at der var tale om normale forhold.

I november 2001 fik foretaget fornyet røntgenundersøgelse af lungerne, der viste en 7,5 cm stor fortætning i venstre lunge. Der blev planlagt CT-scanning af brystkassen og øvre del af maven. Denne undersøgelse blev foretaget den 4. december 2001 og viste en stor tumor i venstre lungefelt med forstørrede lymfekirtler. blev herefter henvist til onkologisk afdeling, idet man fandt tumoren for inoperabel.

Klagen


Der er klaget over følgende:

- At 1. reservelæge ikke vurderede røntgenbilledet den 4. november 1999 korrekt, idet han overså en tumor i venstre lunge.

har anført, at som følge heraf blev hendes behandlingsforløb forringet.

Nævnets afgørelse af klagen


1. reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 4. november 1999 på . Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt om 1. reservelæge havde sammenlignet røntgenundersøgelsen med tidligere undersøgelse fra 1986.

Begrundelse

Det fremgår af røntgenbeskrivelsen den 4. november 1999, at 1. reservelæge vurderede, at der var normale forhold svarende til lunger, hjerte og lungehinder.

Det er nævnets opfattelse, at røntgenundersøgelsen af den 4. november 1999 blev taget med henblik på udredning af hoste, og at den var af rimelig kvalitet, taget i 2 planer, og viste en svagttegnet fortætning i venstre lungefelt lidt perifert for midten i 6. ribbensmellemrum. Denne målte ca. 15 mm. i diameter og stod lidt uskarpt tegnet. Fortætningen var ikke synlig på sidebilledet, hvor de 2 lunger overlejrede hinanden.

Nævnet kan oplyse, at det er kendt, at lungekræft i størrelsesorden under 2 centimeter er vanskelig at konstatere på røntgenbilleder, der er taget i 2 plan, men det er nævnets opfattelse, at det kan være muligt at se begyndelsen af en eventuel proces ved sammenligning med tidligere røntgenundersøgelser.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at tidligere røntgenundersøgelse fra 1986 ikke viste en tilsvarende fortætning.

Nævnet finder på denne baggrund, at 1. reservelæge ikke kan kritiseres for sin vurdering af røntgenundersøgelsen af den 4. november 1999, men at det havde været hensigtsmæssigt om 1. reservelæge havde sammenlignet røntgenundersøgelsen med den tidligere undersøgelse fra 1986, hvorved han havde haft bedre mulighed for at konstatere den diskrete fortætning.