Klage over mangelfuld undersøgelse af håndskade

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 30. juni 2002 på skadestuen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0340013

Offentliggørelsesdato:

20. september 2003

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 30. juni 2002 på skadestuen, <****>, jf. lægelovens § 6.

HændelsesforløbDen 30. juni 2002 henvendte sig på skadestuen, , efter at have skåret sig i venstre hånd på en flaske. Han fik såret syet sammen og blev henvist til kontrol hos den praktiserende læge en uge senere.

Den 2. august 2002 blev af den praktiserende læge henvist til ambulatoriet, , hvorfra man viderehenviste ham til håndkirurgisk afdeling, , hvor han den 24. oktober 2002 blev undersøgt. På håndkirurgisk afdeling blev der fundet følger efter læsion af følenerven på venstre pegefinger og en fremmedlegemerest under såret.

Den 29. november 2002 fik syet de to nerveender sammen.

Den 27. december 2002 blev der foretaget 4-ugers kontrol med fjernelse af trådene. påbegyndte herefter optræning af fingeren.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling.

Klager har herved anført, at såret på venstre hånd blev syet, selvom fastholdt, at han følte, at der var et glasskår i hånden, og at han ingen følelse havde i fingeren ud for såret (2. finger).

Nævnets afgørelse af klagepunktetReservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 30. juni 2002 på skadestuen, .

BegrundelseDet fremgår af skadejournalen den 30. juni 2002, at i venstre hånd (1 cm proximalt for MCP-leddet volart i venstre hulhånd) havde en skråt fortløbende ca. 2 cm. lang, men dyb flænge. Der var en fornemmelse af et fremmedlegeme i dybden, men ved exploration med pincet blev der ikke fundet noget fremmedlegeme.

Videre fremgår det af skadejournalen, at flængen blev syet sammen (sutureret med Dermalon 5-0), og at der efterfølgende blev pålagt en tør forbinding. Trådene skulle fjernes hos den praktiserende læge efter 1 uge.

Reservelæge har anført i sin udtalelse, at han må have opfattet efterfølgende blødning og væsketryk på nerver som årsag til føleforstyrrelsen.

Det er nævnets vurdering, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at reservelæge søgte efter et eventuelt fremmedlegeme i såret, da havde en fornemmelse af et fremmedlegeme. Da denne fornemmelse kunne være fremkaldt af slag og blødning, kan det efter nævnets vurdering ikke kritiseres, at reservelæge afsluttede undersøgelsen uden at have lokaliseret et fremmedlegeme.

Nævnet skal bemærke, at manglende følesans på tommelfingersiden af en pegefinger medfører et betydeligt handicap, idet man har svært ved at holde emner med tommel-pegefingergreb (pincetgreb). Derfor bør følesansen altid undersøges ved sår på pegefingeren.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at reservelæge ikke foretog en klinisk undersøgelse af følesansen på tommelfingersiden af s pegefinger.

Samlet finder nævnet anledning til at kritisere reservelæge s behandling af den 30. juni 2002 på skadestuen, .