Klage over manglende behandling af lungesygdom

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 7. maj til den 2. september 2002.

Sagsnummer:

0336829

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2003

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 7. maj til den 2. september 2002.

Hændelsesforløb


havde siden 10-årsalderen røget 80-100 cigaretter dagligt. I løbet af 2001 havde han fået foretaget undersøgelser hos forskellige speciallæger, som havde vist normale forhold. En lungefunktionsundersøgelse havde dog vist nedsat lungefunktion.


Den 7. maj 2002 blev af sin praktiserende læge henvist til en speciallæge i øre-næse-halssygdomme på grund af smerter i halsen. Undersøgelsen viste normale forhold. Den 21. maj 2002 henvendte sig atter i konsultationen med smerter i brystet og ryggen. ordinerede antibiotisk behandling på grund af mistanke om infektion.

Den 6. august 2002 havde fortsat hoste og trykken for brystet. fandt ved lungestetoskopi rigeligt med bilyde og indledte atter behandling med antibiotika. Han henviste endvidere til en speciallæge i kardiologi. Den 13. august 2002 indledte han desuden behandling med et penicillinpræparat.

Den 26. august 2002 henvendte sig på ny og oplyste at have hostet lidt blod op. En ferievikar for fandt grundlag for at henvise til en fornyet røntgenundersøgelse af lungerne. Dagen efter henvendte han sig på ny, hvorefter ferievikaren ordinerede en blodscreening.

Den 2. september 2002 blev henvisningen til røntgenundersøgelsen af lungerne ekspederet af en praksisreservelæge, ligesom denne foranstaltede endnu en undersøgelse ved en speciallæge i intern medicin.

Undersøgelsen på viste den 9. september 2002 et velafgrænset, 4 x 4,5 cm stort infiltrat i højre lunges overlap samt forstørrede lymfekirtler omkring lungeforgreningen. Den 23. september 2002 blev indlagt på , hvor man konstaterede en kræftform i et stadium og med en placering, der gjorde det umuligt at operere. Han blev herefter henvist til .

KlagenDer er klaget over følgende:

- At læge ikke henviste til en speciallæge i lungesygdomme på baggrund af hans smerter i brystkassen, hoste og hovedpine.

Det er herved anført, at efterfølgende fik konstateret kræft på .

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i perioden fra den 7. maj til den 2. september 2002.

BegrundelseDet fremgår af journalen fra læge , at siden en alder af 10 år havde været storryger (80-100 cigaretter dagligt). Ifølge læge s journal havde han i løbet af året 2001 været i behandling mod mavesyre i spiserøret samt i behandling med Nitroglycerin mod smerter ved hjertekrampe. En lungefunktionsundersøgelse på havde i oktober 2001 vist en reduktion af den udblæste luftmængde på 62 % af det forventede (FEB-1 62%). En røntgenundersøgelse af lungerne havde vist normale forhold. Ligeledes havde undersøgelser hos en speciallæge i intern medicin i december 2001 og april 2002 vist normale forhold. I maj 2002 var desuden blevet henvist til og undersøgt af en speciallæge i øre-næse-halssygdomme, som havde fundet normale forhold.

Det fremgår endvidere af læge s journal, at den 21. maj 2002 henvendte sig i konsultationen med klager over smerter i brystet og ryggen. Læge ordinerede det antibiotiske præparatet Zitromax (500 mg, 1 tablet daglig i 3 dage) på grund af mistanke om infektion.

Den 17. juli 2002 fik ifølge journalen en fornyet henvisning til med henblik på en røntgenundersøgelse af lungerne. Det fremgår af henvisningen, at han frygtede at lide af tuberkulose, og at han fortsat røg. Ifølge læge s udtalelse til sagen reagerede imidlertid ikke på henvisningen.

Den 6. august 2002 havde ifølge journalen fortsat hoste og trykken for brystet. Ved lungestetoskopi fandt læge stetoskopiske forandringer, som tydede på astma og bronkitis, hvorfor han på grund af mistanke på lungebetændelse/bronkitis atter indledte behandling med præparatet Zitromax og henviste til en speciallæge i hjerte- og lungesygdomme med henblik på en vurdering af hjerte- og lungetilstanden. Den 13. august 2002 blev han på grund af mistanke om lungebetændelse endvidere sat i behandling med præparatet Vepicombin (1 mill. enheder, 3 gange daglig i 7 dage).

Nævnet kan oplyse, at symptomer på lungekræft er blodigt opspyt og vægttab.

Det er nævnets opfattelse, at s tilstand efter det oplyste på dette tidspunkt var præget af kronisk bronkitis, kompliceret af tilstødende infektioner og tiltagende dårlig lungefunktion. Nævnet finder, at i perioden fra den 7. maj til den 13. august 2002 foretog en relevant behandling af s tilstand, herunder henviste ham til relevante speciallæger.

Den 26. august 2002 henvendte sig ifølge journalen på ny og oplyste at have lungebetændelse og have hostet lidt blod op. En ferievikar anførte i journalen, at skulle henvises til en røntgenundersøgelse af lungerne. Dagen efter blev det atter anført i journalen, at der fortsat var træthed, muskelsmerter og almen utilpashed. Ferievikaren ordinerede en blodscreening og henviste på ny til en røntgenundersøgelse af lungerne på grund af blodigt opspyt. Ifølge s udtalelse til sagen er det uvist, hvorfor denne henvisning til røntgenundersøgelse af lungerne ikke blev ekspederet. Få dage senere, den 2. september 2002 blev henvisningen dog ekspederet af en praksisreservelæge, ligesom denne foranstaltede endnu en undersøgelse ved en speciallæge i intern medicin.

Samlet er det herefter nævnets opfattelse, at læge i perioden fra den 7. maj til den 2. september 2002 ved sin behandling af , herunder ved anvendelse af en ferievikar og praksisreservelæge, handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.