Klager over diagnosticering af brystkræft

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 25. juni 1998 til den 16. april 2002 i Lægehuset, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hans behandling af den 9. juni 2000 på røntgenafdelingen, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hendes behandling af den 22. juni 1998 på røntgenafdelingen, .

Sagsnummer:

0336304

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2004

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Alderdomssygdomme (geriatri), Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 25. juni 1998 til den 16. april 2002 i Lægehuset, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 9. juni 2000 på røntgenafdelingen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes behandling af <****> den 22. juni 1998 på røntgenafdelingen, <****>.

Hændelsesforløb

henvendte sig den 25. juni 1998 til praktiserende læge på grund af, at højre bryst var knudret, og at der var flåd (sekretion) fra højre brystvorte (mammapapil). Læge henviste til mammografi på røntgenafdelingen, .

fik den 22. juli 1998 foretaget klinisk mammografi af overlæge , røntgenafdelingen, , uden kontraststof af højre og venstre bryst samt ultralydsundersøgelse af begge bryster. Overlæge beskrev, at mammografibillederne viste godartet lidelse (tæt fibroadenomatose).

Den 29. maj 2000 henvendte sig igen til læge , da hun stadig havde siven fra højre brystvorte. Ind imellem var det blodigt flåd. Hun blev igen henvist til mammografi på røntgenafdelingen .

Den 9. juni 2000 fik fortaget en mammografi uden kontraststof af højre og venstre bryst samt ultralydsundersøgelse af begge bryster af 1. reservelæge . Han fandt, at de nye billeder ved sammenligning med billederne fra mammografiundersøgelsen den 22. juli 1998 viste uforandrede forhold.

Den 16. april 2002 henvendte sig igen til læge , der fandt et område i hendes højre bryst, der var puklet, hårdt og knudret. Knuden var fastvokset i vævet. Læge henviste til mammografi på røntgenafdelingen, .

Den 3. maj 2002 fik fortaget en højre- og venstresidig mammografi, ultralydsundersøgelse af begge bryster (mammae) og højresidig finnålsbiopsi undersøgelser på røntgenafdelingen. Ved mammografien af det højre bryst blev der fundet, at det der svarende til det hårde, puklede suspekte knude område, var et meget tæt delvist velafgrænset, delvist uregelmæssigt fortættet område. På skråoptagelsen i tæt relation til den store knude var der, en mindre uregelmæssig fortætning. Der sås en del grove forkalkninger, men ingen suspekte mikroforkalkninger. Ultralydsundersøgelse over knude processen viste en stor delvis solid knude proces. Der blev suppleret med skanning i højre armhule og over og under nøglebenet (axil og supra- og infraklavikulært) uden, at der blev fundet forstørrede lymfeknuder. Venstre bryst var normalt. blev herefter henvist til en kirurgisk afdeling.

Den 3. maj 2002 blev undersøgt på kirurgisk afdeling, hvor det blev konkluderet, at der var en kræftknude i højre bryst (mammacancer) og blev henvist til kirurgisk afdeling, med henblik på operativ fjernelse af knuden.

Den 15. maj 2002 fik fjernet højre bryst (radikal højresidig mastektomi). Undersøgelse af det fjernede væv viste cancer (duktalt carcinom). Der var ingen spredning til lymfeknuderne.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At praktiserende læge ikke iværksatte tilstrækkelige undersøgelser af s højre bryst.

2. At ikke iværksatte tilstrækkelige undersøgelser og kontrol af s højre bryst.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 25. juni 1998 til den 16. april 2002.

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 25. juni 1998, at henvendte sig til læge , da hun havde haft lidt flåd fra højre bryst. Han undersøgte brystet og fandt, at hun havde et meget knudret bryst. Herefter blev henvist til en mammografi.

Nævnet kan oplyse, at enhver nytilkommen følelig forandring i en kvindes bryst skal følges, indtil der foreligger en afklaring af om, der kan være tale om kræftforandringer. Mistanken herom kan være større eller mindre, afhængig af en række forhold, herunder alder, disposition, anatomiske forhold og forandringens karakter.

Nævnet kan endvidere oplyse, at mammografi er en metode til nærmere at få beskrevet en foreliggende forandring, men undersøgelsen kan ikke bruges til at frikende hårde eller forandrede partier i et bryst.

Ifølge journalen den 22. juli 1998 modtog læge en epikrise fra røntgenafdelingen, hvor havde fået foretaget mammografien, der havde vist, at det knudrede område var bindevæv i kirtelvævet (fibroadenomatose med asymmetrisk kirtelfordeling).

Det er således nævnets vurdering, at det er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i en kortere periode at følge mindre forandringer, som ikke umiddelbart virker mistænkelige. Lægen skal sikre sig, at patienten bliver informeret om fortsat lægekontakt, såfremt der fremstår andre symptomer.

Det fremgår af journalen den 29. maj 2000, at henvendte sig til læge , da hun stadig havde flåd fra højre bryst, og at det indimellem var blodigt. Hun blev herefter på ny henvist til en mammografi.

Ifølge journalen den 9. juni 2000 blev mammografien udført, og den undersøgende læge fandt, at der fortsat og nok tydeligere, var et fortykket og isolerbart område opad, udad i højre bryst. Det pågældende område kunne føles manuelt, og kunne ses på mammografien. Imidlertid var den endelige røntgendiagnose beskrevet, som om billedet nærmest var uforandret. Der var ikke anført yderligere forslag vedrørende eventuel opfølgning.

