Klage over manglende penicillinbehandling forinden operation af insulinkrævende patient

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme og speciallæge i øjensygdomme for deres behandling af den 19. og 20. september 2002 på øjenklinikken i .

Sagsnummer:

0339027

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2003

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> og speciallæge i øjensygdomme <****> for deres behandling af <****> den 19. og 20. september 2002 på øjenklinikken i <****>.

Hændelsesforløbvar siden 1987 blevet tilset på øjenklinikken i med henblik på løbende vurdering af komplikationer til hans sukkersyge. Synet på højre øje blev gradvist mere sløret på grund af udvikling af grå stær, og blev derfor tilbudt operation for grå stær på højre øje. Det blev således aftalt, at den 20. september 2002 skulle opereres på øjenklinikken.

Dagen før operationen, den 19. september 2002, blev indkaldt til sikkerhedstjek forinden operationen, og undersøgelsen blev udført af speciallæge . På dette tidspunkt var påbegyndt behandling i form af øjendråber, der indeholdt antibiotika. Ved forundersøgelsen var der ikke tegn på betændelse.

Den 20. september 2002 blev opereret af speciallæge . I forbindelse med operationen blev der anvendt skyllevæske tilsat to antibiotika, Vancomycin og Garamycin. Herudover blev der givet øjendråber i form af Spersadex Comp, som herefter selv skulle behandle sig med 3 gange om dagen i 3 uger.

Den 21. september 2002 blev undersøgt af speciallæge , der ikke fandt tegn på betændelse.

Den 23. september 2002 konsulterede speciallæge , som konstaterede indvendig betændelse i øjestenen (endoftalmitis) og indlagde akut på øjenafdelingen, . På sygehuset blev der samme dag foretaget en operation med fjernelse af øjestenen. Ved dyrkning konstateredes infektion med Pseudomonas bakterier. blev sat i behandling med antibiotika og blev udskrevet den 28. september 2002. Ved operationen mistede synet.

Den 6. november 2002 blev genindlagt på øjenafdelingen og fik i lokalbedøvelse foretaget fjernelse af hele højre øje.

Klagen


Der er klaget over følgende:


• At speciallæge i øjensygdommme ikke foretog en korrekt behandling af s øje i forbindelse med operationen.

Det er herved anført, at operationen medførte betændelse i øjet, hvorved mistede synet. Det er endvidere anført, at har insulinkrævende sukkersyge, hvorfor han formentlig burde have fået penicillin i forbindelse med operationen for at forebygge infektion.

Nævnets afgørelse af klagenSpeciallæge i øjensygdomme og speciallæge i øjensygdomme har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af den 19. og 20. september 2002 på øjenklinikken i .

BegrundelseDet fremgår af journalen, at dagen før operationen, den 19. september 2002, blev tilset af speciallæge , og ifølge speciallæge s udtalelse til sagen, var forinden påbegyndt antibiotikabehandling i form af øjendråber indeholdende Kloramphenikol. Ved forundersøgelsen var der ikke tegn på infektion.

Nævnet kan oplyse, at Kloramphenikol er det stof, der har den mest “bredspektrede” virkning, det vil sige slår flest mulige bakterietyper ihjel.

Videre fremgår det af journalen, at den 20. september 2002 blev opereret af speciallæge , og ifølge udtalelsen til sagen forløb operationen uden komplikationer. I forbindelse med operationen blev der anvendt skyllevæske tilsat to antibiotika, Vancomycin og Garamycin, og ved operationens afslutning blev der givet øjendråber i form af Spersadex Comp, som herefter selv skulle behandle sig med 3 gange om dagen i 3 uger.

Nævnet kan oplyse, at infektion med bakterier i øjets indre (endophthalmitis), efter operation for grå stær er en yderst alvorlig komplikation, der selv ved hurtig og faglig optimal behandling indebærer en høj risiko for tab af synet. Heldigvis optræder denne komplikation meget sjældent. Infektion efter grå stær operation kan forårsages af mange forskellige typer af bakterier, hvis følsomhed over for de bakteriedræbende og hæmmende lægemidler, antibiotika, er meget varierende. Det almindeligst benyttede antibiotikum, penicillin, er f. eks. uhyre effektivt imod streptokok-bakterier, mens det er aldeles uvirksomt imod flere, i vore tarme eller urin almindeligt forekommende bakterieslægter, blandt andet den særligt aggressive bakterie pseudomonas, som i s tilfælde konstateredes som årsagen til den ødelæggende endophthalmitis. På baggrund heraf er det ikke kutyme at forbehandle patienter, der skal opereres i øjnene, med penicillin.

Nævnet kan videre oplyse, at for så vidt angår særligt udsatte personer, f. eks. immunsvækkede, og hvor der er en begrundet mistanke om, at en bestemt type bakterier vil kunne spredes til øjet andetsteds fra i kroppen, vil man specifikt behandle (profylaktisk) nogle døgn forinden den planlagte operation med netop dét antibiotikum, der vides at være særligt virksomt herimod.

Det er nævnets opfattelse, at personer med ukompliceret diabetes, som , ikke kan betegnes som særligt udsatte for at udvikle endophthalmitis efter en øjenoperation, idet man ikke videnskabeligt har kunnet dokumentere gavn af forebyggende, systemisk antibiotisk behandling.

Endelig kan nævnet oplyse, at en anden væsentlig begrundelse imod at give udbredt forebyggende, systemisk behandling med antibiotika er det forhold, at lægemidler i blodet optages langt trægere i øjet (og hjernen) sammenlignet med andre af kroppens organer og væv. Der må derfor gives væsentlig højere doser end sædvanligt, og det øger risikoen for bivirkninger betydeligt. Sammenlignet med den mikroskopiske risiko for at rammes af endophthalmitis vil det derfor ikke være acceptabelt at udsætte mange patienter for risiko for bivirkning ved operation for grå stær. F. eks. kan gentamycin give alvorlige skader på hørelsen og nyrerne i den dosering, der er nødvendig for med sikkerhed at kunne forebygge infektion med Pseudomonas.

Nævnet finder herefter, at speciallæge og speciallæge ved deres behandling af den 19. og 20. september 2002 har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, idet der blev iværksat forebyggende behandling med antibiotiske øjendråber, der indeholder stoffet kloramfenikol. Herefter sikrede man sig en operationen med den størst mulige hygiejne, blandt andet ved i så vid udstrækning som muligt at benytte sterilt éngangsudstyr.