Klager over plastikkirurgiske indgreb på bryster

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 13. august 2001 i hans klinik.

Sagsnummer:

0336222

Offentliggørelsesdato:

31. juli 2004

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 13. august 2001 i hans klinik.

Hændelsesforløbfik den 13. august 2001 foretaget en brystforstørrende operation af speciallæge .

Der blev ved operationen indsat 2 stk. saltvandsimplantater på 275 ml.

Ved kontrol den 20 august 2001 blev det fundet at forløbet var planmæssigt. Ved kontrol 14 dage senere var forholdene igen i orden.

Den 7. marts 2002 blev på ny undersøgt af speciallæge , der fandt, at implantaterne sad for højt på begge sider. Hulrummene havde lukket sig nedadtil cirka 1,5 - 2 cm, og der blev ikke fundet samme bevægelighed opadtil som ved 3-ugers kontrollen.

Der blev aftalt tid til sænkning af begge implantater, men aflyste operationen, idet hun skulle opereres på en anden klinik.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At operationen var mislykket, idet der ikke blev lavet tilstrækkeligt stort hulrum til saltvandsimplantaterne således, at implantaterne sad alt for højt.

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 13. august 2001.

Begrundelse


Ifølge operationsbeskrivelsen blev der ved operationen indsat saltvandsimplantater under brystmusklerne. Under indgrebet blev der indlagt to stk. saltvandsimplantater på 275 ml, påfyldt henholdsvis 290 og 285 ml saltvand på venstre og højre side, efter at der først var tildannet et hulrum med endoskopisk vejledning, (hvorunder det blev beskrevet at muskelfibre fra fascie og fascie pectoralis major udløstes fra areola og distalt, ligeså udløstes nedre kant af pectoralis).

Det er nævnets vurdering, at foreliggende fotos bekræfter, at der var tale om relevant placerede proteser.

Det er på baggrund af journalmaterialet og de fremsendte fotos nævnets vurdering, at der ved operationen blev tildannet et tilstrækkeligt hulrum.

Nævnet finder således, at operationen blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Ved kontrol den 7. marts 2002 blev det konstateret, at implantaterne nu sad for højt.

Det er nævnets vurdering, at det ikke kan tilskrives manglende omhu ved operationen, at implataterne efterfølgende forrykkedes (displaceres).

Nævnet kan oplyse, at displacering af proteser er en almindelig kendt komplikation til brystforstørrende operationer og kan skyldes flere forhold, hvoraf kapseldannelse er den mest almindelige.

Det er nævnets vurdering, at det på det foreliggende grundlag ikke er muligt at vurdere, om det var kapseldannelse, der var årsag til, at proteserne var displacerede.

Sammenfattende finder nævnet ikke anledning til kritik af speciallæge for den foretagne behandling, idet denne blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.