Klager over plastikkirurgiske indgreb på bryster

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 12. oktober 2000 på .

Sagsnummer:

0337625

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2004

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 12. oktober 2000 på <****>.

Hændelsesforløb

Den 19. juni 2000 henvendte sig til overlæge med henblik på en brystreducerende operation.

Den 12. oktober 2000 blev indlagt med henblik på den aftalte operation, som blev foretaget samme dag.

Den 15. oktober 2000 blev udskrevet til hjemmet. Der blev aftalt ambulant kontrol den 23. oktober 2000 og efterfølgende den 6. november 2000 med henblik på fjernelse af tråde (suturer).

Den 15. januar 2001 kom til ambulant 3-måneders undersøgelse hos overlæge . gav da udtryk for, at hun var tilfreds med omfanget af den brystreducerende operation, men at der var en indtrækning ved venstre brystvorte og indsnævringer ved arrene ned fra brystvorterne, som delte brysterne på en uskøn måde. Overlæge aftalte med , at såfremt der ikke skete en væsentlig bedring i løbet af tre måneder, så skulle der foretages en arkorrektion.

Den 26. april 2001 blev undersøgt ambulant af overlæge , og det blev konstateret, at de tidligere fundne problemer fortsat var tilstede. Der blev derfor aftalt tid til forundersøgelse med henblik på en korrigerende operation i juli 2001. Der blev desuden udført endnu en korrigerende operation i september 2002, uden at resultatet blev helt tilfredsstillende for .

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At overlæge ikke opererede med et tilfredsstillende resultat.

Nævnets afgørelse af klagen

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 12. oktober 2000 på .

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at operationsindikationen var velindiceret, og at ikke var overvægtig. Det fremgår desuden af journalen, at hun blev orienteret om de komplikationer, der kunne opstå i forbindelse med en sådan operation.

Det fremgår videre af journalen, at det postoperative forløb var ukompliceret, og at symmetrien samt størrelsen var tilfredsstillende.

Det er nævnets vurdering, at de generende stramninger ved arrene var hændelige komplikationer til den brystreducerende operation, og at overlæge har handlet indenfor normen af almindelig anerkendt faglig standard ved anvendelse af den brystreducerende metode kaldet ad modum Orlando.