Klage over at vagtlægen ikke fik mistanke om blodprop eller hjerneblødning

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 11. januar 2003 i hjemmet, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0340101

Offentliggørelsesdato:

20. september 2003

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 11. januar 2003 i hjemmet, jf. lægelovens § 6.

HændelsesforløbDen 11. januar 2003 kl. 4.30 konstaterede s hustru, at havde balancebesvær, idet han vaklede, og at der havde været ufrivillig vandladning i sengen. Nogle timer efter, da s ville op igen, observerede hans hustru, at han havde faldetendens til højre og nedsat kraft i højre arm, hvorfor hun ringede til lægevagten.

Inden vagtlægen ankom spiste frokost, hvor han ikke kunne styre sin højre hånd. Vagtlæge fandt på baggrund af en objektiv undersøgelse, at det hverken var en blodprop eller hjerneblødning, men ordinerede yderligere blodtryksnedsættende medicin.

Da blev dårligere i løbet af eftermiddagen, ringede hustruen atter til lægevagten, der foretog en fornyet objektiv undersøgelse og konkluderede, at det var en blodprop eller en hjerneblødning og indlagde akut på neurologisk afdeling, .

På neurologisk afdeling, , blev det ved en CT-scanning af hjernen påvist, at havde en blodprop (lakunært) i venstre side af hjernen. Ved udskrivelsen den 16. januar 2003 var s symptomer aftaget. Han fik under indlæggelsen påbegyndt blodpropsforebyggende behandling og blev henvist til fysioterapeutisk genoptræning.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At vagtlægen ikke undersøgte og behandlede korrekt.

Det er herved anført, at s senere på dagen blev tilset af en anden vagtlæge, der indlagde ham på mistanke om enten blodprop eller hjerneblødning. Endvidere er det oplyst, at en læge på sygehuset oplyste, at ikke burde have fået de blodtrykspiller, som den første vagtlæge havde ordineret. Endelig er det oplyst, at det blev konstateret, at havde en blodprop i hjernen.

Nævnets afgørelse af klagenVagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 11. januar 2003 i hjemmet.

BegrundelseDet fremgår af lægevagtsnotatet, at s hustru den 11. januar 2003 kl.12.36 telefonisk kontaktede lægevagten og oplyste, at havde svært ved at holde balancen, og at symptomerne pludseligt var kommet om natten. Endvidere blev det oplyst, at havde forhøjet blodtryk. Der blev aftalt et almindeligt besøg.

Det fremgår af klageskrivelsen, at endvidere om natten havde haft ufrivillig vandladning, og at han havde faldetendens til højre samt nedsat kraft i højre arm.

Det fremgår videre af lægevagtsjournalen, at vagtlæge tilså den 11. januar 2003 kl. 14.02 og noterede, at havde fået det bedre og kunne gå uden vanskeligheder. Der var ikke klager over brystsmerter eller åndenød, og der var normal funktion af mave-tarm kanalen. Vagtlæge foretog herefter en objektiv undersøgelse og fandt, at var alment upåvirket med normal lytteundersøgelse af hjertet og lungerne. Blodtrykket blev konstateret noget forhøjet, idet det var på 200/75 mm Hg. Endvidere var der normale forhold ved den neurologiske undersøgelse.

Nævnet kan oplyse, at brystsmerter og åndenød kan være tegn på en alvorlig hjertelidelse.

Endvidere fremgår det af journalen, at vagtlæge på baggrund af sygehistorien og den objektive undersøgelse fandt, at symptomerne skyldtes det konstaterede forhøjede blodtryk, og han ordinerede yderligere indtagelse af blodtryksnedsættende medicin samt opfølgning hos egen læge.

Nævnet finder, at de symptomer, som vagtlæge fik oplysninger om kunne tyde på en alvorlig tilstand i hjernens blodkarsystem med eventuel blodpropdannelse. Vagtlægen konstaterede ved sin objektive undersøgelse normale forhold i nervesystemet, men et tydeligt forhøjet blodtryksniveau.

Nævnet kan oplyse, at forhøjet blodtryksniveau blandt andet kan forekomme i forbindelse med forstyrrelse af hjernens blodforsyning. Endvidere er det lægefagligt kendt, at symptomerne på forstyrrelse af hjernens blodforsyning kan være vekslende i den indledende fase ligesom ved blodpropdannelse. Det er ligeledes kendt at forstyrrelse af hjernens blodforsyning (blodpropdannelse og blødning) optræder hyppigere hos patienter med blodtryksforhøjelse.

Nævnet finder herefter, at vagtlæge på baggrund af symptomerne samt det konstaterede forhøjede blodtryk burde have indlagt til observation og eventuel behandling for truende blodpropdannelse i hjernens blodkarsystem.