Klage over vagtlæges behandling af 55-årig mand med nyopståede hjertesmerter

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 14. september 2002 i vagtlægekonsultationen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0339901

Offentliggørelsesdato:

20. december 2003

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 14. september 2002 i vagtlægekonsultationen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 14. september 2002 henvendte , der havde smerter i brystet med udstråling til hals og kæbe, sig sammen med sin ægtefælle til lægevagtsklinikken, .

Vagtlæge , som undersøgte , opfattede symptomerne som fremkaldt af nyopstået hjertekrampe. blev behandlet med nitroglycerinspray, og bedt om at henvende sig til egen læge med henblik på videre undersøgelse med blandt andet arbejds-EKG.

Den 23. september 2002 døde af en blodprop i hjertet.

KlagenDer er klaget over følgende:

• at vagtlæge ikke undersøgte og behandlede korrekt i forbindelse med, at han havde smerter i brystet.

Det er herved blandt andet anført, at vagtlæge mente, at det kunne dreje sig om enten angina pectoris eller en blodprop, og at lægen gav et pust nitroglycerin uden nogen effekt.

Nævnets afgørelse af klagen


Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 14. september 2002 i vagtlægekonsultationen, .

BegrundelseDet fremgår af journalen, at ved undersøgelsen den 14. september 2002 i vagtlægekonsultationen havde trykken, vekslende med smerter bag brystbenet (retrosternalt), som tidligere havde strålet ud til hals og kæbe, hvilke sidste symptomer imidlertid spontant var svundet.

Ifølge journalen fandt vagtlæge ved den kliniske undersøgelse normale forhold i hjertet og lungerne (st.p & st.c.: i.a), men at blodtrykket var for højt (180/100), samt at der omgående var effekt efter indtagelse af nitroglycerin.

Patientklagenævnet finder på denne baggrund ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at ikke have effekt af behandling med nitroglycerin.

Det fremgår videre af journalen, at s almentilstand var upåvirket, og at han havde varm og tør hud, samt at han blev tilrådet at gå til egen læge blandt andet med henblik på at få foretaget et arbejds-EKG.

Vagtlæge anfører i sin udtalelse til sagen, at han, da s tilstand var upåvirket, vurderede, at havde hjertekrampe på grund af det blodtryk, og at han blev yderligere støttet i denne opfattelse, fordi nitroglycerin hjalp med det samme.

Patientklagenævnet kan oplyse, at brystsmerter med eller uden udstråling til hals og / eller arme (hyppigst venstre) er tegn på manglende ilttilførsel til hjertet. Det kan dreje sig om nedsat blodtilførsel, hvilket kan forårsage hjertekrampe (angina pectoris), eller helt ophørt blodforsyning på grund af en blodpropdannelse. Årsagen er åreforkalkning.

Nævnet kan endvidere oplyse, at smerterne ved stabil hjertekrampesygdom opstår og forsvinder, forværres eller fremprovokeres af fysisk anstrengelse, og svinder ved hvile eller brug af nitroglycerin. Tilstanden kræver ikke nødvendigvis akut indlæggelse, men patienten skal undersøges med bl.a. EKG, arbejdstest, blodtryksmåling, cholesterolmåling og eventuelt kontrastundersøgelse af hjertets blodforsyning. Patienter, som har konstante smerter i brystet eller forværring fra velkendte symptomer eller nyopståede brystsmerter bør indlægges akut for at udelukke blodpropdannelse i hjertet (infarkt).

Da der i denne aktuelle sag var tale om nyopståede brystsmerter hos en 55-årig mand, finder nævnet, at burde være blevet indlagt.

Patientklagenævnet finder herefter grundlag for at fastslå, at vagtlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 14. september 2002.