Klage over fejlvisitation i forbindelse med blærekræft

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrerende overlæge for hans behandling af den 21. maj 2001 på urologisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0339206

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2003

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrerende overlæge <****> for hans behandling af <****> den 21. maj 2001 på urologisk afdeling, <****> , jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb


Den 10. maj 2001 blev henvist af egen læge til urologisk afdeling, , idet hun flere gange havde haft blod i vandet, og lægen ved kikkertundersøgelse af blæren havde fundet en lille polyp. Egen læge havde forinden henvisningen foranlediget røntgenundersøgelse af nyrer og blære.

På baggrund af henvisningen og resultatet af røntgenundersøgelse af nyrer og blære vurderede administrerende overlæge , at der ikke var mistanke om blærekraft med lokal spredning (invasiv), hvorfor blev sat på venteliste til polypfjernelse.

I de følgende måneder frem til oktober 2001 rykkede og egen læge flere gange for indlæggelse og behandling.

Den 17. oktober 2001 blev indlagt, og der blev påvist invasiv blærekræft, som viste sig at have spredt sig til lungerne. Hun blev derfor henvist til kemoterapeutisk behandling.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at den visiterende læge ikke var tilstrækkelig omhyggelig ved vurdering af henvisningen.

Det er herved anført, at skulle have været indkaldt akut. Det er endvidere anført, at i starten af april 2001 blev henvist på grund af en svulst, samt at hun først blev indkaldt til undersøgelse i oktober 2001.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktAdministrerende overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 21. maj 2001.

BegrundelseDet fremgår af henvisningen af 10. maj 2001 til , at havde haft blod i urinen flere gange. Egen læge havde foretaget kikkertundersøgelse af blæren (cystoskopi), hvor der blev fundet en lille polyp.

Nævnet kan oplyse, at det ikke er muligt ved cystoskopi alene at afgøre, om en foreliggende tumor i blæren er godartet eller ondartet. Dette gælder især med den beliggenhed af tumoren, der var oplyst i henvisningen.

Det er nævnets opfattelse, at røntgenundersøgelse med kontrast (i.v.urografi) ikke er egnet til at diagnosticere en blæretumor (20 – 30 % overses ved denne undersøgelse) eller til at afgøre, om en blæretumor er godartet eller ondartet. Videre er det nævnets opfattelse, at dette alene kan afgøres ved prøvetagning (biopsi) af blæretumoren, helst foretaget i fuld bedøvelse for at kunne udtage repræsentativt materiale, og denne undersøgelse bør gennemføres inden for et tidsrum på 1-2 måneder, hvis sygdommens natur ikke er kendt.

På denne baggrund finder nævnet, at administrerende overlæge burde have indkaldt til undersøgelse og behandling på et tidligere tidspunkt, herunder indlæggelse til endelig vævsdiagnostik inden for 1 – 2 måneder eller henvist til et andet hospital.