Klage over behandling på skadestue af medicinstuderende og af en sygeplejerske

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske for hans behandling af den 24. juni 2002 på skadestuen på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans udarbejdelse af den instruks for studentervikarer, der var gældende den 24. juni 2002 på skadestuen på .

Sagsnummer:

0338220

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2003

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hans behandling af <****> den 24. juni 2002 på skadestuen på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans udarbejdelse af den instruks for studentervikarer, der var gældende den 24. juni 2002 på skadestuen på <****>.

Hændelsesforløb


Den 24. juni 2002 kl. 9.12 blev indbragt med Falck på skadestuen på , idet han pludselig følte sig dårlig og havde hovedpine.

Kl. 9.45 blev undersøgt af en medicinstuderende, som fandt, at der var tale om forhøjet blodtryk og stress, hvorefter vedkommende udskrev med besked om at gå til egen læge for at få behandling af det forhøjede blodtryk, samt om genhenvendelse ved forværring.

Inden forlod skadestuen, fik han nogle hovedpinepiller af sygeplejerske , der observerede, at blandt andet kastede op.

Et par timer senere blev indbragt dybt bevidstløs, og han afgik ved døden dagen efter på grund af hjerneblødning.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. at den læge, der havde ansvaret for den medicinstuderende forvagt den 24. juni 2002 på skadestuen på , ikke har udvist tilstrækkelig omhu ved delegationen af opgaver til vedkommende og ved udarbejdelsen af instruks.

2. at sygeplejerske ikke gav en korrekt pleje, eller foretog en tilstrækkelig observation, eller tilkaldte læge ved behov den 24. juni 2002 på skadestuen på .

Det er i klagen anført, at sygeplejerske ikke reagerede på s begrundede frygt for en hjerneblødning, eller videregav disse oplysning til en læge, samt at sygeplejerske ikke foretog en korrekt observation af , idet han overså mange symptomer på hjerneblødning.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktOverlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin udarbejdelse af den instruks for studentervikarer, der var gældende den 24. juni 2002 på skadestuen på .

BegrundelseIndledningsvis kan nævnet oplyse, at klager over medicinstuderende ikke er omfattet af nævnets kompetence, men hører under Sundhedsstyrelsens kompetence. Nævnet kan således i sin bedømmelse af sagen ikke tage stilling til den medicinstuderende undersøgelse og behandling, men alene tage stilling til, om den læge, der havde ansvaret for den studerendes behandling, har udvist tilstrækkelig omhu ved delegationen af opgaver til den studerende og ved udarbejdelsen af sin instruks.

Det fremgår af skadejournalen fra den 24. juni 2002, at der blev foretaget en undersøgelse af kl. 9.45, hvor man fandt normale forhold bortset fra smerter i nakken ved beføling, en kropstemperatur på 36,1 og et forhøjet blodtryk (200/100). Den undersøgende person (som var medicinstuderende) tolkede hovedpinen som værende udløst af forhøjet blodtryk og stress, og udskrev med besked om at gå til egen læge med henblik på behandling af det forhøjede blodtryk, samt instruerede om genhenvendelse i skadestuen ved forværring.

Det fremgår af overlæge <***>s udtalelse til sagen, at den pågældende medicinstuderende generelt under sit vikariat på har handlet efter normen for almindelig anerkendt faglig standard. Det fremgår videre af udtalelsen, at det ulykkelige forløb gav anledning til revision af den foreliggende instruks for studentervikarer.

Det fremgår af instruks af 28. februar 2002 om studentervikarer under punkt a), at en student blandt andet skal informere vagthavende bagvagt (som er på stedet) om alle akut indlagte/henviste patienter uden unødig forsinkelse.

I den nye instruks af 1. juli 2002 om medicinske studerende fremgår det, at en medicinstuderende skal rådføre sig med den vagthavende bagvagt eller anden lægekollega, såfremt patienter i skadestuen/modtagelsen påtænkes hjemsendt.

