Klage over manglende henvisning for knude i brystet

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra oktober 2000 til januar 2002, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0337112

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2003

Speciale:

Kirurgi, Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra oktober 2000 til januar 2002, jf. lægelovens § 6.

HændelsesforløbI efteråret 2000 opdagede en knude i højre bryst, og hun henvendte sig den 13. oktober 2000 til praktiserende læge med henblik på undersøgelse. Ved sin undersøgelse fandt prak-tiserende læge en "klump" i højre bryst, som efter hans vurdering føltes som et lidt mere udstående ribben.

Ved en konsultation den 13. september 2001 vurderede praktiserende læge , at brystcysten (væskefyldt blæredannelse) varierede i størrelsen. På daværende tidspunkt var det ikke anført, om det var højre eller venstre side af brystet.

En speciallæge på en røntgenklinik foretog den 6. februar 2002 mammografi, hvorved der blev påvist en lille svulstdannelse i højre bryst, som gav mistanke om kræft. I venstre bryst blev der påvist en lille godartet blæredannelse (cyste). Desuden blev der påvist spredte små godartede væskefyldte blæredannelser (cyster) i begge bryster. Foruden røntgenundersøgelsen (mammografien), blev der foretaget ultralydsundersøgelse samt ultralydsvejledt celleprøve.

Læge foranledigede på baggrund af undersøgelsesresultaterne fra speciallægen henvisning til organkirurgisk afdeling, , med henblik på udredning for brystsvulst.

Det fremgår herefter af journalen fra , at blev indkaldt til en brystundersøgelse den 26. februar 2002, hvor der i liggende stilling blev fundet lidt vanskelighed ved at lokalisere svul-sten, men at der i siddende stilling kunne føles en 0,5 cm diameter stor afrundet svulstdannelse.

Svulstdannelsen blev fjernet i lokalbedøvelse. Mikroskopien af svulstdannelsen viste, at det drejede sig om en kræftsvulst, som var fjernet med frie rande. Der blev foretaget fjernelse af lymfekirtler i højre armhule, som viste spredning af kræft til en af de fem fjernede lymfeknuder.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At læge ikke undersøgte og behandlede korrekt, herunder at han ikke på et tidligere tidspunkt henviste hende til videre undersøgelse.

Nævnets afgørelse af klagenPraktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin undersøgelse og behandling af i perioden fra oktober 2000 til januar 2002.

BegrundelseDet fremgår af journalen, at første gang opsøgte praktiserende læge med forandring i højre bryst den 13. oktober 2000. Ifølge journalen og praktiserende læge s oplysninger til sagen fandt han en uregelmæssighed, som i journalen blev beskrevet som en klump, og som læge vurderede til at være en fortykkelse på et ribben. Praktiserende læge noterede herefter, at forandringen skulle kontrolleres den følgende uge.

Læge har til sagen oplyst, at der ved den objektive undersøgelse ikke kunne føles en knude, men nærmest en uregelmæssighed, som måske kunne hidrøre fra det nærliggende fjerde ribben, og at det højre bryst blev fulgt ved forskellige lejligheder.

Der fremgår ikke noget om den konstaterede ”klump” i de efterfølgende journalnotater.

Det fremgår af journalen den 22. juni 2001, at der blev foretaget en højresidig brystundersøgelse, og at læge vurderede "dimsen" i højre bryst som uskadelig.

I journalen fra den 13. september 2001 er forandringen beskrevet som en cyste, som varierede i størrelse.

Det fremgår endvidere af journalen, at den 22. januar 2002 blev henvist til mammografi, dels med henblik på beskrivelse af forandringen på højre side, dels fordi havde bemærket en knude på venstre side.

Læge har til sagen udtalt, at han flere gange, i forbindelse med et behandlingsforløb for anden lidelse, undersøgte uden at kunne finde forandringer i brystet, men at disse undersø-gelser ikke blev journalført.

Nævnet har herefter lagt til grund for vurderingen, at fra oktober 2000 til januar 2002 henledte læge s opmærksomhed på en lille, følelig forandring i højre bryst af ukendt karakter.

Det er nævnets vurdering, at enhver følelig forandring i et bryst hos en midaldrende kvinde bør følges op, indtil der foreligger en sikker afklaring af forandringens natur. Selvom læge var i tvivl om forandringens placering og natur, og selvom lægen følte sig sikker på, at der var tale om noget fredeligt, burde han på et tidligere tidspunkt end januar 2002 have henvist til en nærmere undersøgelse hos specialsagkyndig ekspertise eller som et minimum have valgt en henvisning til mammografi, eventuelt suppleret med ultralyd, for nærmere at få forandringens karakter belyst.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin undersøgelse og behandling af i perioden fra oktober 2000 til januar 2002.