Klage over operation for poser under øjnene

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi for hendes behandling af den 28. juni 2002 i hendes klinik, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi for hendes information af i forbindelse med behandlingen den 28. juni 2002 i hendes klinik.

Sagsnummer:

0339529

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2003

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi <****> for hendes behandling af <****> den 28. juni 2002 i hendes klinik, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi <****> for hendes information af <****> i forbindelse med behandlingen den 28. juni 2002 i hendes klinik.

Hændelsesforløbkonsulterede den 16. april 2002 speciallæge i plastikkirurgi med henblik på en operation for poser under øjnene.

blev opereret den 28. juni 2002. Trådene blev fjernet den 1. juli 2002, og der blev aftalt kontrol et halvt år senere, idet det endelige operationsresultat først kunne vurderes på dette tidspunkt.

henvendte sig den 17. juli 2002 til speciallæge , fordi hun mente, at arrene efter indgrebet var meget tydelige, og idet der var kommet nogle ” kugler” i dem.

Speciallæge fandt, at operationsarret på højre side stadig var lidt markant, og at arrene lå en anelse lavt, men anførte på ny, at der skulle gå længere tid, før det endelige operationsresultat kunne vurderes.

kontaktede den 19. august 2002 telefonisk speciallæge , fordi hun syntes, at arrene på nedre øjenlåg var meget tydelige og skæmmende. Hun fandt operationsresultatet uacceptabelt og afbrød samarbejdet med speciallæge .

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At der blev begået fejl ved indgrebet, idet snittet blev placeret langt nede under øjnene.

2. At ikke forud for indgrebet fik tilstrækkelig information herom. har anført, at hun ikke fik oplyst, at snittet ville blive placeret så langt nede på kinden.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunktSpeciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 28. juni 2002.

Speciallæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information til forud for behandlingen den 28. juni 2002.

Begrundelsefik ifølge journalen ved forundersøgelsen den 16. april 2002 mundtlig orientering om indgrebet, som skulle foregå i lokalbedøvelse, og om efterbehandlingen og eventuelle komplikationer, samt en skriftlig information om øjenlågsoperationsteknik, som hun skriftligt bekræftede at have modtaget, læst og forstået indholdet af.

Af den udleverede skriftlige information fremgår, at snittet vil blive lagt således, at arret senere kommer til at ligge i en af de naturlige folder, man har på øjenlåget og vil ligge nedenfor vipperne ved de nedre øjenlåg.

Nævnet kan oplyse, at operation for slappe nedre øjenlåg kan foretages på flere forskellige måder afhængig af tilstanden. Når tilstanden er betinget af slap hud og slapt bindevæv med udposning af øjenhulens fedtvæv (såkaldt poser under øjnene) foretages som regel en åbning af huden 1-2 mm under rækken af øjenvipper eventuelt forlænget opad-udad i en af de fine rynker i udvendige øjenkrog. Huden underskæres og overskydende hud fjernes. Øjenlågsmuskulaturen gennembrydes, og man kan herefter fjerne udposende fedtvæv. Sammensyningen foretages med fin tråd som fjernes efter få dage. Arrene bliver som regel upåfaldende efterhånden som tiden går (½-1 år).

Nævnet finder ikke anledning til kritik af speciallæge for den forud for operationen givne information.

I forbindelse med operationen den 28. juni 2002 åbnede speciallæge huden på nedre øjenlåg knap 1 cm fra øjenkanten, altså længere nede under vippekanten, end hvad der fremgår af den skriftlige information, og hvad der således var aftalt.

Der fremgår ikke af journalen oplysninger om årsagen hertil.


Det er på baggrund af de foreliggende fotografier nævnets vurdering, at arrene er placeret rigtigt i forhold til lokaliteten, hudspændingen og hudens rynkelinier, og at arrene med den placering, de nu har, vil være mere synlige end ved en placering ganske tæt på øjenlågsranden.


Speciallæge anfører i sin udtalelse til sagen, at arrene ligger en anelse længere nede end de omtalte få millimeter under nederste øjenvipper.

Sammenfattende finder nævnet anledning til kritik af speciallæge for den gennemførte operation, idet arrene efter indgrebet har fået en usædvanlig placering.