Klage over, at klinisk tandtekniker fremstillede delprotese til underkæben på egen hånd

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere klinisk tandtekniker i forbindelse med hendes behandling af i perioden fra den 2. september til den 30. oktober 2002, jf. tandteknikerlo-vens § 6.

Sagsnummer:

0339001

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2003

Faggruppe:

Kliniske tandteknikere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere klinisk tandtekniker <****> i forbindelse med hendes behandling af <****> i perioden fra den 2. september til den 30. oktober 2002, jf. tandteknikerlo-vens § 6.

HændelsesforløbDen 2. september 2002 var hos klinisk tandtekniker med henblik på at få en delprotese til overkæben. Der blev udarbejdet en hen – og tilbagevisningsblanket til tandlæge med konstruktionsforsalg til protesen og taget aftryk.

Den 4. september 2002 henvendte sig til tandlægen, som klinisk tandtekniker havde henvist hende til, da hun havde ondt i venstre side af overkæben. +6 (første store kindtand i venstre side af overkæben) var meget løs og blev trukket ud. Tandlægen foreslog klinisk tandtekniker , at 7 – ( anden store kindtand i højre side af underkæben) også blev trukket ud.

Den 5. september 2002 journalførte klinisk tandtekniker , at der var tabt en bro i underkæben, og der blev udarbejdet en hen – og tilbagevisningsblanket til tandlægen med henblik på en delprotese til underkæben og behandling af to tænder, der indgik i broen. Samme dag blev – 2 (anden fortand i venstre side af underkæben), 3 – ( hjørnetanden i højre side af underkæben) og 7 – trukket ud.

Den 11. september 2002 blev der taget første og andet aftryk til underprotesen. Den 23. september 2002 blev der taget sammenbid, og den 25. september 2002 blev tandopstillingen prøvet. Den 1. oktober 2002 blev proteserne indsat.

Den 21.oktober 2002 henvendte sig til klinisk tandtekniker , da hun ifølge journalmaterialet havde ondt i 3 – (hjørnetanden i højre side af underkæben). Det drejede sig formentlig om 4 – (den første lille kindtand i højre side af underkæben), da 3 – tidligere var blevet trukket ud. blev henvist til undersøgelse hos tandlægen. Samme dag blev 4 – trukket ud hos tandlægen.

Den 28. oktober 2002 blev der taget første og andet aftryk til ny underprotese. Den 29. oktober 2002 blev tandopstillingen prøvet, og den 30. oktober 2002 blev den nye underprotese indsat.

I januar 2003 henvendte sig til sin ”gamle ” tandlæge, der ifølge sin udtalelse sleb på begge proteser,

KlagenDer er klaget over følgende:

• At underprotesen er ubrugelig.

Nævnets afgørelse af klagenKlinisk tandtekniker har overtrådt tandteknikerlovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 2. september til den 30. oktober 2002.

BegrundelsePatientklagenævnet har lagt vægt på, at det ikke har været muligt at afholde syn og skøn over de indklagede proteser.

Nævnet finder derfor på det foreliggende grundlag ikke mulighed for at udtale kritik af selve proteserne.

Nævnet har lagt vægt på, at underprotesen var en delprotese.

Nævnet kan oplyse, at i henhold til bekendtgørelse nr. 352 af 16. maj 2001, om afgrænsning af kliniske tandteknikeres virksomhedsområde, § 1, skal kliniske tandteknikeres behandling med aftagelige delvise tandproteser foretages i fællesskab med en tandlæge. Forud for behandlingen skal den kliniske tandtekniker henvi-se patienten til undersøgelse og forbehandling af tænder, mund og kæber hos en tandlæge.

Nævnet kan oplyse, at den kliniske tandtekniker almindeligvis udfylder en såkaldt hen – og tilbagevisnings-blanket til tandlægen med et forslag til delprotesens konstruktion. Når tandlægen har undersøgt og eventuelt behandlet de resterende tænder og godkendt protesens konstruktion, underskriver og returnerer han hen – og tilbagevisningsblanketten til den kliniske tandtekniker, der først nu må påbegynde behandlingen.

Nævnet har lagt vægt på, at der på klinisk tandtekniker s hen – og tilbagevisningsblanket af den 5. september 2002 ikke er nogen optegning med forslag til underprotesens konstruktion eller anden dokumen-tation i journalmaterialet for, at underprotesen blev konstrueret i samarbejde med en tandlæge.

Nævnet har bemærket, at tandlægen på hen – og tilbagevisningsblanketten har sat kryds i rubrikken ” behandling kan iværksættes”.

Det er imidlertid nævnets opfattelse, at tandlægens ”godkendelse” på hen – og tilbagevisningsblanketten skal omfatte en godkendelse af delprotesens konstruktion.

Det er nævnets opfattelse, at klinisk tandtekniker burde have optegnet et forslag til underprotesens konstruktion, da hen – og tilbagevisningsblanketten blev sendt til tandlægen. Ved at undlade dette, fremstillede hun underprotesen på egen hånd.

Nævnet finder anledning til kritik af klinisk tandtekniker s behandling af , for så vidt angår delprotesen til underkæben.