Klage over en kikkertoperation i et knæ

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans information af i forbindelse med behandlingen den 7. december 2001 på ortopædkirurgisk afdeling, Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 7. december 2001 på ortopædkirurgisk afdeling,

Sagsnummer:

0337025

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2003

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans information af <****> i forbindelse med behandlingen den 7. december 2001 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 7. december 2001 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>

Hændelsesforløb


blev den 21. juni 2001 undersøgt på ortopædkirurgisk afdeling, , på grund af smerter i højre knæ opstået efter fald under hockeykamp. Undersøgelsen gav mistanke om en meniskskade, og MR-skanning foretaget den 3. august 2001 viste en knusningsskade bagtil på indre højre menisk.

Den 7. december 2001 fik af reservelæge foretaget kikkertoperation på højre knæ.

Den 23. januar 2002, det vil sige 6 uger efter operationen, kontaktede ortopædkirurgisk afdeling på grund af vedvarende gener efter operationen. Han blev undersøgt af reservelæge , som ikke fandt hævelse af knæleddet, ingen bevægelsesindskrænkning, ingen løshed ved sidebevægelse eller frem- og tilbagebevægelse. Særlige tests gav ej heller mistanke om løshed eller kliklyde. Der var let ømhed ved indstiksstedet efter instrumenterne. fik information om, at det drejede sig om følger efter operationen, der langsomt ville foretage sig i løbet af nogle måneder. Endvidere fik han information om at henvende sig igen, hvis der fortsat var gener 3 måneder efter operationen.

På grund af vedvarende gener henvendte sig til praktiserende speciallæge i ortopædkirurgi, som den 12. juni 2002 foretog kikkertoperation på højre knæ. Ved operationen blev der fundet en knusningslæsion af forreste del af ydre menisk samt knusningslæsion og randlæsion af indre menisk. Endvidere blev der påvist en fibrøs omdannelse af en ledhindefold.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. at reservelæge ikke udførte operation af ’s knæ med tilstrækkelig omhu.

2. at ikke modtog tilstrækkelig information om operationsfundet.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 7. december 2001.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at ved klinisk undersøgelse den 21. juni 2001 klagede over smerter på indersiden af det højre knæ. Ved den objektive undersøgelse samme dag fremgår det af journalen, at der var smerter fortil på den inderste ledlinie. På den baggrund var der mistanke om en meniskskade, og der blev ordineret MR-skanning af knæet.

MR-scanningen blev udført den 3. august 2001 og viste en knusningslæsion i den indvendige menisk samt, som ved MR-skanningen af samme knæ den 6. juni 2000, en mindre beskadigelse af brusk og knogle (osteokondral læsion) på den indvendige del af den inderste lårbenskno (mediale femurkondyl). Den udvendige menisk blev beskrevet som uden læsioner.

Der blev på baggrund af dette undersøgelsesresultat tilbudt en kikkertundersøgelse af knæet.

Det er nævnets vurdering, at der var tale om relevant tilbud om behandling.

Ved operationen den 7. december 2001 fandt reservelæge ifølge journalen på knæleddets lårbensdel i indre ledkammer en brusklæsion på 1 x 2 cm, som blev afglattet (trimmet), en beskadigelse fortil i den mediale menisk, som blev fjernet (den beskadigede del af menisken) samt en normal lateral menisk. Det fremgår af journalen, at der blev testet med meniskkrog, samt at de øvrige strukturer i knæet blev fundet uden tegn på læsioner.

Det fremgår videre af journalen, at der blev anført fortil udadtil indføring af kikkerten samt fortil indadtil indføring af instrumenter.

Nævnet finder, at indgrebet blev foretaget i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet finder videre, at det ved indgrebet fundne ligeledes blev behandlet og observeret i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet kan oplyse, at det er et kendt fænomen, at der trods MR-skanning og efterfølgende kikkertundersøgelse ved en senere operation og/eller skanning kan påvises fornyede læsioner på blandt andet meniskerne. Det er ikke muligt at afklare om disse nye læsioner skyldes forandringer, der ikke blev set på tidspunktet for de første undersøgelser, eller skyldes nytilkomne skader på strukturerne.

Sammenfattende finder nævnet således ikke grundlag for at udtale, at reservelæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved den foretagne behandling.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktReservelæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information til efter kikkertundersøgelsen den 7. december 2001.

BegrundelseDet er nævnets vurdering, at der efter en kikkertoperation skal informeres om alle patologiske fund (brusk og meniskskader), samt i et vist omfang også om, hvad der ikke er beskadiget, f. eks. korsbåndene.

Ifølge blev han ikke informeret om, at der ved undersøgelsen var konstateret en knusningslæsion i den indvendige menisk samt beskadigelse af brusk og knogle på den indvendige del af den inderste lårbenskno.

Ifølge operationsbeskrivelsen blev der ved kikkertundersøgelsen konstateret en brusklæsion på femurknoglen med små revner i brusken. Desuden var der en knusningslæsion af forhornet af mediale menisk.

Ifølge checkliste for dagkirurgisk afsnit blev efter operationen informeret af reservelæge .

Fundene ved operationen var ifølge operationsbeskrivelsen netop en brusklæsion og en beskadigelse fortil i den mediale menisk.

Nævnet finder derfor ikke grundlag for at antage, at ved informationen ikke blev orienteret om disse fund.

Nævnet finder således ikke anledning til kritik af reservelæge for den efter kikkertundersøgelsen givne information.