Klage manglende behandling og information af praktiserende læge

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes behandling af den 22. november 2001 i sin konsultation.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes information til den 22. november 2001 i sin konsultation.

Sagsnummer:

0338813

Offentliggørelsesdato:

20. september 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> den 22. november 2001 i sin konsultation.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes information til <****> den 22. november 2001 i sin konsultation.

Hændelsesforløbhenvendte sig den 22. november 2001 til læge , idet han dagen før havde fået kraftige smerter bag brystbenet. Han var dagen forinden besvimet og i faldet slog han ryggen samt baghovedet.

Efter forskellige undersøgelser fandt læge , at kunne tage hjem, samt gav råd om genhenvendelse ved f.eks. blandt andet ændret bevisthedsniveau.

Dagen efter blev fundet død på sin bopæl.

Der blev ikke foretaget obduktion.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. at praktiserende læge den 22. november 2001 ikke gav en korrekt behandling, herunder at hun ikke foranledigede ham indlagt til observation for blodprop.

Det er i klagen anført, at læge ikke tog højde for hans symptomer og hans CPR værdi, og ikke tog tilstrækkelig med blodprøver.

2. at praktiserende læge ikke gav korrekt information om forholdsregler, idet hun ikke fortalte, at han skulle slå alarm, hvis han fik feber.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunktPraktiserende læge har ikke overtrådt lægeloven eller lov om patienters retsstilling ved sin behandling og information af den 22. november 2001.

BegrundelseDet fremgår af journalen, at den 22. november 2001 henvendte sig til læge, idet han dagen forinden efter slibearbejde havde haft kraftige smerter bag brystbenet, og var besvimet, samt var faldet og havde slået ryggen og baghovedet. Det fremgår videre af notatet, at han siden da havde været fortumlet, haft hovedpine og ubehag i brystet, men at han havde det bedre på undersøgelsesdagen.

Videre fremgår det af journalen, at læge lyttede til hjerte og lunger med stetoskop, og at hun ikke fandt noget unormalt ved disse undersøgelser. Ved sin objektive undersøgelse fandt læge et stort mærke på venstre side af ryggen. Blodtrykket blev målt til 110/80.

Endvidere fremgår det af journalen, at der blev taget prøver, herunder en EKG undersøgelse (hjertediagram). EKG undersøgelsen viste normale forhold, og der blev aftalt urin- og blodkontrol til ugen efter. Det fremgår videre af journalen, at havde spørgsmål om impotens og at han ville overveje mulighederne for behandling af dette, samt at urinundersøgelsen viste blod i urinen.

Det fremgår af laboratorieskemaet, at blodprocenten var 8,3 (normal), blodsukkeret 6,7 (normal) og CPR 39 (noget forhøjet).

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at hun ved den objektive undersøgelse fandt noget bleg med en regelmæssig puls på 76. Læge informerede ifølge udtalelsen om, at undersøgelserne ikke viste tegn på, at der havde været en blodprop i hjertet, men hvis han fik det dårligt igen, skulle der selvfølgelig reageres på det. Det fremgår videre af udtalelsen, at læge for så vidt angik slaget i hovedet informerede om faretegn, der skulle reageres på, f.eks. hovedpine, opkast eller ændret bevidsthed.

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at hun tolkede blodet i urinen som følge af slaget mod nyren, og anbefalede kontrol af dette.

Det er nævnets opfattelse, at de symptomer, som havde den 21. november 2001 bør lede tanken hen på hjertesygdom forårsaget af åreforkalkning, hvilket læge efter nævnets opfattelse var opmærksom på.

Nævnet kan oplyse, at hjertesygdom forårsaget af åreforkalkning i hjertets kranspulsåre (angina pectoris, eller blodprop) typisk vil vise sig ved smerter midt i brystet med udstråling til en eller begge arme, eventuelt hals, og patienten vil være alment påvirket. Hjertediagram vil som hovedregel udvise typiske forandringer. Det er nævnets opfattelse, at ved begrundet mistanke om hjertesygdom bør en sådan patient indlægges uden unødig forsinkelse.

Det er nævnets opfattelse, at de symptomer, som havde den 21. november 2001 kunne være forenelig med hjertesygdom, men de var ikke entydige og nævnet har lagt vægt på, at på undersøgelsestidspunktet kun fremtrådte lettere påvirket og at den ledsagende blodprøve var forenelig med en ikke behandlingskrævende infektionssygdom (f.eks. begyndende influenza). Den objektive undersøgelse afslørede efter nævnets opfattelse ikke tegn på alvorlig sygdom, og det ledsagende hjertediagram var efter nævnets vurdering normalt.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet derfor samlet, at læge har behandlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard den 22. november 2001, og at hun informerede ham i overensstemmelse med lov om patienters retsstilling.