Nævnet kan oplyse, at såfremt der fortsat foreligger følelige forandringer, skal der tages en kirurgisk prøve fra det pågældende område for at sikre imod, at en tolkning af følefundet, uanset om der er foretaget en mammografi eller ej, er forkert.

Det er nævnets vurdering, at radiologisk afdeling havde organiseret en klinisk vurdering af brystforandringer hos kvinder, og læge således kunne have en vis forventning om, at den pågældende afdeling fagligt relevant varetog den videre bedømmelse af de foreliggende forandringer.

Det er videre nævnets vurdering, at det ikke fratager læge for selvstændigt at tage stilling til svaret på den undersøgelse, han havde ordineret, og det er under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at læge ikke fastholdt eller sikrede en ny kontakt til , således at de fundne forandringer og flådet fra brystvorten kunne følges, og eventuelt videreudredes.

Det er endvidere nævnets vurdering, at uforklarligt blodigt flåd fra en brystvorte skal undersøges.

Nævnet kan oplyse, at blodigt flåd fra en brystvorte kan undersøges for blod med en ”stix”.

Det er således nævnets vurdering, at der forelå en klinisk situation, som burde videreudredes med eller uden en forudgående mammografi. Da læge modtog svaret fra røntgenafdelingen, og erfarede, at der ikke herfra blev foretaget yderligere, skulle han have taget kontakt til , således at hun blev henvist til vurdering hos en specialist.

Det er endvidere nævnets vurdering, at de foreliggende fund og symptomer tydede på, at der kunne foreligge kræftlidelse i det pågældende bryst, og alene symptomet blod fra brystvorten, var anledning til viderehenvisning.

Nævnet finder herefter anledning til kritik af læge , idet undersøgelser og behandling var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

1. reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 9. juni 2000 på røntgenafdelingen, .

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 22. juli 1998 på røntgenafdelingen, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen fra den 22. juli 1998, at fik foretaget en mammografi uden kontraststof af højre og venstre bryst samt ultralydsundersøgelse af begge bryster. Overlæge fandt ved undersøgelse, at vævet i højre bryst føltes moderat småknudret. I højre øvre laterale kvadrant af højre bryst føltes et område med tæt knudret kirtelvæv, adskilligt fra det omgivende væv. Overlæge beskrev, at mammografibillederne viste godartet lidelse (tæt fibroadenomatose) og svarende til følefundet ved den objektive undersøgelse et kirtelområde op mod op mod højre armhule (processus axillaris dx). En supplerende ultralydsskanning viste i området op mod processus axillaris enkelte ganske små cyster, men ellers kirtelvæv. Der var ikke intet sted tegn på knudedannelse. Røntgen diagnosen var fibroadenomatose med asymmetrisk kirtelfordeling.

Det er nævnets vurdering, at ultralydsskanningen viste småcyster i samme område, men ikke tegn på knuder og mammografien viste, at der var lidt tættere, men i øvrigt upåfaldende kirtelvæv i det beskrevne område. Der var ikke noget, der tydede på ondartet knude.

Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af overlæge , idet behandlingen blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Ifølge journalen den 9. juni 2000 blev henvist, da hun havde følt yderligere knudedannelse i øvre ydre del af højre bryst. Der havde hele tiden været lidt væske at trykke ud fra højre brystvorte, nu var der også lidt blod.

Det fremgår af journalen den 9. juni 2000, at fik foretaget en mammografi uden kontraststof af højre og venstre bryst samt ultralydsundersøgelse af begge bryster af 1. reservelæge . Han fandt, at der fortsat var let til moderat godartet knudedannelse på begge sider (fibroadenomatose bilateralt), og at der var et tydeligt isoleret område i højre brysts laterale kvadrant med markeret kirtelområde. Dette område var mærkbart. Det fremgår af 1. reservelæge beskrivelse, at forandringerne på mammografien den 9. juni 2000 fremtrådte lidt voldsommere end på mammografien den 22. juli 1998. Forskellen blev tilskrevet tekniske årsager. blev gennemgået ved at føle (palpatorisk) og ultralydsmæssigt uden at 1. reservelæge fandt yderligere tegn på ondartede forhold. Røntgendiagnosen var uforandret fra juli 1998 let til moderat bilateral fibroadenomatose med let asymmetri i højre brysts øvre laterale kvadrant.

Det er nævnets vurdering, at mammografien, som var af god kvalitet, viser, at der var sket en markant ændring af området i øvre ydre del af højre bryst med en stor sammenhængende knudedannelse. Området var uskarpt afgrænset fra omgivelserne, og der ses en ekstra knudedannelse nedenfor og ind mod brystets midte med stribeformet afgrænsning mod omgivelserne (spikulering). Der er ingen mikroforkalkninger, men fundet er stærkt suspekt for ondartet knude, og der burde være foretaget biopsi fra den følelige proces.

Det er endvidere nævnets vurdering, at 1. reservelæge burde havde henvist til kirurgisk vurdering, uanset udfaldet af mammografien.

Nævnet finder herefter anledning til kritik af 1. reservelæge , idet undersøgelsen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.