Klage over vagtlæges mangelfulde undersøgelse af patient med brystsmerter

HændelsesforløbI februar 2002 fik foretaget ballonudvidelse af pulsårer i højre ben...

Sagsnummer:

0337403

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2003

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Hændelsesforløb I februar 2002 fik <****> foretaget ballonudvidelse af pulsårer i højre ben...

HændelsesforløbI februar 2002 fik foretaget ballonudvidelse af pulsårer i højre ben.

På grund af pludselig opståede smerter i brystet og venstre arm tilkaldte den 13. juni 2002 vagtlæge. Vagtlæge aflagde besøg hos og fandt ømhed af brystmuskulaturen og muskulaturen mellem ribbenene og mente, at smerterne var forårsaget af muskelinfiltrationer i disse muskler. Læge anbefalede at kontakte lægevagten på ny, såfremt smerterne blev forværret.

blev dagen efter indlagt på og samme dag overflyttet til , hvor han fik foretaget en ballonoperation i hjertet.

KlagenDer er klaget over følgende:

• at vagtlæge foretog en utilstrækkelig undersøgelse og behandling af .

har herved anført, at han kontaktede lægevagten på grund af pludseligt opståede smerter i brystet og venstre arm, og at læge blot spurgte, om han havde ondt og trykkede med pegefingeren ind på brystmuskulaturen. har endvidere oplyst, at læge fandt, at der var tale om myoser og anbefalede ham at lave armbøjninger og kontakte lægevagten ved forværring, men at han dagen efter blev akut indlagt med henblik på en ballonoperation.

Nævnets afgørelse af klagenVagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 13. juni 2002 i hjemmet.

Begrundelse


Det er nævnets opfattelse, at en 55-årig mand, der nyligt har gennemgået behandling for åreforkalkning i pulsåren til benene, også må give begrundet mistanke om betydende åreforkalkning i andre kar og på meget vide indikationer bør mistænkes for hjertesygdom i tilfælde af brystsmerter, også selv om der kan påvises ømme muskler i brystregionen.

Af journalen fremgår, at læge blev tilkaldt på grund af tryk i brystet, og at var blevet bypassopereret i højre ben i februar. Af journalen fremgår videre, at læge ved sin undersøgelse fandt, at var øm i brystmuskulaturen og muskulaturen mellem ribbenene og vurderede, at smerterne var forårsaget af muskelinfiltrationer i disse muskler. Læge fandt ikke tegn på hjertesygdom og anbefalede kontakt ved tiltagende smerter.

Af s klageskrivelse fremgår, at undersøgelsen foregik i en dårlig oplyst gang, og at den alene bestod i, at han blev trykket i brystmuskulaturen. Vagtlæge kommer ikke i sin udtalelse til sagen nærmere ind på omfanget af sin undersøgelse, om end han beskriver, at umiddelbart ikke fremtrådte smerteforpint eller med betydende åndenød.

Det er nævnets vurdering, at der den 13. juni 2002 ikke umiddelbart var entydige tegn på hjertesygdom, men at såvel den objektive undersøgelse som den uddybende sygehistorie var mangelfuld. Endvidere finder nævnet, at s sygehistorie og uforklarede brystsmerter – som minimum – burde have medført henvisning til akut hjertediagram (EKG). Det er således nævnets opfattelse, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .