Klager over diagnostik af brystkræft

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 6. juni 2002 i konsultationen, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 3. juni 2002 på .

Sagsnummer:

0338816

Offentliggørelsesdato:

20. december 2004

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Røntgen (radiologi), Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 6. juni 2002 i konsultationen, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 3. juni 2002 på <****>.

Hændelsesforløb

Den 28. maj 2002 henvendte sig til praktiserende læge , da hun havde mærket en knude i venstre bryst. Læge mente på baggrund af sin undersøgelse af , at der var tale om en godartet kirtelknude. Læge henviste dog til en mammografiundersøgelse på .

Ovennævnte undersøgelser blev udført af speciallæge den 3. juni 2002 på . Speciallægen mente, at der mest sandsynlig var tale om en godartet bindevævsknude, men anbefalede henvisning til mammakirurgisk klinik på til nærmere undersøgelse.

Den 6. juni 2002 konsulterede igen læge , som fandt, at der var tale om godartede forandringer, og at planen var at se tiden an.

Den 3. oktober 2002 henvendte sig igen til læge på grund af smerter i venstre bryst med udstråling til armhulen, hvorefter læge henviste hende til mammakirurgisk klinik på . En undersøgelse viste, at der var tale om kræft med spredning til lymfeknuder i armhulen, og den 4. november 2002 fik fjernet venstre bryst og lymfeknuder i armhulen.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At lægerne på i maj/juni 2002 ikke opdagede og beskrev, at havde en ondartet knude i brystet

Klageren har herved anført, at lægerne på i et journalnotat fra den 31. oktober 2002 beskrev, at der var stor mistanke om, at knuden i brystet, på grund af dens udseende, var ondartet.

2. At læge ikke allerede i juni 2002 henviste til behandling hos en speciallæge/et sygehus med henblik på udtagelse af en biopsi efter at have set røntgenbillederne fra

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 3. juni 2002 på .

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at den 3. juni 2002, på foranledning af sin praktiserende læge, fik foretaget en klinisk mammografi (udvendig undersøgelse, mammografi og supplerende ultralydsscanning) på , idet hun havde følt en knude i venstre bryst. Mammografien blev foretaget og vurderet af speciallæge , som fandt, at mammografiundersøgelsen viste moderat fibroadenomatose (godartede forandringer) med spredte småforkalkninger i både højre og venstre bryst, samt en mere lokaliseret gruppe af svagt tegnede mikroforkalkninger kl. 3-4 i venstre bryst. Der var ingen sikker knudedannelse. Ved ultralydsscanningen fandtes, modsvarende den følte knude, en 6 mm stor, lidt uskarpt afgrænset, ekkofattig proces med forkalkninger, som formentlig, men dog ikke sikkert, drejede sig om et fibroadenom (godartet bindevævsknudeknude).

Det er nævnets vurdering, at billederne viser et område med en gruppe svagt tegnede mikroforkalkninger i venstre bryst, men der kan efter nævnets opfattelse ikke mammografisk afgrænses nogen knudedannelse.

Nævnet finder således, at speciallæge s vurdering af mammografiundersøgelsen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår videre af journalen, at speciallæge på baggrund af disse ikke sikkert godartede mammografiske/ultralydsmæssige fund, i sin røntgenbesvarelse til den praktiserende læge anbefalede, at blev undersøgt nøjere på mammakirurgisk klinik på , blandt andet med henblik på en vurdering af billederne og udtagelse af biopsi (nåleprøve).

Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at Sundhedsstyrelsen i vejledning af 25. oktober 1999 anbefaler, at man ved mistanke om brystkræft (f.eks. følelig knude i brystet), følger princippet for såkaldt triple-diagnostik, som er en kombination af udvendig brystundersøgelse, mammografi, eventuelt suppleret med ultralydsscanning samt biopsi (nåleprøve). Der skal altid tages en nålebiopsi fra en følelig eller mammografisk synlig knude, med mindre ultralyd med sikkerhed viser, at det drejer sig om et fibroadenom eller en cyste. Sundhedsstyrelsen anbefaler ligeledes, at brystkræftudredning ikke foregår i speciallægepraksis. Patienter med symptomer på brystkræft bør henvises direkte til et sygehus med et integreret diagnostisk system for brystkræftudredning, hvor forløbsansvaret er entydigt fastlagt. Kun patienter med vage eller ukarakteristiske symptomer bør udredes hos praktiserende radiolog.

Nævnet finder således samlet, at speciallæge behandlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard den 3. juni 2002.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 6. juni 2002 i konsultationen.

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at den 28. maj 2002 konsulterede læge efter at have følt en lille og øm knude i venstre bryst. Lægen foretog en undersøgelse af begge bryster og henviste til supplerende røntgen- og ultralydsundersøgelse af brysterne (mammografi) på .

Det fremgår af beskrivelsen af ovennævnte undersøgelse fra den 3. juni 2002, at speciallæge ikke var helt sikker på, at der var tale om godartede forandringer, hvorfor speciallægen i beskrivelsen tilrådede praktiserende læge at henvise til videre undersøgelse på mammakirurgisk klinik på .

Det fremgår af journalen, at læge ved en konsultation den 6. juni 2002 vurderede, at der var tale om fibroadenomatose. Læge vurderede herefter, at biopsien på det foreliggende grundlag kunne udskydes i en kort observationsperiode. Lægen rådgav derfor om at se an i en kort periode (”…evt. kontrol efter afsluttet menstruation”). Der blev efter det foreliggende ikke aftalt eller tilrådet en specifik dato for denne kontrol.

Det er nævnets vurdering, at skulle have været henvist til yderligere undersøgelser den 6. juni 2002 eller kort tid herefter, idet mammografiundersøgelsen ikke blev beskrevet som entydigt godartet, og den undersøgende speciallæge endvidere specifikt anbefalede yderligere undersøgelser på mammakirurgisk klinik på .

Nævnet finder således, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at læge den 6. juni 2002 undlod at aftale en specifik dato eller periode, inden for hvilken, der skulle foretages en opfølgende kontrol.