Klage over indsættelse af brystimplantater på 1000 ml

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af i perioden fra den 16. maj til den 24. oktober 2000 i hans klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0338720

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2003

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 16. maj til den 24. oktober 2000 i hans klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


konsulterede den 16. maj 2000 speciallæge med henblik på indlæggelse af bryst implantater. Størrelsen af disse blev diskuteret, og der blev bestilt to implantater af 1000 ml.

Den 4. oktober 2000 blev operationen udført, og der blev efterfølgende foretaget flere kontroller.

Den 18. oktober var der massiv siven af klar (serøs) væske fra sårene, og der blev foretaget podning.

Speciallæge fandt den 20. oktober 2000, at operationsresultatet var kosmetisk perfekt, men at der var forsinket heling på begge sider. Der var tillige en lille defekt i venstre sår med let siven ved tryk, og speciallæge fandt, at der senere eventuelt ville blive brug for resuturering på venstre side.

Den 24. oktober 2000 konstaterede speciallæge , at der var et millimeter stort hul ind til implantatet på venstre side, og han foreslog nu tre behandlingsmuligheder for .

Den 25. oktober 2000 fik implantaterne fjernet hos en anden speciallæge, som i operationsbeskrivelsen beskrev pus (purulent sekretion) i begge hulrum samt på venstre side 6 kraftige nylonsuturer, som gik ned i bindevævet og bindehinden over ribbensmusklerne.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At speciallæge vurderede, at der var plads til indsættelse af brystimplantater af 1000 ml.

2. At speciallæge ikke skærpede opmærksomheden om risiko for komplikationer set i lyset af dels komplikationer under indgrebet og dels s gentagne efterfølgende henvendelser.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktSpeciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 16. maj og den 4. oktober 2000.

Begrundelse


Den 16. maj 2000 konsulterede speciallæge med henblik på indlæggelse af brystimplantater. Speciallægen anbefalede implantater af en størrelse på 700 ml, men ønskede mod givet råd implantater på en størrelse af 1000 ml.

Den 4. oktober 2000 blev implantater af 1000 ml implanteret, ifølge journalen på sædvanlig vis og uden komplikationer.

Nævnet kan oplyse, at indgreb med endog meget store brystproteser er muligt, og det er kendt, at der er øget komplikationsrisiko i forbindelse med disse indgreb.

Det er nævnets vurdering, at indgrebet må siges at være usædvanligt, og speciallæge har også ved forundersøgelsen tilrådet indlæggelse af mindre proteser, men da insisterede, valgte han alligevel at foretage et indgreb, som han selv havde frarådet.

Nævnet finder, at det ikke fritager for det lægelige ansvar, at man har informeret en patient om komplikationer og frarådet indgrebet.

Det er nævnets vurdering, at situationen ved kosmetisk kirurgi er en helt anden end ved sygdomsbehandling, hvor man kan være nødsaget til at afveje fordele og ulemper.

Det er nævnets vurdering, at lægen må afstå fra at udføre indgrebet, såfremt patienten har ønsker, som lægen ikke mener at kunne honorere på fornuftig vis, frem for at gå på kompromis med hensyn til de risici, man påfører patienten.

Nævnet finder således, at speciallæge burde have afstået fra at foretage operation, såfremt fastholdt sit ønske.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktSpeciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 24. oktober 2000.

BegrundelseOperationen, der blev udført den 4. oktober 2000, forløb ifølge journalen på sædvanlig vis og uden komplikationer. fik efter operationen infektionsforebyggende antibiotisk behandling.

Efterfølgende blev set flere gange i klinikken på grund af mindre sårproblemer. Ved de første postoperative kontroller blev der ikke fundet tegn til infektion, derimod blev der den 10. oktober 2001 konstateret en lille nekrose ved sårranden, men ellers pæne forhold. Den 18. oktober 2000 var der massiv siven af klar serøs væske fra sårene.

Det er nævnets vurdering, at dette burde give anledning til mistanke om infektion.

Den antibiotiske behandling blev ifølge journalen øget.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at speciallæge på dette tidspunkt havde mistanke om infektion.

Der blev endvidere foretaget podning, der ifølge podesvaret viste g-negative stave (Citrobacter freundii).

Nævnet kan oplyse, at denne bakterie ikke i sig selv er sygdomsfremkaldende, men med placering på en protese umuliggør den, at protesen bliver i kroppen.

Nævnet finder derfor, at fundet af denne bakterie i forbindelse med fremmedlegemer må betragtes som værende infektion.

Nævnet kan oplyse, at det ikke altid er muligt at konstatere, hvorvidt der er infektion helt ind til protesen, eller om infektionen eller hudnekrosen blot er overfladisk

Ved besøg to dage senere blev der fundet hudreaktion på plaster, sårene blev fundet noget fugtige, men ellers pæne.

Da der den 24. oktober 2000 blev konstateret hul til protesen på venstre side, blev forelagt flere behandlingsmuligheder, nemlig at udtage implantaterne og holde pause, eller at udtage implantaterne, rense op og derefter sætte dem i igen, eller som forrige mulighed, men blot med isætning af mindre implantater. Speciallæge anbefalede den første mulighed, frarådede den anden og sagde, at den tredje var bedre end den anden.

valgte ifølge journalen udskiftning af protese og forsøg på genanlæggelse af en mindre protese.

Sammenfattende finder nævnet, at speciallæge s observation af blev foretaget i overensstemmelse med normen for anerkendt faglig standard.

Nævnet finder imidlertid, at speciallæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin tilrettelæggelse af den videre behandling, da der blev konstateret hul til protesen. Nævnet finder, at det ikke var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at ville forsøge at indlægge mindre proteser umiddelbart i forbindelse med fjernelse af et sæt inficerede proteser.