Klage over operativ fjernelse af ledhovedet på mellemfodsknogle

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge for hendes behandling af den 3. november 2000 og den 4. marts 2002 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0337108

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2003

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hendes behandling af <****> den 3. november 2000 og den 4. marts 2002 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev på grund af nedsunken venstre forfod af egen læge henvist til ortopædkirurgisk afdeling, . Her blev hun den 7. juni 2000 undersøgt af afdelingslæge , der konstaterede, at hun havde hård hud under tredje og fjerde mellemfodsknogle på venstre fod. Generne var allerede i 1993 forsøgt afhjulpet med indlæg i fodtøjet, men uden tilfredsstillende effekt. Afdelingslæge fandt indikation for operativ behandling.

Den 3. november 2000 foretog afdelingslæge operationen, hvorunder hun fjernede ledhovedet på tredje og fjerde mellemfodsknogle. I efterforløbet var der nogen bedring af smertetilstanden i venstre forfod, men beskrev nu smerter langs yderranden af venstre fod. Hun blev henvist til fysioterapi og senere til bandagist, uden at der blev opnået tilfredsstillende effekt.

I februar 2002 angav at have smerter under anden tå, ganske som hun tidligere havde haft det under tredje og fjerde tå. Det blev på denne baggrund besluttet også at fjerne ledhovedet på venstre fods anden mellemfodsknogle. Operation fandt sted den 4. marts 2002 og blev ligeledes foretaget af afdelingslæge .

Ved ambulant undersøgelse den 3. september 2002 oplyste , at hun nu havde ondt i venstre fod svarende til femte tå. Hun kunne ikke længere stå på foden uden at få smerter i denne.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At operationerne den 3. november 2000 og den 4. marts 2002 ikke blev udført korrekt.

har herved anført, at baggrunden for at hun indlod sig på en operation var, at hun derved kunne undgå at skulle anvende specialsko. Hun har endvidere anført, at hun efter operationen har tre tæer, der ingen jordforbindelse har, og at det er meget smertefuldt for hende at gå, idet hun går på 2 tæer i stedet for på 5 tæer.

Nævnets afgørelse af klagen


Afdelingslæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin operation af den 3. november 2000 og den 4. marts 2002 på ortopædkirurgisk afdeling, .

BegrundelseAf journalen fremgår, at afdelingslæge ved operationen den 3. november 2000 foretog fjernelse af ledhovederne på 3. og 4. mellemfodsben (caput på 3. og 4. metatars) på venstre fod. Baggrunden herfor var, hvad der blev beskrevet som nedsynkning af venstre forfod med belastningssymptomer og hårdhudsdannelse under 3. og 4. mellemfodsben samt manglende effekt af indlæg igennem en to-årig periode fra 1993-95. Der blev ikke beskrevet ledsagende fejlstillinger i tæerne, gigtlidelse eller andre eventuelt bagvedliggende årsager til tilstanden, og medfølgende røntgenbilleder af den ubelastede forfod viser efter nævnets opfattelse heller ikke tegn hertil.

Operationen den 3. november 2000 hjalp ifølge journalen på de aktuelle smerter og trykproblemer, men medførte i stedet skæv gang og efterhånden halten, i starten med vægtoverføring og belastning langs udvendige fodrand og senere langs indvendige (mediale) del af foden og især trykømhed med nytilkommen hårdhudsdannelse under 2. tå/mellemfodsben.

Det er nævnets opfattelse, at man ved gennemgang af røntgenbillederne fra 13. maj 2001 kan få indtryk af en tilkommet øget knogletæthed i 2. mellemfodsben, som nævnet kan oplyse kan være udtryk for kroppens reaktion på en uhensigtsmæssig ekstra belastning.

Af journalen fremgår endvidere, at der på baggrund af de tilkomne gener den 4. marts 2002 blev foretaget fjernelse af ledhovedet på 2. mellemfodsben, hvilket imidlertid ifølge klageskrivelsen og journalen i stedet medførte trykbelastning og hårdhudsdannelse under 5. mellemsfodknogle samt nedsat funktion i 2., 3.og 4. tå og manglende bidrag fra disse ved afviklingen af gangen.

Nævnet kan oplyse, at operation med fjernelse af enkelte ledhoveder svarende til de 3 midterste mellemfodsben frarådes (findes kontraindiceret) ved behandling af trykømhed og hårdhudsdannelse under forfoden (plantar hyperkeratose). Baggrunden herfor er den historiske erfaring (i overensstemmelse med det foreliggende tilfælde), at problemerne oftest blot flyttes til nærliggende mellemfodsben/tåstråler og samtidig medfører dårlig tåfunktion og kan efterlade patienten med en tilstand, der kan være vanskelig at håndtere. Et indgreb med fjernelse af ledhovederne reserveres normalt til tilstande med ødelæggelse af knoglen, eksempelvis i forbindelse med sår og betændelse ved sukkersyge eller ved fremskreden gigtlidelse, sidstnævnte dog i form af fjernelse af ledhoveder på alle 4 små tåstråler og oftest samtidig med en korrektion af andre deformiteter på forfoden.

Nævnet finder på denne baggrund, at afdelingslæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin operation af den 3. november 2000 og den 4. marts 2002.