Klager inden for neurokirurgi

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af i perioden fra den 14. maj til den 22. juni 2001 på neokirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0337816

Offentliggørelsesdato:

20. december 2004

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 14. maj til den 22. juni 2001 på neokirurgisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb

Den 14. maj 2001 blev opereret af overlæge , neurokirurgisk afdeling, på grund af en forsnævring af rygmarvskanalen ud for 4. lændehvirvel. Ved operationen fandtes svære slidgigtsforandringer mellem rygvirvlerne. Senere samme dag oplyste ifølge journalen, at de tidligere udstrålende smerter var forsvundet. Dagen efter klagede over kvalme, men kunne bevæge sig frit.

Den 16. maj 2001 blev der foretaget kontrolrøntgen af lænderyggen, der viste, at operationen var foretaget på 3. lændehvirvel og ikke på 4. lændehvirvel, hvor forsnævringen befandt sig. Efter yderligere 2 dage havde de samme smerter som tidligere, og da blev udskrevet den 21. maj 2001, blev det aftalt, at hun skulle hasteindkaldes til en re-operation, når såret var helet.

Den 19. juni 2001 blev igen indlagt på neurokirurgisk afdeling, og reopereret den 22. juni 2001. Der blev foretaget kontrolrøntgen den 26. juni 2001, som viste følger efter de to operationer svarende til 3., 4. og 5. lændehvirvel. blev via egen læge henvist til fysiurgisk afdeling, hvor hun blev undersøgt den 4. juli 2001, og hvor man efterfølgende tilbød rehabilitering under indlæggelse. Ved kontrol i neurokirurgisk ambulatorium den 12. juli 2001 var der fortsat muskelsmerter i begge ben og føleforstyrrelser i højre fod. Man mente imidlertid, at generne var muskulære, og at de ville forsvinde af sig selv.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog korrekt undersøgelse og behandling i forbindelse med operation for forsnævring af rygmarvskanalen (spinal stenose) den 14. maj 2001.

Det er anført, at blev opereret på fejlagtigt niveau (3. i stedet for 4. lændehvirvel) og at hun derfor måtte reopereres den 22. juni 2001.

2. At lægerne ikke har fundet grundlag for at indkalde akut til re-operation.

Nævnets afgørelse af klagen

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i perioden fra den 14. maj til den 22. juni 2001 på neokirurgisk afdeling, .

Begrundelse:

Det fremgår af journalen den 14. maj 2001, at overlæge opererede for forsnævring af rygradskanalen i lænden, og at der var indikation for at fjerne hvirvelbuen på 4. lændehvirvel. Overlægen fjernede næstnederste frie hvirvelbue, og han fandt betydelige slidgigtforandringer. Det var vanskeligt at komme til ved operationen, men trykket på nerverødderne blev fjernet, således at nerverødderne kunne følges ud. Overlæge bemærkede, at 5. rod lå ejendommeligt langt tilbage i rygmarvskanalen, men fandt, at lændeskiven var fuldstændig fast og ueftergivelig.

Nævnet kan oplyse, at næstnederste frie hvirvelbue normalt svarer til 4. lændehvirvel.

Det fremgår af journalen den 17. maj 2001, at oplyste, at der var uændrede symptomer, og det fremgår af journalen den 21. maj 2001, at kontrolrøntgen fra den 16. maj 2001 viste, at operationen var foretaget ovenfor det tilstræbte niveau, altså på 3. og ikke 4. lændehvirvelniveau, og overlæge tilbød reoperation, som skulle foretages, så snart ryggen var helet. Det blev aftalt, at skulle komme til kontrol den 6. juni 2001 med henblik på haste-indkaldelse til re-operation. Det fremgår endvidere, at overlægen forventede, at re-operationen kunne foretages i løbet af 2-3 uger.

Det fremgår af journal den 6. juni 2001, at overlæge fandt, at s sår var perfekt helet, og at hun skulle indlægges med henblik på operation den næste uge.

Det fremgår af journalen den 22. juni 2001, at foretog re-operation med fjernelse af hvirvelbuen på 4. lændehvirvel. Desuden blev den øverste del af 5. lændehvirvel fjernet, og der blev bidt godt ud over nerverødderne. Nerverødderne beskrives som værende yderst følsomme.

Nævnet kan oplyse, at der ikke altid opnås det ønskede resultat ved operation for forsnævring af rygradskanalen. Dette kan skyldes, at der kan være konkurrerende årsager til symptomer. Forsnævring i rygradskanalen ses normalt i forbindelse med slidgigt i hvirvelsøjlen. Slidgigten vil efter en operation stadig kunne give anledning til smerter.

Nævnet kan endvidere oplyse, at det ikke er muligt med absolut sikkerhed at bestemme, hvilken hvirvelbue man opererer på. Sikkerheden kan øges ved anvendelse af røntgenundersøgelse under operationen. Dette skal opvejes mod den øgede risiko for betændelse, forlængelse af operationstiden og udsættelse for røntgenstråling, og røntgenundersøgelse anvendes derfor ikke rutinemæssigt. Påvirkning af nerverødderne med følenedsættelse kan forekomme, især hvis rødderne er irriterede og trykkede, uanset hvor forsigtigt indgrebet udføres.

Nævnet kan endelig oplyse, at det beror på et skøn, hvorvidt man foretager reoperationen umiddelbart efter, man har opdaget, at en operation er foretaget på det forkerte niveau, eller om man venter til operationsfeltet er faldet til ro.

Nævnet finder på den baggrund, at overlæge har behandlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard i perioden fra den 10. maj til en 26. juni 2001.