Det er nævnets opfattelse, at instruksen af 28. februar 2002 for studentervikarer var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard. Det er endvidere nævnets opfattelse, at den nye instruks blot er en uddybning af, hvad der var ment med punkt a) i den gamle instruks.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet samlet, at overlæge <***> har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin udarbejdelse af den instruks for studentervikarer, der var gældende den 24. juni 2002 på skadestuen på .

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktSygeplejerske har ikke overtrådt lov om sygeplejersker ved sin behandling af den 24. juni 2002 på skadestuen på .

BegrundelseDet fremgår af ambulancejournalen, at Falck ankom til s bopæl kl. 8.49. Ambulancemandskabet fandt bleg, kold og våd og fandt anledning til at give intravenøs behandling med saltvand og 40% ilt på maske. Der var normal hjerterytme og pupillerne var normale. Blodtryk og puls var normale (systolisk blodtryk omkring 150, puls mellem 60 og 70). Ambulancen kørte til uden udrykning og ankom kl. 9.12.

Det fremgår af klagen, at i skadestuen i ventetiden inden lægens ankomst sagde til sygeplejerske , at han var bange for, at det var en hjerneblødning, og at han havde meget ondt i hovedet.

Det fremgår af sygeplejeske s udtalelse til sagen, at han modtog ved ankomsten til skadestuen, og at han målte blodtryk, puls, temperatur og lyste i øjnene, hvilket han noterede på den foreløbige skadesjournal, som den medicinske forvagt senere fik. Endvidere tilkaldte sygeplejerske en bioanalytiker, og fik taget blodsukker og EKG. Ifølge udtalelsen oplyste til sygeplejerske , at han var nervøs for, at han havde fået en hjerneblødning.

Det fremgår af skadejournalen, at blev undersøgt af en person (medicinstuderende) kl. 9.45, hvor vedkommende blandt andet fandt normale forhold bortset fra smerter i nakken ved beføling, en kropstemperatur på 36,1 og et forhøjet blodtryk (200/100). Det fremgår videre af dette notat, at blev vurderet som vågen, klar og fuldt orienteret i tid, sted og egne data, men noget nervøs. fik ifølge notatet råd om at tage det med ro og genhenvendelse ved forværring.

Ifølge sygeplejerske s udtalelse til sagen ordinerede den medicinstuderende efter sin undersøgelse en kontrol af puls og blodtryk, hvilket han målte og oplyste resultatet til den medicinstuderende.

Det fremgår videre af klagen, at efter at den medicinstuderende var gået, var sygeplejerske på stuen sammen med og familien, indtil de forlod skadestuen. Ifølge klageskrivelsen oplyste , at han havde tiltagende hovedsmerter, og han kastede op, samt havde ufrivillig vandladning. Det fremgår videre af klagen, at fortalte, at det svømmede så underligt for øjnene, hvorefter sygeplejerske gav en hovedpinepille. Endelig fremgår det af klagen, at igen spurgte sygeplejerske om det kunne være en hjerneblødning, men sygeplejerske slog det hen, og blev af familien bragt hjem for at sove.

Det fremgår af sygeplejerske s udtalelse til sagen, at han, efter havde været på toilettet, orienterede den medicinstuderende om situationen, og fik ordineret 1 gram Panodil, samt at han lod ligge lidt, så medicinen kunne virke. Det fremgår videre af udtalelsen, at faldt i søvn, og at han pludselig sagde ”du skal huske at tage bestikket”, og da sygeplejerske spurgte ham, hvad han mente, var han forvirret, troede et øjeblik han var et andet sted, men virkede helt orienteret efter få sekunder. Da forlod skadestuen, anbefalede sygeplejerske ifølge udtalelsen, at skulle sidde på bagsædet med en anden fra familien ved sin side, da han var temmelig forkvalmet.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet samlet ikke anledning til at kritisere sygeplejerske for hans behandling af den 24. juni 2002 på skadestuen på , idet det er nævnets opfattelse, at sygeplejerske foretog relevante observationer og vidregav disse til den medicinstuderende, som var medicinsk forvagt.