Klage over utilstrækkelig skadestuebehandling af fingre (infektion)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hendes behandling af den 18. september 2002 på skadestuen, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0338604

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2003

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hendes behandling af <****> den 18. september 2002 på skadestuen, <****> jf. lægelovens § 6.

HændelsesforløbDen 18. september 2002 henvendte sig på skadestuen, med symptomer på betændelse i højre hånd. Hun var 5 dage tidligere blevet set af egen læge, som havde givet hende en recept på antibiotisk behandling med penicillin, som hun først var påbegyndt samme dag, den 18. september 2002, på grund af tiltagende hævelse og ømhed af 2. finger, højre hånd.

blev på skadestuen undersøgt af læge .

Den 19. september 2002 henvendte til sin egen læge, der fandt højre hånds fingre massivt inficeret med pusansamling og tegn på betændelse i lymfebanerne, og blev herefter henvist til vurdering på ortopædkirurgisk afdeling, , samme dag.

blev den 20. september 2002 opereret på ortopædkirurgisk afdeling, . Ved operationen fandt man flere puslommer omkring håndens bøjesener.

Ved kontrol den 15. oktober 2002 i ortopædkirurgisk ambulatorium, blev det konstateret, at havde bevægeindskrænkning i sit fingerled, der skulle optrænes ved ergoterapi.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At modtog en utilstrækkelig behandling af lægen på skadestuen.

har herved anført, at hun blev sendt hjem fra skadestuen trods tydelige tegn på blodforgiftning i form af røde striber op til overarmen. Endvidere har hun anført, at hendes finger var blå og hævet, og at hævelsen havde bredt sig op på hånden. Endelig har hun anført, at såfremt hun straks var kommet i behandling, kunne den nedsatte bevægelighed i fingeren måske have været undgået.

Nævnets afgørelse af klagenLæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 18. september 2002 på skadestuen, .

BegrundelseAf journalen fremgår, at læge ved sin kliniske undersøgelse fandt, at der var hævelse både i hele højre finger, samt på håndfladesiden udadtil. Endvidere fremgår, at der på fingrene sås flere små sår med skorper. Endelig fandt læge , at havde en temperatur på 37,5 grader.

Det fremgår af journalen, at læge herefter ordinerede sæbevask tre gange dagligt, fortsættelse af den antibiotiske behandling med penicillin 3 gange dagligt, samt kontrol ved egen læge den følgende morgen.

Af læge s udtalelse til sagen af 17. december 2002 fremgår, at hun ved sin kliniske undersøgelse ikke fandt tegn på spredning af betændelsen eller blodforgiftning.

Nævnet kan oplyse, at hævelse i hulhånden kan være tegn på infektion i seneskeden til bøjesenerne, hvilket er en tilstand, der er akut kirurgisk behandlingskrævende.

Nævnet finder herefter, at læge ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen af den 18. september 2002 på skadestuen, .