Klager over diagnosticering af brystkræft

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 2. juni 2000 i hans privatklinik på .Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans journalføring af behandlingen af den 15. maj 2000 i hans privatklinik på , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans journalføring af behandlingen af i 1999 i hans privatklinik på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 3. december 1998 i hans privatklinik på .

Sagsnummer:

0336303

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2004

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 2. juni 2000 i hans privatklinik på <****>.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 15. maj 2000 i hans privatklinik på <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> i 1999 i hans privatklinik på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 3. december 1998 i hans privatklinik på <****>.

Hændelsesforløb

Den 3. december 1998 henvendte sig til overlæge i hans privat-praksis på , idet hun havde følt en knude i højre bryst og en i armhulen.

Ved undersøgelse af brystet fandt overlæge ingen tegn på ondartet svulstdannelse og henviste til røntgenundersøgelse af brystet (mammografi). Heller ikke denne undersøgelse viste tegn på brystkræft.

Den 15. maj 2000 henvendte sig til overlæge , som nu fandt en 0,5 x 0,5 cm stor velafgrænset svulstdannelse i højre bryst. Han henviste derfor hende til røntgenundersøgelse af brystet. Undersøgelsen blev foretaget den 2. juni 2000.

Overlæge har oplyst, at han aldrig modtog svaret på undersøgelsen, og at ikke selv henvendte sig herom.

Den 14. marts 2001 fandt overlæge mistanke om, at havde en ondartet svulst i det højre bryst. Han henviste derfor til røntgenundersøgelsen, der viste, at det var en ondartet knude.

Kort efter gjorde røntgenafdelingen overlæge opmærksom på, at allerede røntgenundersøgelsen af brystet fra den 2. juni 2000 havde vist mistanke om brystkræft.

Ved den efterfølgende operation fandtes brystkræft med spredning til lymfeknuder i armhulen.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. at overlæge ikke reagerede på prøvesvaret efter hans henvisning af til mammografi den 15. maj 2000.

2. at overlæge ikke har ført journal for konsultationer i 1999 og den 15. maj 2000.

3. at overlæge ikke ved konsultationer fra marts 1999 eller senere har informeret om, at den knude, der var i hendes højre bryst kunne udvikle sig til noget ondartet.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 2. juni 2000.

Begrundelse

Det fremgår af henvisningsbrev til røntgenafdelingen, at blev henvist af overlæge til mammografi den 15. maj 2000 på grund af en knude i højre bryst.

Ifølge journalen den 2. juni 2000 blev der foretaget en mammografiundersøgelsen med supplerende ultralydsskanning, der viste en knude i højre bryst. De foretagne undersøgelser kunne ikke med sikkerhed afgøre, om knuden var godartet eller ondartet, og røntgenlægen tilrådede en vævsundersøgelse. Vævsundersøgelsen blev ikke foretaget.

Nævnet kan oplyse, at den læge, der henviser en patient til en paraklinisk undersøgelse er ansvarlig, både for at sikre sig at undersøgelsen er gennemført, at patienten får information om undersøgelsens udfald, og eventuelt at de relevante supplerende undersøgelser og/eller behandling sættes i gang.

Det er nævnets vurdering, at overlæge ikke sikrede sig, om s mammografi var blevet gennemført, han formidlede ikke svaret på undersøgelsen videre til hende og tog ikke konsekvensen af den gennemførte undersøgelse. Dette resulterede i, at der gik 9 måneder før s brystkræft blev endelig diagnosticeret.

Nævnet finder herefter anledning til kritik af overlæge , idet behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Overlæge har overtrådt lægelovens § 13 stk. 2 ved sin journalføring af behandlingen af den 15. maj 2000.

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin journalføring af behandlingen af i 1999.

Begrundelse

Ifølge henvendte hun sig i 1999 til overlæge , da hun stadig kunne mærke knuderne og ønskede, at de blev undersøgt.

Ifølge overlæge s udtalelse har han ikke undersøgt i 1999.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og overlæge om, hvorvidt hun blev undersøgt i 1999. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring fremfor den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at blev undersøgt af overlæge i 1999.

Patientklagenævnet finder herefter ikke tilstrækkeligt godtgjort, at lægeloven er overtrådt.

Ifølge blev hun undersøgt af overlæge den 15. maj 2000, da hun ønskede at få knuderne undersøgt, da de generede hende.

Ifølge s udtalelse til sagen undersøgte han hende den 15. maj 2000, hvorefter han sendte hende til en mammografi.

Det fremgår af henvisningsbrev til røntgenafdelingen den 15. maj 2000, at overlæge henviste til en mammografi, da hun havde en knude i højre bryst og en i højre armhule.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af bekendtgørelse nr. 244 om lægers pligt til at føre optegnelser, at enhver læge har pligt til at føre optegnelser over sin virksomhed.

Nævnet kan videre oplyse, at ved en journal forstås ordnede optegnelser, som oplyser om patientens tilstand, de planlagte og udførte undersøgelser, behandlinger og observationer af patienten. Endvidere skal journaloplysninger indføres i forbindelse med eller snarest muligt efter patientkontakten.

Nævnet kan endvidere oplyse, at en journal skal indeholde oplysninger vedrørende patientens navn, alder, undersøgelsesresultater, diagnose eller lægens skøn angående sygdommens art, iværksat behandling samt hvilken information, der er givet til patienten.

Nævnet finder herefter anledning til kritik af overlæge , idet han ikke har ført tilstrækkelig journal i forbindelse med behandlingen af den 15. maj 2000.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 3. december 1998.

Begrundelse

Det fremgår af journalen fra radiologisk afdeling den 3. december 1998, at fik foretaget en mammografi og føleundersøgelse af brystet, da hun havde følt en knude i det højre bryst.

Det fremgår videre, at føleundersøgelsen viste, at havde bindevævsknuder (fibroadenomatose), men der var ingen isolerede knuder. Der var følbare, ikke mistænkelige lymfeknuder i begge armhuler (aksiller). Mammografien viste ingen tegn på knuder.

Ifølge overlæge s journal den 3. december 1998 undersøgte han , og fandt at der var ujævnt brystvæv uden knudedannelse. Der var videre en ½ cm stor knude i højre armhule.

Det er nævnets vurdering, at de fund som mammografien viste og de fund overlæge undersøgelse viste var forenelige med diagnosen hormonbetinget fortykkelse i kirtelvævet (fibroadenomatose), som er en fuldstændig godartet lidelse, som ikke kan udvikle sig til kræft.

Det er herefter nævnets vurdering, at s ikke havde en knude i brystet ved undersøgelsen den 3. december 1998.

Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af overlæge , idet behandlingen blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.