Indberetning vedrørende manglende konstatering af parodontitis

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge for hans behandling af fra den 11. august 1988 til den 29. september 1999 i hans tandlægepraksis, jf. lov om tandlæger § 12.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge for hans journalføring af behandlingen af i perioden fra den 11. august 1988 til den 29. september 1999 i hans tandlægepraksis jf. lov om tandlæger § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge for hans information til fra den 1. oktober 1998 til den 29. september 1999 i hans tandlægepraksis. jf. lov om patienters retsstilling § 6 og §7.

Sagsnummer:

0337002

Offentliggørelsesdato:

1. november 2005

Juridisk tema:

Information og samtykke, Journalføring

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hans behandling af <****> fra den 11. august 1988 til den 29. september 1999 i hans tandlægepraksis, jf. lov om tandlæger § 12.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> i perioden fra den 11. august 1988 til den 29. september 1999 i hans tandlægepraksis jf. lov om tandlæger § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hans information til <****> fra den 1. oktober 1998 til den 29. september 1999 i hans tandlægepraksis. jf. lov om patienters retsstilling § 6 og §7.

Hændelsesforløb
har gået til behandling hos tandlæge i perioden fra den 11. august 1988 til den 29. september 1999. Der blev foretaget undersøgelser og tandrensninger regelmæssigt ca. hvert halve år og nogle enkelte almindelige plastiske fyldninger. Sidste undersøgelse blev foretaget den 29. september 1999.

Den 26. november 1996 blev der noteret i journalen, at der var "meget approksimal plak" (belægninger mellem tænderne), uden at det blev angivet, hvilke konsekvenser det havde. Den 29. september 1999 blev der noteret "tandkødsproblem" ved 2+ (lille fortand i højre side af overkæben) og l + (store fortand i højre side af overkæben), og der blev renset og instrueret (i mundhygiejne). Der er ikke angivet, om der blev undersøgt for parodontitis i fortsættelse heraf. Der foreligger ikke nogen registrering af tandkødslommernes dybde eller oplysning om parodontose. Der er ikke optaget røntgenbilleder fra perioden fra 1988 til 1999.

Det fremgår af besigtigelsesrapporten fra Amtstandlægenævnet i af 10. februar 2000, at tandlæge regelmæssigt har instrueret i mundhygiejne (brug af tandtråd og tandstikkere), dog er det ikke journalført. Det fremgår desuden, at der jævnligt er blevet gjort opmærksom på behovet for brug af tandtråd og tandstikkere. Der er ikke konstateret nogle generelle sygdomme. Det oplyses, at der ryges 15-20 cigaretter dagligt. Der er konstateret fordybede tandkødslommer op til 7 mm som tegn på parodontose. Tandkødslommerne er specielt tilstede i overkæben. Der er desuden konstateret en udtalt blødningstendens ved måling af tandkødslommerne, og der er hævelse svarende til de tidligere nævnte fortænder i overkæben (2,1+).

Der blev optaget 5 røntgenbilleder i forbindelse med besigtigelsen, hvor der konstateredes et horisontalt knoglesvind på 20% til 40 %, kombineret med lokale defekter, hvor der blev registreret yderligere knoglesvind. Det generelle svind var tydeligst på tænderne i overkæbefronten.

Sundhedsstyrelsens indberetning
Sundhedsstyrelsen indberettede tandlæge s behandling, information og journalføring af behandlingen af til Patientklagenævnet.

Nævnets afgørelse af indberetningen af behandlingen
Tandlæge har overtrådt tandlægeloven ved sin behandling af fra den 11. august 1988 til den 29. september 1999 jf. lov om tandlæger § 12.

Begrundelse
Det er nævnets vurdering, at tandlæge ikke har undersøgt og behandlet efter almindelig anerkendt faglig standard, idet det må formodes, at den konstaterede parodontose med tab af op til 40 % af tændernes støttevæv er foregået over en længere periode, og at en tidligere diagnosticering og en yderligere behandling kunne have begrænset udviklingen af sygdommen. Det skal dog bemærkes, at det ikke kan udelukkes, at nogle af de dybeste tandkødslommer er opstået efter en akut betændelsestilstand i tandkødet indenfor en kort tidsperiode i sidste del af behandlingsforløbet.

Nævnet finder desuden, at det ville have været ønskeligt, at der forelå røntgenoptagelser, så diagnosticeringen kunne blive baseret på et mere sikkert grundlag.

Nævnets afgørelse af indberetningen af manglende journalføring og information
Tandlæge har overtrådt tandlægeloven ved sin journalføring af behandling af fra den 11. august 1988 til den 29. september 1999 og ved sin information fra den 11. august 1988 til den 1. oktober 1989 i sin tandlægepraksis, jf. lov om tandlæger § 12 og § 15.

Tandlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information til fra den 1. oktober 1998 til den 29. september 1999 i hans tandlægepraksis. jf. lov om patienters retsstilling § 6 og § 7.

Begrundelse
Det fremgår af tandlæge s udtalelse til sagen, at løbende var blevet opfordret til et mere effektiv renhold af tænderne. Dette må betragtes som en nødvendig forudsætning for at begrænse udviklingen af parodontose, og det burde således fremgå tydeligere af journalen, at der var informeret om, at der var et forhold, som ikke var tilstrækkelig omhyggelig med, og at det kunne forventes, at der udviklede sig parodontose.

Det fremgår ikke af journalen, om der forelå en løbende registrering af tandkødslommernes størrelse, og at der var givet information om sygdomstilstandens alvorlighed.

Det fremgår således ikke af journaloptegnelserne, at er blevet informeret efter almindeligt gældende regler om parodontosesygdommens omfang og udvikling.

Det fremgår ikke af journalen, at der forelå en anamnese, med oplysninger om faktorer, der kunne påvirke s tandsundhed, ligesom der burde være en mere fyldestgørende registrering af de fund, som den regelmæssige kliniske undersøgelse afdækkede.

På denne baggrund finder nævnet, at tandlæge s journaloptegnelser er kortfattede og ikke i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.