Klage over manglende information om diagnose og manglende overflytning til andet sygehus

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge A for hendes behandling af den 17. august 2001 på , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge B for hans journalføring af behandlingen af den 31. juli 2001 på .

Sagsnummer:

0337616

Offentliggørelsesdato:

20. april 2003

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge A for hendes behandling af <****> den 17. august 2001 på <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge B for hans journalføring af behandlingen af <****> den 31. juli 2001 på <****>.

HændelsesforløbDen 30. juli 2001 blev indlagt på til observation for sår på tolvfingertarmen eller udposning på hovedpulsåren på grund af smerter i venstre side af brystet og nedefter, som strålende om i nakke og ryg. Der blev fundet bilyde ved lungestetoskopi, og røntgenundersøgelse af brystet viste mistanke om venstresidig lungebetændelse. Desuden fandt man ved undersøgelse af urinen tegn på blærebetændelse. fik derfor behandling med et antibiotikum (ampicillin), som både kunne virke mod lungebetændelse og urinvejsinfektion. For at udelukke blodprop i hjertet blev der foretaget en række blodanalyser (koronarenzymer).

Den 31. juli 2001 var upåvirket, og hans sygdomsbillede mindede mest om blærebetændelse. Ved blodprøverne var der imidlertid fundet en unormal blodprøve tydende på cellehenfald, eventuelt i leveren (forhøjet basisk fosfatase). Derfor blev der bestilt en ultralydsundersøgelse af øvre del af bughulen og blodprøvekontrol, som skulle foregå ambulant. Hvis undersøgelserne viste normale forhold, ville få et skriftligt svar.

Den 6. august 2001 blev ultralydsundersøgelsen foretaget. Den viste en sten i galdeblæren samt diffuse, diskrete forandringer i bugspytkirtelen. Der blev også taget blodprøver, særlig med tanke på leverens funktion. Den basiske fosfatase var faldet til en værdi højt i normalområdet, og øvrige leverprøver var normale. Der blev tillige taget en blodprøve med henblik på undersøgelse for eventuel kræft i blærehalskirtlen (PSA), og denne viste en stærkt forhøjet værdi. Undersøgelsen er stemplet med den 14. august 2001 fra biokemisk afdeling.

Den 17. august 2001 bemærkede reservelæge i journalen, at hun havde sendt et brev til angående ultralydsundersøgelsen og blodprøver. Det fremgår af tilføjelse til udskrivningsbrev, at reservelæge fandt, at blodprøverne var normale.

Den 24. april 2002 blev genindlagt på , idet han henvendte sig i skadestuen på grund af springende smerter i skelet og led samt et vægttab på 15 kg. Den 25. april 2002 blev overflyttet til med henblik på fortsat behandling for kræft i blærehalskirtelen.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At lægerne allerede i juli 2001 vidste besked om diagnosen uden at informere .

2. At man ikke allerede i juli 2001 overflyttede til med henblik på smertebehandling.

Nævnets afgørelse af klagenReservelæge A har overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 17. august 2001 på , jf. lægelovens § 6.

Reservelæge B har ikke overtrådt lægeloven ved sin journalføring af behandlingen af den 31. juli 2001 på . Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om det var fremgået af journalen, at han havde bestilt måling af PSA.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 30. juli 2001, at blev indlagt på , med et uklart sygdomsbillede. Man fandt forhøjet basisk fosfatase, og besluttede på denne baggrund at foretage ultralydscanning af øvre del af bughulen.

Nævnet kan oplyse, at forhøjelse af basisk fosfatase typisk kan stamme fra enten leveren eller fra knogleforandringer. Ondartede forandringer i prostata (blærehalskirtlen) kan spredes til knoglerne, og det primære symptom kan være knoglesmerter og forhøjelse af basisk fosfatase. Ved stærk forhøjelse af PSA er sygdommen i reglen spredt til andre organer (metastaser).

Det fremgår af datafil fra Klinisk Biokemisk afdeling, at der blev foretaget blodprøvekontrol den 6. august 2001. Det fremgår af det almindelige laboratorieskema, at der også blev målt PSA. Svaret på PSA blev afgivet på separat skema modtaget den 14. august 2001, og reservelæge A skrev til 3 dage senere, at blodprøverne var normale. Det kan ikke ud fra det foreliggende afgøres, om PSA resultatet var lagt i journalen, da reservelæge A afgav svar. Imidlertid kunne det ses på det almindelige laboratorieskema, at PSA var målt, og nævnet finder, at reservelæge A derfor burde have fremskaffet resultatet.

På denne baggrund finder nævnet, at reservelæge A handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved den 17. august 2001 ikke at have bemærket den stærkt forhøjede blodprøveværdi (PSA), taget den 6. august 2001

.

Reservelæge B har ikke overtrådt lægeloven ved sin journalføring af behandlingen af den 31. juli 2001 på . Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om det var fremgået af journalen, at han havde bestilt måling af PSA, således at det specifikt var fremgået af journalen den 31. juli 2001, at han havde overvejet muligheden for knogleforandringer.