Klage over manglende reaktion på smerter i brystet

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 6. maj 2002 ved besøg i hjemmet.

Sagsnummer:

0336321

Offentliggørelsesdato:

19. april 2003

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 6. maj 2002 ved besøg i hjemmet.

Hændelsesforløbkontaktede den 6. maj 2002 telefonisk vagtlæge, da han havde voldsomme smerter i brystet. Vagtlæge aflagde besøg hos og konkluderede på baggrund af foretaget undersøgelse, at der var tale om smerter, der skyldes ændret stilling af de små led i rygsøjlen (facetledssyndrom). Læge behandlede derfor med injektion af Morfin (smertestillende) og Primperan (kvalmestillende).

konsulterede samme dag kiropraktor, der behandlede ham både den 6., den 7. og den 8. maj 2002. Da der ikke var effekt af behandlingen, opfordrede kiropraktoren den 8. maj 2002 til at søge egen læge med henblik på smertestillende medicin.

konsulterede den 8. maj 2002 praktiserende læge, der indlagde ham akut på mistanke om blodprop i lungerne (lungeemboli).

Ved indlæggelsen den 8. maj 2002 blev der foretaget elektrokardiogram (EKG), som viste tegn på, at havde haft en blodprop i en af hjertets kranspulsårer (massiv forvægsinfarkt). Han blev akut overflyttet til , hvor han efter behandling (antikoagulationsbehandling på grund af muraltrombe og PTCA) kunne udskrives 10 dage senere

KlagenDer er klaget over følgende:

- At vagtlæge ikke reagerede sufficient på s symptomer ved vagtlægebesøg i hjemmet den 6. maj 2002.

Nævnets afgørelse af klagenLæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 6. maj 2002.

Begrundelse


Af telefonvisiterende læges notat fra den 6. maj 2002 fremgår, at oplyste, at han var velbefindende, da han gik i seng, at han vågnede med brystsmerter og følte sig kortåndet. Han havde næppe feber, og der var ingen forværring ved dyb indånding eller bevægelse. Han havde ikke svie i maven (dyspepsi).

Læge foretog undersøgelse, der viste normalt blodtryk på 120/80, normal puls på 60 slag i minuttet med en regelmæssig frekvens samt normal lungestetoskopi. Der blev ved undersøgelsen ikke konstateret tegn på stase. Smerterne var lokaliseret til brystet uden udstråling. Læge fandt positiv skin-rolling test ud for det smertegivende punkt (segment) i rygsøjlen. Det blev noteret, at der var symptomer på afklemning af nerve i ryggen (thorakal facetsyndrom).

Læge har i sin udtalelse til sagen oplyst, at han opfordrede til at søge egen læge eller kiropraktor, såfremt generne ikke forsvandt.

Nævnet kan oplyse, at typiske symptomer på blodprop i hjertet er smerter midt i brystet med udstråling til hals, kæbe og en eller begge arme ledsaget af almen utilpashed. Patienten vil ofte fremtræde angst, klamtsvedende og eventuelt med besværet vejrtrækning.

Nævnet kan videre oplyse, at blodprop i hjertet hos en 34-årig mand uden særlig disponerende omstændigheder (f.eks. sukkersyge) er sjældent.

Ifølge klager blev der under konsultationen den 6. maj 2002 foretaget nogle prøver, hvoraf en var positiv for eventuel blodprop.

Ifølge udtalelse fra læge nævnte han ikke ved hjemmebesøget, at hans undersøgelse havde afsløret positiv test for blodprop.

Nævnet finder på baggrund af det foreliggende materiale ikke grundlag for at fastslå, at læge foretog prøve og på den baggrund udtalte, at der var positiv test for blodprop.

Sammenfattende finder nævnet ikke anledning til kritik af læge , idet den foretagne behandling blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.