Klage over, at der blev begået fejl i forbindelse med kariesbehandling

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge for hans behandling af i perioden fra den 17. december 2001 til den 2. april 2002 i tandklinikken, .

Sagsnummer:

0337001

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2003

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 17. december 2001 til den 2. april 2002 i tandklinikken, <****>.

HændelsesforløbI 2001 var blevet henvist til tandbehandling på Tandklinikken på på grund af et stort behandlingsbehov og manglende evne til ambulant behandling hos egen tandlæge.

Ved forundersøgelsen den 17. december 2001 fandt tandlæge , at 5+ (anden lille kindtand i højre side af overkæben) kunne opbygges med plastkrone og rodskrue og 5 – (anden lille kindtand i højre side af underkæben kunne søges bevaret med en ny plastkrone.

Den 11. marts 2002 trak tandlæge 2 tænder ud i overkæben og 3 tænder ud i underkæben på grund af caries destruktion, samt fyldningsbehandlede 8 tænder i overkæben og 3 tænder i underkæben.

Den 15. marts 2002 henvendte sig til tandlæge , da hun mente, at der var trukket to tænder for meget ud ( 5+ og 5 –).

KlagenDer er klaget over følgende:

• At der blev begået fejl i forbindelse med behandlingen af s tænder.

Nævnets afgørelse af klagenTandlæge har ikke overtrådt tandlægeloven ved sin behandling af i perioden fra den 17. december 2001 til den 2. april 2002.

BegrundelseDet fremgår af journalen den 7. november 2001, at blev henvist til tandklinikken, da hun havde et stort behandlingsbehov, og da ambulant behandling ikke var mulig.

Nævnet kan oplyse, at tandbehandling i narkose kun foretages, hvis nødvendig behandling ikke kan gennemføres på anden måde, herunder med lokalbedøvelse, lattergas eller afslappende medicin, idet der altid er risiko forbundet med narkose.

Nævnet kan videre oplyse, at når en patient bliver tandbehandlet i narkose, på grund af at behandlingen ikke kan gennemføres i lokalbedøvelse må den behandling, der udføres på den enkelte tand være en færdigbehandling, idet behandlinger, der kræver behandling i flere seancer også vil medføre, at patienten skal flere gange i narkose, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Tandbehandling i narkose bliver derfor sammenlignet med behandling gennemført med lokalbedøvelse mere gennemgribende og med flere tandudtrækninger. Kan en patient behandles med lokalbedøvelse, kan man forsøge flere behandlingsmuligheder gennemført, før man bliver nødt til at fjerne en tand. Ved forundersøgelse til behandling i narkose lægges en foreløbig behandlingsplan med baggrund i den kliniske undersøgelse, som kan være mangelfuld pga. at patienten ikke accepterer undersøgelsen. Derudover tages røntgenbilleder, hvis det er muligt. Den endelige behandling kan først fastlægges, når patienten er i narkose, og en tilstrækkelig undersøgelse kan blive gennemført, samt efter at karieret væv er fjernet.

Ifølge journalen den 17. december 2001 var til forundersøgelse hos tandlæge med henblik på behandling i narkose. Tandlæge fandt, at 5+ skulle blive behandlet med plastkrone og rodskrue, og at 5- skulle søges bevaret. Det var således ikke sikkert, at det var muligt at behandle 5- med en plastkrone.

Det fremgår videre af journalen samme dag, at tandlæge ikke kunne foretage en fuldstændig forundersøgelse, idet ikke accepterede brug af sonde ved undersøgelsen.

Det fremgår af journalen den 11. marts 2002, at før narkosen blev informeret om, at der kunne blive behov for at trække flere tænder ud end allerede aftalt, idet der siden forundersøgelsen var knækket yderligere en tand i overkæben.

Ifølge journalen viste undersøgelsen, da var i narkose, at 5+ og 5- begge var fraktureret til knogleniveau og at der ikke var tandkrone tilbage (totalt karierede ned).

Det er nævnets vurdering, at den eneste mulige behandling med den tanddiagnose, som 5+ og 5- havde, var tandudtrækning.

Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af tandlæge , idet undersøgelse og behandling blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.