Klage over manglende iværksat akut behandling som følge af brystsmerter

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af i perioden fra den 3. juni til den 16. juli 2002 i hans klinik.

Sagsnummer:

0339518

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2003

Speciale:

Hjerte- og kredsløbssygdomme, medicinske (kardiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 3. juni til den 16. juli 2002 i hans klinik.

Hændelsesforløbblev henvist til speciallæge af egen læge på grund af daglige anfald af trykkende smerter i venstre side af brystet med udstråling til hals, kæbe og venstre arm.

Ved første undersøgelse den 3. juni 2002 ved speciallæge blev der fundet indikation for gennemførelse af en belastningstest under optagelse af elektrokardiogram (arbejds- EKG), hvilket blev planlagt til den 11. juni 2002. Ved testen opgav ved en belastning på 125 watt på grund af almen udmattelse, men ingen brystsmerter.

Der blev herefter startet behandling med Selozok 25 mg dagligt i en uge, herefter 50 mg dagligt samt Magnyl. Samtidigt blev der sendt henvisning til røntgenundersøgelse af hjertets kar (KAG), og der blev planlagt opfølgende kontrol den 16. juli 2002.

Ved kontrollen den 16. juli 2002 var symptomerne uændrede, og der var god effekt af anfaldsbehandlingen. Der blev iværksat supplerende behandling og planlagt opfølgende kontrol den 7. oktober 2002, hvor resultatet af den ordinerede undersøgelse kunne forventes at foreligge.

Den 10. august 2002 blev indlagt via lægeambulancen efter hjertestop i hjemmet. Genoplivning lykkedes, og akut røntgenundersøgelse af kranspulsåren (koronararteriografi) viste blodprop i et af hjertets kar (trombotisk læsion af ramus descendens anterior). Efterforløbet var præget af hjerneskade, og afgik ved døden den 1. november 2002, uden at der havde været neurologisk fremgang.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at speciallæge begik fejl, idet han ikke iværksatte akut undersøgelse eller behandling.

Nævnets afgørelse af klagenSpeciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i perioden fra 3. juni til den 16. juli 2002

BegrundelseVed første konsultation hos speciallæge havde gennem ca. en måned haft anfaldsvise brystsmerter med udstråling til hals, kæbe og venstre arm.

Nævnet kan oplyse, at disse symptomer kan være forenelige med anfaldsvis iltmangel i hjertet (angina pectoris) på grund af forsnævringer i kranspulsårerne som følge af åreforkalkningsforandringer.

Speciallæge foretog ifølge journalen undersøgelse, der viste normalt blodtryk, puls, hjertestetoskopi samt EKG. Der blev konstateret let forhøjet serumkolesterol på 5,7.

Ifølge journalen planlagde speciallæge på grund af symptomernes karakter gennemførelsen af en arbejds- EKG.

Det er nævnets vurdering, at speciallæge foretog en relevant undersøgelse og reagerede relevant på det oplyste samt det ved undersøgelsen konstaterede.

Belastningstesten blev udført den 11. juni 2002, og testen viste ifølge journalen et tilfredsstillende belastningsniveau. stoppede testen ifølge journalen på grund af udmattelse og ikke på grund af brystsmerter.

Det er nævnets vurdering, at testen viste beskedne forandringer, som ikke entydigt pegede på (var konklusive for) forbigående iltmangel i hjertet (myokardieiskæmi).

Ifølge journalen fastholdt speciallæge på trods af dette på baggrund af s symptomer sin mistanke om, at hendes symptomer kunne være forenelige med angina pectoris, hvorfor han satte hende i anfaldsforebyggende behandling med Selozok (betablokker) og i anfaldsbehandling med Nitroglycerin. Herudover ordinerede han acetylsalicylsyre (hjertemagnyl), og der blev udfærdiget henvisning til gennemførelse af kranspulsåreundersøgelse (koronararteriografi) på sygehus.

Der er nævnets vurdering, at der blev iværksat relevant behandling.

Det er videre nævnets vurdering, at der på baggrund af det foreliggende forløb med anfaldsvise brystsmerter og positiv effekt af nitroglycerin, men negativt resultat af gennemført arbejds-Ekg, hvor der ikke viste sig brystsmerter eller tegn på myokardieiskæmi, ikke var indikation for umiddelbar henvisning til koronararteriografi.

Nævnet kan oplyse, at der ved umiddelbar henvisning her forstås udførelse af koronararteriografi inden for få dage efter erkendelse af symptomerne.

Sammenfattende finder nævnet, at speciallæge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af .